Jüri Ratas: majanduse elavdamiseks tehtavad investeeringud peavad olema suunatud tulevikku

Jun 12

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase poliitiline avaldus erakonna volikogu istungil Tallinnas.

Austatud volikogu liikmed!
Lugupeetud erakonnakaaslased!
Head külalised!


Oleks kohatu, kui ma ei alustaks oma tänast kõnet möödunud nädalavahetuste sündmustest Lihulas, milles hukkusid kaks inimest ning veel kolm said viga. Viimaste hulgas olid paraku ka lapsed. Ma usun, et siin on ka riigile küllalt mõtteainet, miks sündmused kujunesid selliseks, millisena nad aset leidsid.


Ilmselt pole meil kellelgi nii karme sõnu, et juhtunut vääriliselt hukka mõista. Seepärast tõstan ma hoopis kurbustundega hinges esile Toompea malevkonna kaitseliitlase Virgot Rägastiku kodanikujulgust. Ta ei jäänud joobekahtlusega juhti märgates passiivseks kõrvaltvaatajaks, vaid sekkus sündmustesse ning asus sündmuskohalt lahkunud juhti jälitama. 


Selline käitumine on meile kõigile igas elujuhtumis eeskujuks. Paraku nõudis meie kõigi turvatunde peale mõtlemine temalt ülima ohvri. Ma avaldan südamest kaastunnet neis traagilistes sündmustes hukkunute lähedastele ning soovin viga saanutele kiiret paranemist.


Auväärt kuulajad!


Pisut vähem kui kuu aega tagasi lõppes Eestis pea kümme nädalat kestnud eriolukord. See oli esimene kord, kui Eesti Vabariigis meie põhiseaduses ette nähtud eriolukord kehtestati. Selle tingis loomulikult koroonaviiruse levik, mis tõi kaasa iseseisvuse taastanud Eesti suurima tsiviilkriisi. 


Ma olen südamest tänulik kõigile inimestele, kes pingutasid selle kriisi lahendamise nimel, tegid oma tööd võitluse eesliinil või olid lihtsalt sunnitud oma elu ja harjumusi viiruse leviku piiramiseks kohandama. Samuti väärivad tunnustust kõik Eestimaa inimesed, kes käitusid vastutustundlikult ning aitasid sellega hoida meie kõigi elu ja tervist.


Oleme pannud haiguse levikule selleks korraks piiri, kuid valmistume viiruse võimalikuks naasmiseks sügisel. Siis on meie ülesanne juba see, et oleksime teiseks laineks paremini valmis ning suudaksime koroonaviiruse levikut väiksemate ühiskondlike mõjudega kontrollida. Koroonaviiruse ees ühiskonna sulgemise asemel peame järgmisel korral sulgema koroonaviiruse enda.


Piiravad meetmed ning sellega kaasnenud sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud on puudutanud lähedalt või kaugemalt kõiki Eestimaa inimesi, piirkondi ja eluvaldkondi. Epideemiaga võitluse peamine fookus oli mõistagi tervisenäitajatel. Samas sattusid koroonakriisi mõjul paljud töökohad löögi alla ning ettevõtted keerulisse olukorda. 


Reageerisime kriisile kiiresti ja enneolematu ulatusega toetusmeetmetega, et aidata kaitsta inimeste, eriti kõige haavatavamate inimeste elu ja elatist. Tegime selge poliitilise valiku, et kärpimise asemel peame kaitsma meie inimeste tööd ja sissetulekuid ning suunama majandusse selle elavdamiseks uusi vahendeid. Praegu peame jätkuvalt pingutama ja otsima viise, kuidas suudaksime majandusele uue käigu anda ning taastuda investeeringute abil oluliselt kiiremini kui nägime viimase kriisi järel. Sellest sõltuvad otseselt meie inimeste palgad, pensionid ja igapäevane toimetulek.


Esimene majanduspakett, mis pakkus enam löögi alla sattunud ettevõtetele kiiret leevendust, on töös. Vähemalt sama oluliseks kujunevad järgmised sammud, et tervisekriisi järel saaksime tervikliku uuenduskuuri läbi teha ka meie majanduses. Me peame vaatama majandust, aga nägema selle taga inimest. 


Meie inimesed on meie peamine vara ja selle vara säilitamine ja kasvatamine on see, mis meie edule pikemas ettevaates kõige paremini kaasa aitab. Pandeemia avaldab ebaproportsionaalselt suurt negatiivset mõju just madalama sissetulekuga ühiskonnagruppidele ja oma uute meetmete väljatöötamisel peame riigi ja erakonnana sellele suuremat tähelepanu pöörama. 


Majanduse elavdamisel peab eesmärgiks olema elujõuliste ärimudelite säilimine ning uute ja uuendusmeelsemate projektide käivitamine. Meie meetmetel peab olema tugev positiivne mõju ka pikemas vaates. Peame reageerima targalt ja piisavalt suure jõuga, et väga kiiresti majanduskriisist väljuda ja liikuda rohelise, kaasava, targa ja vastupidavama majanduse poole.

Head erakonnakaaslased!

Euroopa Komisjoni hinnangul kujuneb Euroopa Liidu majanduslanguseks sel aastal 7,4 ning kui viirus peaks sügisel naasma ning tooma kaasa uued piiravad meetmed, siis koguni 16 protsenti. Eesti puhul on komisjoni võimaliku languse hinnang 6,9 protsenti. 


Seepärast on nad pakkunud välja Euroopa majanduse taaskäivitamise kava, mille kogumaht oleks 750 miljardit eurot. Sellest 500 miljardit oleks toetused ning 250 miljardit laenuvõimalus riikidele. Lõplikud detailid selguvad loomulikult alles eesootavates aruteludes, aga kava käivitamiseks on vaja kõigi liidu liikmesriikide ühehäälset toetust ning sellele peab andma oma nõusoleku ka Euroopa Parlament.


Kiitsime valitsuses eile heaks Eesti seisukohad, millega järgmisel reedel algavatele riigijuhtide läbirääkimistele minna ning minu selge soov on kaasata aruteludesse ja lõplikku otsustamisse ka Riigikogu. Peame koos kõigi liikmesriikidega leidma kiire ja tõhusa viisi, et aidata koroonakriisist tekkinud raskused ületada. Taaskäivitamise kava eesmärk ongi aidata liikmesriike Euroopa majandust kriisist võimalikult kiiresti välja tuua ja teha seda viisil, et suurendada investeeringuid rohe- ja digipöördeks ning toetada Euroopa vastupanuvõimet kriisidele. 


Oleme seisukohal, et meie majandus on teiste liikmesriikidega tihedalt seotud ning meie inimeste toimetulek ja heaolu sõltub palju ka teiste käekäigust. Et meil läheks hästi, peab ka Euroopal minema hästi. Eesti ettevõtjate olulisemad turud asuvad Euroopas. Seega on majanduse elavdamise meetmed Euroopas nii otseselt kui kaudselt oluline tugi meie enda ettevõtjatele ja töötajatele.


Majanduse elavdamiseks tehtavad investeeringud peavad olema suunatud tulevikku ning aitama ellu viia Euroopa Liidu digiüleminekut, jätkusuutlikke investeeringuid kliimaeesmärkide saavutamiseks ning tugevdama siseturgu. Selleks on valitsus valmis rääkima läbi ühekordse, erandkorralise, ajutise ja ajaliselt selgelt piiritletud laenu võtmise üle, et rahastada taaskäivitamise kava ELi eelarve kaudu.


Me ei tohi sellest katta jooksvaid kulutusi ning peab olema selge, et me ei garanteeri teiste liikmesriikide võetavaid kohustusi. Laenu tagasimaksete jagunemine peab ka edaspidi olema läbipaistev ja riikide jaoks prognoositav. Seejuures on oluline, et me ei toeta Euroopa Liidu eelarve ja taaskäivitamise rahastu katmiseks uusi Euroopa tuluallikaid, nagu näiteks liikmesriikide üleseid makse. 


Valitsuse selge eelistus on jätkata rahastamist nagu seni, tehes seda peamiselt riikide rikkusel põhinevate sissemaksete kaudu. Samuti ei tohiks keskmisest väiksema elatustasemega riikide eelarvekoormus kasvada rohkem kui jõukamatel riikidel. Samas saame me üheselt öelda, et plaanitav pakett on Eesti tööinimeste, ettevõtjate ja riigi huvides.

Austatud siinviibijad!


Loomulikult ei saa ma jätta tänases kõnes tähelepanuta ka Keskerakonnale tehtud 50 000 euro suuruse annetuse temaatikat, mis on praeguseks tekitanud avalikkuses mitmeid küsimusi. Meie erakonna liikmed on annetajaga korduvalt suhelnud ning jäänud tema antud selgitustega rahule. Samas otsustasime perekonnaõiguslike ja ka paljude teiste tõstatatud küsimuste tõttu üle kantud raha talle tagastada. Eile otsustas prokuratuur, et algatab raha päritolu ja annetuse tegemise motiivi selgitamiseks kriminaalmenetluse. See kõik on pannud meid keerulisse olukorda.


Mulle ja erakonnale teadaolevalt pole selle annetuse juures midagi kriminaalset. Samas on täiesti mõistetav, et prokuratuur peab vajalikuks tõstatunud kahtluste kontrollimist ning on selleks oma menetluse algatanud. Keskerakond teeb prokuratuuriga igakülgset koostööd ning ma loodan, et see jõuab kiire lahenduseni, mis aitaks küsimused vastata ja kahtlused hajutada.


Erakondade rahastamine peab olema aus ja läbipaistev ning erakondadele tehtavate annetuste motiivides ei tohi tekkida kahtlusi. Peame saama sellest juhtumist õppetunnid ja tegema järeldused, mis aitaksid meil tulevikus sarnaseid probleeme vältida.


Erakonnal pole küll palju rohkem seaduslikke võimalusi annetuste päritolu selgitamiseks kui pangaülekandes ära toodud isikuandmete õigsuses veendumine ning annetajaga tema motiivide selgitamiseks vestlemine. Seda kõike oleme teinud, aga need vestlused oleks pidanud toimuma vahetult pärast annetuse laekumist. Mitte mai lõpus, kui annetuse tegemisest oli möödas juba neli kuud.


Keskerakond võtab vastu ainult maailmavaatelistel eesmärkidel tehtud ja seaduslikke annetusi. Meie erakonna rahaasjad peavad olema selged ja läbipaistvad ning asjaajamine ei pea mitte ainult olema juriidiliselt korrektne, vaid selgelt sellisena ka näima. Selleks oleme otsustanud, et edaspidi hakkavad suuremaid annetusi hindama erakonna finantskomisjoni liikmed, et kõrvaldada kõik vähegi võimalikud kahtlused nende läbipaistvuses.


Ütlesin enda 2016. aasta 5. novembril erakonna kongressil peetud kõnes, et Keskerakonna rahaasjad peavad olema korras ja läbipaistvad. Üle jõu käivad kampaaniad ning garantiikirjad jäägu minevikku. Selle põhimõtte järgi oleme kõik järgnevad aastad ka tegutsenud. Vastupidisel mõtteviisil ja ebaausal käitumisel ei ole Keskerakonnas kohta ning inimesed, kes sellest üle astuvad, peavad võtma oma tegude eest ka vastutuse.


Head erakonnakaaslased!


22. augustil toimub Tallinnas Eesti Keskerakonna kongress. Sealt algab tee ja pingutus kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks, mis leiavad aset järgmise aasta 17. oktoobril. Me pingutame iga päev erakonna piirkondades ja keskkontoris, omavalitsustes ja riigi valitsuses, et seista Keskerakonna ilmavaate ja tõekspidamiste eest. Meil on kõikjal palju teemasid, mis vajavad lahendust ja kus meil on selleks head ideed. 


Selle kõige pärast tuleb meil teha tööd, et Keskerakond oleks usutavam kui teised erakonnad. Me peame olema veel läbipaistvamad kui meilt oodatakse. Me peame olema päriselt ausamad ja siiramad kui meie konkurendid. Me peame olema ka töökamad ja sisukamad. Avalikkuse ja ka valijate nõudmised Keskerakonnale on kõrged ning meil tuleb olla nende vääriline.


Kui me päriselt nii mõtleme ja suudame vastavalt tegutseda, siis saame kohalikele valimistele ning ka kõigile järgmistele jõuproovidele minna vastu sooviga võita. Me ei saa jätta üles kahtlusi ega vastamata küsimusi, vaid peame selle asemel sisendama oma poolehoidjatele ja liikmetele kindlust, et suudame ja oskame Eesti riiki iga päev edasi viia.


Soovin teile kõigile ilusat suve ning kauneid hetki oma lähedastega! Jõudu Eestile!