Internetis reisi planeerinud võetakse suurema kaitse alla

Riigikogus läbis kolmanda lugemise turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus, mis laiendab pakettreiside mõistet ja parandab seeläbi reisijate tarbijakaitset ning nende teavitamiskohustust. Riigikogu majanduskomisjoni liige Erki Savisaar selgitas, et kui seni tähendas pakettreis peamiselt reisiettevõtja koostatud ja ühtse hinnaga pakutud reisi terviklahendust, siis edaspidi on tegemist pakettreisiga ka juhul, kui klient on ühest müügikohast samaks reisiks valinud vähemalt kaks teenust sama broneerimise käigus.

 „Järjest enam muutub populaarsemaks oma reisi kokkupanemine interneti teel, kuid võrreldes juba reisiettevõtja poolt kokku pandud pakettreisiga on kliendi teavitamine ja kaitse sel juhul tunduvalt nõrgem,“ tõdes Savisaar. Ta lisas, et järjest enam pakutakse seotud reisikorraldusteenuseid, mille panevad kokku üks või mitu omavahel seotud ettevõtjat kliendi soovide järgi. „Vastuvõetud seadus tagab, et reisijale tuleb sellise teenuse puhul anda põhjalikumat teavet. Samuti peab teenuse osutaja, kes võtab kogu paketi eest raha, omama tagatist. Kui reisiteenused jäävad osutamata tema suutmatuse tõttu täita lepingust tulenevaid kohustusi, tuleb ettemakstud raha inimestele tagasi maksta,“ rääkis Savisaar, kelle sõnul muutub soodsamaks ka lepingu ülesütlemine.

Kui reisitasu tõuseb rohkem kui kaheksa protsenti, on reisijal õigus lepingust taganeda. Tarbija õigused ja teenusepakkuja kohustused laienevad ka majutusettevõtetele, autorendiettevõtetele ja reisijaveoettevõtetele, kes pakuvad oma teenustele lisaks paketina veel täiendavaid teenuseid. Riigikogu liige tõi välja, et kui klient saab näiteks autorendiettevõttes sama broneerimise käigus lisaks transpordile valida ka majutuse, on see edaspidi pakettreis, mille eest reisikorraldaja võtab vastutuse selles sisalduvate teenuste osas. Muudatused jõustuvad 1. juulil 2018. aastal.