Maria Jufereva-Skuratovski jätkab rahvastikupoliitika ja rahvussuhete komisjoni esinaisena

Dets 16

Riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski taasvaliti Eesti Keskerakonna volikogu rahvastikupoliitika ja rahvussuhete komisjoni esinaiseks. Komisjoni istungil arutleti järgmise aasta töökava üle, milles on peegeldatud meie ühiskonna kõige päevakajalisemad teemad.


"Koroonapandeemia on Eestis tugevasti mõjutanud tuhandete perede elu nii majanduslikult kui ka psühholoogiliselt. Sagenenud on perevägivalla juhtumid. Mõistagi kannatavad perevägivalla all kõige rohkem naised ja lapsed. Komisjoni tasemel kavatseme koostada ettepanekuid valitsusele, mis on suunatud probleemi lahendamisele," lausus Jufereva-Skuratovski. 


Komisjoni aasta töökava kohaselt on plaanis välja töötada ettepanekud paljulapseliste perede toetamiseks. Ühe meetmena on arutluse all kodu rajamiseks mõeldud kinnistu soodsamatel tingimustel soetamine. Komisjonis on arutletud ka selle üle, kuidas aidata pagulastel ja migrantidel õppida paremini tundma Eesti ühiskonda, kultuuri, traditsioone ning ajalugu, mis omakorda soodustaks lõimumisprotsesse. Üheks võimaluseks on rakendada uutele tulijatele, kes taotlevad alalist elamisluba, spetsiaalseid koolitusi ja teste. Komisjoni töös ei ole jäänud tähelepanuta ka küsimused, mis on seotud eesti keele õppega.


Rahvastikupoliitika ja rahvussuhete komisjoni aseesimeheks valiti Tartu linnavolikogu liige Jelena Frunze.