Olga Sõtnik: naiste suurem kaasamine nii poliitikas kui äris toob kaasa palju positiivset

Apr 03

Prantsusmaal OECD kõrgetasemelisest globaalsest foorumist „Naiste osalemine avaliku elu juhtimises“ osa võtva Riigikogu liikme Olga Sõtniku sõnul on naiste suurem kaasamine otsuste langetamise protsessi ääretult vajalik. Suurem kaasatus toob endaga kaasa palju positiivset.

„Uuringud kinnitavad, et naiste suurem kaasamine otsuste tegemisel nii poliitikas kui äris aitab tõsta riikide konkurentsivõimet ning kiirendab ka majanduskasvu.

Mitmekesisus loob eeldusi demokraatlikumate, õiglasemate ja inklusiivsemate otsuste tegemiseks,“ sõnas Riigikogu majanduskomisjoni liige Olga Sõtnik.

Sõtnik lisas: „Naiste arvu kasv uues Eesti Valitsuses on väga positiivne tendents. Leian, et see peab laienema ka riigi osalusega ettevõtetele ja kogu avalikule sektorile, mis peab näitama selles valdkonnas eeskuju. Taoline areng aitaks Eesti ühiskonda tervikuna."

Olga Sõtnik viibib OECD globaalsel foorumil Pariisis reedeni ning võtab täna osa ka kõrgetasemelisest paneeldiskusioonist.