Okt 16

Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kutsuvad kõiki inimesi kindlasti valimistest osa võtma, mitte laskma end mõjutada kummalistest probleemidest valimiste korraldamisel. 


"Kutsume kõiki valijaid laupäeval ja pühapäeval aktiivselt valimistest osa võtma ning oma häält andma. Ainult nii näitavad kohalikud valimised pealinnas ja kogu Eestis inimeste tegelikku tahet," rõhutavad Jüri Ratas ja Mihhail Kõlvart. "Kummalised probleemid valimiste korraldamisel ei tohi mõjutada valimistulemusi."

Loe edasi
Okt 12

„Minu arvates on praegu ikkagi põhiline küsimus, millest tuleb lähtuda ja mis tuleb üles tõsta – see on rahvarinde loomise küsimus, ... (mõttepaus) perestroika toetuseks“ (Edgar Savisaar 13. aprillil 1988. aastal Eesti Televisiooni saates „Mõtleme veel“). Minu kümnenda sünnipäevani jäid siis veel mõned kuud. Sedaviisi tuleb päris alguse aegadest kirjutades toetuda  Keskerakonna asutajate poolt kirjapandule ja nende käest kuuldule. 


Rahvarinne oli Eesti suurim ja Eesti vabanemisel üks otsustavat rolli mänginud rahvaliikumine. Keskerakond on väljakasvanud Rahvarindest. Keskerakonnas elavad edasi Rahvarinde ideed ja mille seos Rahvarindega on ilmne.

Loe edasi
Okt 06

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon teeb majandus- ja taristuministrile ning keskkonnaministrile ettepaneku kiirendatud korras viia Vabariigi Valitsuse istungile ning töötada ühiselt välja leevendusmeetmed elektri- ja gaasihinna tõusu osas. Energiakulud on meie perekondadele ja ettevõtetele vältimatud – inimesed ei saa loobuda pesu pesemisest, toidu valmistamisest ja hoonete kütmisest. Leiame, et suurenenud rohe-eesmärkide saavutamine ei tohi toimuda tavatarbijate arvelt.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.