Keskerakonna volikogu: Rail Balticu projekti isevoolu kulgemine tuleb lõpetada, peame moodustama Riigikogu erikomisjoni

Jun 17

Eesti Keskerakonna volikogu võttis 15. juunil toimunud istungil vastu avalduse "Rail Balticu projekti isevoolu kulgemine tuleb lõpetada, peame moodustama Riigikogu erikomisjoni", mille siinkohal täismahus avaldame.

 
Balti riikide riigikontrollid avaldasid 11. juunil raporti Rail Balticu projekti hetkeseisust, mis juhtis tähelepanu väga tõsistele probleemidele taristuprojekti juhtimisest, rahastamises ning valmimistähtaegade realistlikkuses. Probleemi ulatust ilmestab president Alar Karise kokku kutsutud nõupidamine riigikontrollide välja toodud probleemide käsitlemiseks. 
 
Vabariigi Valitsus on valinud strateegia, kus probleeme pisendatakse, kriitilist raportit püütakse näidata tühisena ning olukorda ei suudeta adekvaatselt analüüsida. Ometi ei saa kahtluse alla seada fakte, et projekti maksumus on ajas neljakordistunud; Euroopa Liidu rahastuse määr ja maht on ebaselge; korduvalt edasi lükatud valmimise tähtaeg ei ole realistlik; jätkuvalt puudub sisuline nägemus raudtee ja rongiliikluse opereerimisest; jätkuvalt puudub nägemus hilisemate opereerimis- ja hoolduskulude katmisest. 
 
Kolme Balti riigi riigikontrollid on püstitanud küsimuse – kas Rail Baltic tuleb rajada iga hinna eest või on piir, kust edasi muutub see ebamõistlikuks? 
 
Eesti Keskerakond on Rail Balticu projekti toetanud ning töötanud selle õnnestumise nimel ka Vabariigi Valitsust juhtides. Muutunud julgeolekuolukorra ning majanduskeskkonna tõttu on vajalik aga senised arusaamad üle vaadata ning hinnata objektiivselt Eesti riigi võimekust iseseisvalt ning Balti riikide võimekust koostöös projekt edukalt lõpuni viia.
 
Vabariigi Valitsuse võimetus vastu võtta otsuseid, mis parendaksid meie majanduskeskkonda, valitsuskoalitsiooni sisulise koostöö puudumine ning ebakindlus isegi riigikaitseliste otsuste langetamisel viitab selgelt, et Rail Balticu projekti teostumise lootus on kahanenud minimaalseks. 
 
Tulenevalt eeltoodust on Eesti Keskerakonna volikogu seisukohal, et Rail Balticu projekti isevoolu kulgemine tuleb lõpetada ning Riigikogus moodustada vastav erikomisjon ülesandega välja selgitada, millised on projektiga jätkamise reaalsed võimalused nii Eestis kui ka Baltikumis tervikuna. Ühtlasi peab Riigikogu pöörduma ametlikult Läti ja Leedu parlamentide poole ettepanekuga luua sarnased komisjonid ja leppida kokku nendevahelises koostöös.  Balti riigid peavad välja tulema plaaniga, mis selgitaks välja projekti teostamiseks reaalse tempo ning kas selleks vajalikud rahalised vahendid on ka reaalselt võimalik leida. Projektiga seonduvaid probleeme ning võimalikke lahendusi tuleb arutad esimesel võimalusel ka Balti assamblees.
 
Kutsume kõiki poliitilisi jõude üles seda ettepanekut toetama, et vältida Eesti ja Euroopa maksumaksja raha edasist kulutamist viisil, mis ohustab Rail Balticu valmimist.

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela