Keskerakond palub presidendil põhiseadusega vastuolus olev automaksuseadus välja kuulutamata jätta

Mär 18

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart saatis president Alar Karisele pöördumise, milles palub mootorsõidukimaksu seadus välja kuulutamata jätta, võttes arvesse selle võimalikke vastuolusid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusnormidega.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tellis mootorsõidukimaksu eelnõule õigusliku analüüsi, mis tõi välja mitmed vastuolud nii Euroopa Liidu õiguse kui ka põhiseaduse alusprintsiipidega.

„Mootorsõidukimaksu eelnõus ei ole ette nähtud erisusi puuetega inimestele, lasterikastele peredele ega vähekindlustatud isikutele. Ehkki põhiseaduse § 28 sätestab, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi erilise hoole all,“ selgitab Kõlvart pöördumises. „Valitsus ei ole seniajani arutanud maksuerandi tegemist suurperedele, ent just nemad vajavad autot, et igapäevaselt lapsi lasteaeda ja kooli viia ning eriti valusalt lööb see maapiirkondades elavaid lasterikkaid peresid. Auto maksustamine tähendab neile esmatarbevajaduse maksustamist. Seega ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas lasterikaste ja vähekindlustatud perede autode maksustamine.“

„Eelnõu kohaselt saavad puuetega inimesed maksuvabastust üksnes nende sõidukite puhul, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud puuetega inimeste transpordiks või puuetega inimesele kasutamiseks. Praegune säte sunnib puuetega inimesi ebaproportsionaalseid kulutusi tegema, mis võivad nende toimetulekut veelgi halvendada ja suurendada nende vaesusse langemise riski,“ seisab pöördumises. „Seega olukorras, kus riik paneb automaksuga ühiskonna kõige haavatavamad grupid raskemasse seisu, samas teisi sotsiaalseid meetmeid ei rakenda või ei rakendu tõhusalt, võib tegemist olla põhiõiguste riive intensiivsust oluliselt suurendava teguriga.“

Ühtlasi läheb rahandusministeeriumis valminud eelnõu vastuollu ka Euroopa Liidu õigusaktidega, millest oli teadlik ka ministeerium. Ent vaatamata sellele liiguti eelnõuga edasi.

Eelnõu järgi tuleks sõiduki registreerimistasu maksta välismaalt toodud kasutatud auto eest, kuid mitte Eesti-sisesel omanikuvahetusel. See on vastuolus ELi reeglitega, mille järgi ükski liikmesriik ei kehtesta teiste liikmesriikide toodetele otseseid ega kaudseid riigimakse. Vastuolu puhul ei saa välistada riigi vastu esitatavaid kahju hüvitamise nõudeid, mille tulemusena peab Eesti riik kohtuotsuse alusel hüvitama inimestele mootorsõiduki registreerimistasu nõudeid ühes lisanduva intressiga.

„Keskerakond on esitanud eelnõule hulga muudatusettepanekuid, mis aitaksid veidigi leevendada selle negatiivseid mõjusid. Oleme juhtinud tähelepanu sellele, et automaksu eelnõu ei arvesta toimetulekupiiril elavate pensionäride, hariduslike erivajadustega laste, puuetega inimeste, paljulapseliste perede, üksikvanemate ning üksi elavate pensionäridega, kelle võimekus kulude kasvu kanda on väiksem ja kellele võib transport muutuda raskemini kättesaadavaks," nendib Kõlvart. "Kuna on aga oht, et eelnõuga liigutakse muutmata kujul edasi, arvestamata võimalikke vastuolusid nii Euroopa Liidu õiguse kui ka põhiseadusega ning arvestades seaduse negatiivset mõju inimeste heaolule, pöördun Teie poole palvega mitte kuulutada mootorsõidukimaksu seadust välja, kui see Riigikogus vastu võetakse."

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela