Taavi Aas: tulevikus peaks Tallinna ühistransport olema tasuta kõigile

Tulevikus peaks Tallinna ühistransport olema tasuta kõigile, ütles Tallinna linnapea Taavi Aas.

„Põhimõtteline kavatsus selleks on olemas, järgnevalt tegeleme sellele rahalise katte leidmisega. Üleminek tasuta ühistranspordile kõigi jaoks eeldab riigieelarvelist panustamist Tallinna ühistransporti, sest mitte-tallinlased võidavad sellega hüvesid,“ selgitas Aas. „Harjumaa ja Tallinn on sisuliselt üks tervik, kus inimesed liiguvad sõltumata haldusüksuste piiridest. Tasuta linnas, tasuta maakonnas – sellise ühtse loogikaga süsteem suurendaks ühistranspordi populaarsust ja kasutatavust.“

Linnapea sõnul eeldab Tallinna tasuta ühistranspordi laienemine kõigile sõltumata sissekirjutusest, et riigivõimu ja linnavõimu vahel jätkub head koostöötahet. „Riigikassale tähendaks Tallinna tasuta ühistranspordi rakendamine kõigile inimestele ligikaudu 5-6 miljoni eurost kulu,“ selgitas Aas. Sõiduõiguse laiendamine sissekirjutusest sõltumatult tähendaks eeldatavasti vajadust tihendada graafikuid, et vastata suurenevale nõudlusele.

Aas ütles, et kindlasti on kogu maailmas tulevikus rohkem kohti, kus ühistransport on tasuta ja arusaamad sellest, millised avalikud teenused peavad olema võimalikult kättesaadavad, on muutumas. „Viis aastat tagasi sõdis Reformierakond tasuta ühistranspordi vastu Tallinnas, aga nüüd enam mitte. Idee võetakse omaks.“