Tanel Kiige kõne Eesti Keskerakonna erakorralisel kongressil

Sept 10

Eesti Keskerakonna esimeheks kandideeriva Tanel Kiige kõne erakorralisel kongressil.

Auväärt Eesti Keskerakonna asutajaliikmed!
Lugupeetud erakonna esimees, juhatuse liikmed!
Austatud piirkondade ja osakondade esimehed ning kogude juhid!
Head erakonnakaaslased!
 
Täna on meie kalli erakonna pidupäev. Peame siin Eestimaa südames, Paides, Eesti Keskerakonna kahekümnendat kongressi. See on saavutus, milleni väga paljud erakonnad kunagi ei jõuagi. Tõsi, tänane kongress on erakorraline ning viimased kuud või ausalt öeldes juba üle aasta kestnud sisekampaania on tekitanud omajagu pingeid ja ärevust. Meil pole praegu kõige kergemad ajad, kuid meil tuleb ühiselt neist pingetest üle saada ning ühtse ja tugeva erakonnana edasi minna. Olen kindel, et me suudame seda!
 
Pean väga sümboolseks, et Keskerakonna kongress toimub just vanavanemate päeval. Meie erakonna liikmete ja valijate seas on väga palju väärikas eas inimesi – vanaemasid ja vanaisasid, vaaremasid ja vaarisasid. Eakate eest seismine ja nende toetamine on alati olnud Keskerakonna üks olulisemaid prioriteete. Palun täname ja tunnustame kõiki vanavanemaid siin saalis, Eesti Keskerakonnas ja Eestis tervikuna suure aplausiga.
 
Varasemate põlvkondade panuse ja saavutuste väärikas hindamine on alati olnud meie erakonna üks tugevusi. „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta,“ sõnas armastatud luuletaja ja kirjanik Juhan Liiv juba enam kui sajandi eest. Keskerakond on seda tõde alati mõistnud. Oleme välja kasvanud Rahvarinde liikumisest ning kandnud selle väärtusi läbi aastakümnete. Rahvarinde lapsed. Seda tänulikum olen ma Eestimaa Rahvarinde eestvedajatele, eesotsas legendaarse Heinz Valguga, kes mulle kongressi eel toetust avaldasid.
 
Oma aadete eest seismine on minu jaoks poliitikas alati kesksel kohal olnud. Ma ei astunud 2007. aastal Eesti Keskerakonna liikmeks kellegi kihutustöö või veenmise tulemusena. Ma ühinesin Keskerakonnaga, sest jagan selle ideoloogiat ja poliitikat. Neid ühiseid väärtusi, mille eest oleme ikka seisnud nii opositsioonis kui koalitsioonis. Õiglus, solidaarsus ja vabadus on nii minu kui Keskerakonna maailmavaate alustalad. Just nende väärtuste eest soovin edaspidi seista Eesti Keskerakonna esimehena.
 
Oleme ehitanud võrdsemat ja õiglasemat ühiskonda ning alati hoidnud hädavajalikku tasakaalu äärmuste vahel. Seda ka siis, kui see on tähendanud tagasilööke toetusnumbrites. Reitingud tulevad ja lähevad, põhimõtted jäävad. Tugevalt sotsiaalse ja mõõdukalt liberaalse erakonnana peame jätkama ka edaspidi. See tähendab õiglast maksupoliitikat, solidaarset tervishoiu- ja sotsiaalpoliitikat, tugevat regionaalpoliitikat ning iga inimese õiguste ja vabaduste eest seismist. Eesti Keskerakonna programm ongi minu programm.
 
Austatud mõttekaaslased!
 
Poliitika on minu kirg ja kutsumus, kuid mõistan hästi elu väljaspool seda. Olen üles kasvanud Lasnamäel kolmelapselises peres. Kogenud kergemaid ja raskemaid aegu. Töötanud aastaid ka erasektoris ja ettevõtluses ning panustanud paljudes kodanikuühendustes. Minu elutee ja töökogemus aitavad hästi mõista inimeste ja ettevõtjate ootusi riigile. Muide, hariduselt olen lõpetanud Tartu Ülikooli just ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal cum laude.
 
Poliitikas olen töötanud sisuliselt kõigil astmetel. Alustasin Keskerakonna Noortekogu peasekretäri ja juhatuse liikmena, jätkasin erakonna büroo referendi ja infospetsialisti ning seejärel Riigikogu aseesimehe nõunikuna. Viimased seitse aastat olen kandnud vastutust peaministri büroo juhi, sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri, Tallinna abilinnapea ning Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehena. Eesti Keskerakond on mulle palju andnud, aga olen seda enam ka ise pingutanud. Olen erakonna edusse panustanud üheteistkümnetel üleriigilistel valimistel meeskonna liikme, kampaaniajuhi või kandidaadina nii Edgar Savisaare kui Jüri Ratase aegadel.
 
Minu valmisolek kandideerida Eesti Keskerakonna järgmiseks esimeheks ei sündinud üleöö. Olen teie toetusel tõusnud erakonna aseesimeheks ning omandanud vajalikke kogemusi nii kohaliku kui riigi tasandi poliitikas. Ma kandideerin Keskerakonna esimeheks, sest tunnen vastutust erakonna ja Eesti käekäigu eest. Keskerakond on minu ja meie kõigi erakond. Eesti on meie riik. 
 
Tänan südamest Keskerakonna 17 piirkonda, 14 osakonda, Naiskogu KENA, Seenioride Kogu ning paljusid erakonnakaaslasi, kes mind esimehe kohale esitasid. Mind seadsid üles ligi kaks kolmandikku Keskerakonna piirkondadest. See on väga suur usaldus ja vastutus. Tänan ka kõiki erakonnakaaslasi, kellega saime suve jooksul arvukatel kohtumistel mõtteid vahetada. Külastan alati hea meelega meie piirkondi ja osakondi nii enne kui pärast kongressi, mitte ainult valimiskampaania korras. Võite kindlad olla, et minu piirkondade külastamine ei lõppe tänase kongressiga.
 
Lugupeetud delegaadid!
 
Elus ei saa kunagi minna tagasi. Küll aga saame seni tehtust, nii heast kui halvast, õppida, järeldusi teha ning targema ja tugevamana edasi minna. Täpselt samamoodi ei vaja meie erakond poliitilist kannapööret ega seni saavutatu maha vaikimist või sootuks lõhkumist. Me vajame uut käiku ja organisatsiooni järjepidevat arendamist – Edgar Savisaare, Andra Veidemanni ja Jüri Ratase juhtimisel rajatud erakonna alusmüüride tugevdamist ja edasi ehitamist.  
 
Olen esitanud mitmeid ettepanekuid Keskerakonna tugevdamiseks. Toon välja seitse konkreetset sammu, mida kindlasti soovin oma ametiajal ära teha:
 
1. Pean õigeks Naiskogu KENA presidendi ja Seenioride Kogu esimehe kaasamist erakonna juhatusse sarnaselt Keskerakonna Noortekogu juhiga. Naiskogu presidendi erakonna juhatusse toomine aitab parandada naiste ja meeste tasakaalu erakonna juhtimisel. Täna on juhatuses seis 14-3 meeste kasuks, kuigi erakonna valijaskonnas on naised pigem enamuses. Täpselt samamoodi on seenioride elukogemus ja eakate ootustega arvestamine väga oluline nii erakonna igapäevase töö korraldamisel kui valimisteks valmistumisel.
 
2. Meil tuleb tõsiselt ette võtta Keskerakonna struktuuri uuendamine ja osakondade reform. Riigi tasandil sai haldusreform ellu viidud, kuid meie erakonnas tuleb see alles ära teha. Mõtleme ja arutame ühiselt läbi, milliseid muudatusi vajame veel organisatsiooni juhtimisel ja erakonna büroos. Meil pole praegu kahjuks raha igas maakonnas koordinaatorite värbamiseks, kuid seda enam peame tagama, et erakonna struktuur ja töötajaskond vastaks organisatsiooni vajadustele ja liikmete ootustele.
 
3. Jüri Ratase juhtimisel tehti väga palju, et tuua Keskerakond välja varasemate kampaaniate võlgadest ning pidime täitma raskeid kohtuotsuseid, et üldse püsima jääda. Nüüd vajame eelarve põhjalikku revisjoni ning lisaraha suunamist piirkondadele ja kogudele. Keskerakond peab olema toimiv ja tugev üle-eestiliselt. Rõhutan veelkord, et pean iseenesestmõistetavaks, et juhtivad poliitikud – Riigikogu liikmed, Euroopa Parlamendi saadik, Tallinna linnajuhid – tasuvad korrektselt erakonna liikmemaksu. Täna see paraku alati nii ei ole. Mitmed erakonna toel kõrge ametikoha saanud poliitikud on erakonnale märkimisväärse summa võlgu. Kokku üle 50 000 euro. Keskerakonna esimehena ei kavatse ma seda tolereerida.
 
4. Me oleme uhkusega Eesti vanim ja suurim erakond. Samal ajal teame, et enamiku erakondade liikmeskond on vähenemas, nii ka meie oma. Pean oluliseks Keskerakonna järelkasvu tagamist koostöös noortekogu ja kõigi piirkondadega. Liikmete värbamine ja hoidmine peab olema pidev töö. Tean oma erakonna büroos töötamise ajast, et seda ei saa teha ainult kampaania korras.
 
5. Iga erakonna jaoks on väga oluline vastata oma liikmete ja valijate ootustele. Seetõttu pean vajalikuks regulaarsete arvamusküsitluste läbiviimist erakonnakaaslaste seisukohtade väljaselgitamiseks olulistes riigielu küsimustes ja ka erakonna juhtimist puudutavatel teemadel. Põhjalikum teadmine liikmete arvamustest ja ootustest on abiks meie programmiliste dokumentide väljatöötamisel, olulisemate valimislubaduste sõnastamisel ning poliitika elluviimisel riigi ja kohalike omavalitsuste tasandil. 
 
6. Keskerakond vajab oma häälekandjat, mitte ainult veebis, vaid ka ajalehena. Toetan Kesknädala taastamist paberväljaandena. Kui meil pole piisavalt raha, et seda teha kohe iganädalase lehena, siis alustame kord kuus ilmumisega ja liigume sealt edasi. Kesknädal olgu vaba mõtte kandjaks, ausaks ja julgeks ajaleheks, kus saavad kaasa rääkida nii meie poliitikud ja liikmed kui huvitavad eksperdid väljastpoolt erakonda.  
 
7. Üks tõsine mõttekoht on Keskerakonna e-valimiste strateegia. Ma tean, et meie seas on palju e-valimiste skeptikuid ja ma mõistan igati sellega kaasnevaid muresid ja küsitavusi, näiteks valimiste ühetaolisuse ja salajasuse tagamisel. Keskerakond ei taotle alates 2018. aastast enam e-valimiste keelustamist, vaid nende turvalisemaks muutmist ning topeltserverite kasutuselevõttu. Viimase viie aasta jooksul on Keskerakonnale antud e-häälte arv ja osakaal järk-järgult tõusnud. Nüüd tuleb meil välja töötada selge strateegia, kuidas tagada e-valimiste turvalisus ja läbipaistvus ning samal ajal suurendada meie erakonna toetajaskonda.
 
Head sõbrad, loomulikult on vajalikke muudatusi erakonnas rohkem. Seetõttu pean oluliseks Keskerakonna lühi- ja pikaajalise tegevusplaani väljatöötamist ning selle regulaarset ülevaatamist ja uuendamist. 
 
Auväärt erakonnakaaslased!
 
Eesti vanima ja suurima erakonna ambitsioon ei saa aga piirduda ainult iseendaga. Iga Keskerakonna esimehe ja juhatuse kandidaat, iga erakonna liige peab seadma esikohale Eesti huvid, siis Keskerakonna huvid ning alles seejärel enda huvid ja ambitsioonid. Just seetõttu pean vajalikuks, et oleksime tõsiseltvõetav alternatiiv praegusele lausparempoolsele valitsusele.
 
Ma ei räägi seda kõlava loosungina, vaid tõesti arvan, et Kaja Kallase valitsus teeb pea kõike valesti. Jõukaid soosiv maksureform, käibemaksu tõstmine niigi kiire hinnatõusu ja majanduslanguse ajal, peretoetuste kärpimine keset sajandi tõsisemat rahvastikukriisi. Lisas veel automaksu kavandamine, mis tabab kõige valusamalt maapiirkondade elanikke ja perekondi, kelle jaoks auto on tihti sundvajadus, mitte valik.
 
Inimeste heaolu ja õiglasema ühiskonna eest seismise asemel arutab valitsus, kas minna põhiseadust rikkudes peatama Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigust kohalikel valimistel. See on vale nii sisult kui vormilt. Me ei tohi lükata siin aastakümneid elanud, töötanud ja pere loonud inimesi Eesti riigist eemale.  
 
Kogu debatt riigieelarve teemal on olnud samuti sisutühi. Valitsus keskendub eelarve vormilisele poolele ehk tulude ja kulude tasakaalule ning võlakoormusele. Sisulisi eesmärke praegusel valitsusel paraku pole. Riigieelarve peab aitama vähendada ühiskondlikku ebavõrdsust, parandama sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning hariduse kättesaadavust, toetama lapsi ja peresid, elavdama majandust ning kindlustama siseturvalisust ja julgeolekut.
 
Kahjuks liigume täiesti vales suunas. Käibemaksu tõstmine, peretoetuste kärpimine ja automaksu kehtestamine on vajalik ainult Reformierakonna 500 miljonit eurot maksva valimislubaduse ehk tulumaksureformi täitmiseks. Rääkida samal ajal üldrahvalikust pingutusest kärpekohtade leidmiseks, on pehmelt öeldes jabur. Valitsuse otsused suurendavad ühiskondlikku ebavõrdsust, kuna löövad valusamalt väiksema ja keskmise sissetulekuga inimesi, perekondi ja maapiirkondade elanikke. Samuti süvendab valitsus oma tegevusega majanduslangust, halvendades nii inimeste kui ettevõtete toimetulekut. 

Endise terviseministrina on mul kurb vaadata, kui kiiresti on ununenud ka tervisekriisi õppetunnid. Arstiabi kättesaadavuse parandamise asemel läheb olukord ainult halvemaks ning solidaarse tervishoiusüsteemi tugevdamise asemel räägitakse eraravikindlustusest. See tähendab tõlkes jõukatele kiiremat ligipääsu tervishoiule ning veelgi pikemaid ootejärjekordi kõigile teistele.  
 
Mõlemad Keskerakonna ja Jüri Ratase juhitud valitsused tugevdasid solidaarset tervishoiusüsteemi. Eraldasime minu ministriks oleku ajal Tervisekassale täiendavalt 540 miljonit eurot raviteenuste kättesaadavuse parandamiseks. Samuti tegelesime tervishoiutöötajate järelkasvu suurendamise ja taristu uuendamisega. Toetasime haiglate renoveerimist siinsamas Paides, Hiiu- ja Saaremaal, Narvas ja Ida-Virumaal, Tartus, Viljandimaal ja Võrumaal. Kõikjal Eestis. Aga ka Tallinna Haigla rajamist, mis on sajandi olulisim terviseprojekt terve Eesti seisukohalt. 
 
Kas praegusel valitsusel on ühtegi positiivset sõnumit eakatele? Mina pole küll kuulnud. Kõik erakonnad lubavad enne valimisi pensionitõusu, aga ainult Keskerakond mäletab seda ka pärast valimisi. Viisime aastatel 2020-2023 ellu kolm erakorralist pensionitõusu, mille tulemusena on keskmine vanaduspension praegu ligi 50 eurot kõrgem, kui olnuks ilma Keskerakonnata. Enne meie valitsusi tõsteti pensione erakorraliselt viimati 2007. aastal, kui sotsiaalminister oli Jaak Aab. Praegune valitsus ei vaevu isegi teesklema, et talle eakate toimetulek kiire hinnatõusu ajal korda läheks. 
 
Lisaraha vajavaid valdkondi on Eesti riigis loomulikult rohkem, kuid praegu on väga oluline just inimeste ja ettevõtete toetamine mitme samaaegse kriisi ajal. Seda vajadusel ka puudujäägis eelarve hinnaga, kuniks pole valmisolekut Eesti maksusüsteemi tervikuna üle vaadata ning näiteks pankade hiigelkasumeid õiglaselt maksustada. Praeguse valitsuse suund on risti vastupidine – kärbitakse kriitilisi valdkondi ja maksustatakse kõige nõrgemaid.
  
Kindlates kätes rahandusest ja majandusest on saanud poolteist aastat kestev majanduslangus. Mida teeb valitsus? Vaikib. See ei puutu neisse. Kriisi ajal tuleks teha tarku investeeringuid majanduse toetamiseks ja elavdamiseks. Taristusse, digilahendustesse, kohaliku elukeskkonna arengusse. Meie valitsused toetasid nii maanteede kiiremat väljaehitamist, Tallinna Haigla rajamist kui Rohuküla raudteed. Reformierakonna valitsus tõmbas kõigele sellele vee peale. 

Kas saame valitsust vähemalt välis- ja julgeolekupoliitikas usaldada? Te teate seda vastust. Peaminister Kaja Kallase suutmatus Venemaa äritegevuse skandaalis vastutust võtta, on paisanud kogu riigi valitsus- ja usalduskriisi. Meie silme all püütakse tõestada, kuidas must on valge ja valge must. Vastavalt vajadusele, kord üht, kord teist pidi. “Korrutamine ei muuda valet tõeks,” toonitas Ameerika Ühendriikide president Franklin Delano Roosevelt. See kehtib ka täna. 
 
Head mõttekaaslased!
 
Ma olen korduvalt kuulnud teise esimehe kandidaadi ja tema meeskonna seisukohta, et Keskerakond peaks praegu hoiduma valitsusvastutusest. Põhjuseks tuuakse, et uuel aastal tõusevad mitmed maksud ja majandus on languses. Ma vaidlen sellele kategooriliselt vastu – Keskerakond peab tõusma taas valitsusse, et praeguse valitsuse rumalustele pidurit tõmmata. Peame kaitsma oma liikmeid ja valijaid Reformierakonna inimkauge ja jõukaid soosiva poliitika eest.
 
Me võime teha opositsioonis sadu või tuhandeid asjalikke muudatusettepanekuid, kuid me teame, mis on nende saatus. Kogesime seda kunagi pea kümme aastat järjest. Olime 2007. aasta kevadest kuni 2016. aasta sügiseni küll võimul Tallinnas, kuid riigis opositsioonis ja isolatsioonis. Meil tuleb endale ausalt tunnistada, et Keskerakond ei suutnud toona riigi tasandil Eestimaa inimesi aidata. Majanduskriisi ajal tõusis töötute arv ligi 140 000 inimeseni, kuid Ansipi valitsus laiutas käsi. Inimeste aitamise asemel kärbiti keset kriisi kohalike omavalitsuste tulubaasi ja Haigekassa eelarvet ning külmutati mitmeks aastaks alampalk ja pensionid. Igaüks pidi ise vaatama, kuidas ta hakkama sai. Või kolima välismaale paremat elu otsima. 
 
Kas me sellist Eestit tahtsimegi? Kas Keskerakonnale sobis see poliitika? Loomulikult mitte ja andsime sellest ka valjuhäälselt teada. Kas see tähendab, et suutsime opositsioonis olles Reformierakonna poliitikat takistada või muuta? Paraku mitte. Hea Mihhail, raskel ajal ei tohi Keskerakond valitsusvastutusest hoiduda, sest muidu juhitakse meie riiki täiesti vales suunas. Just raskel ajal on Keskerakonda valitsusse veel eriti vaja.
 
Me peame nüüd ja edaspidi olema üleriigiline erakond, valitsuse moodustamise ambitsiooniga erakond. Seisma kõigi Eestimaa inimeste eest, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast. Täpselt niisamuti peab Keskerakonna esimees seisma kogu Eesti eest. 
 
Veel enam, täna valitav esimees alustab tööd mitme samaaegse kriisi ajal ning erakordselt keerulises välis- ja julgeolekupoliitilises olukorras. Venemaa peab juba poolteist aastat täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu ning Eesti sõnumid ja tegevus peavad siin olema selged. Oleme viimastel nädalatel näinud, et meedia ja avalikkus ei andesta eksimusi isegi Reformierakonna juhile. Veel vähem on siin eksimisruumi keskerakondlastel.  

 
Kallid keskerakondlased!
 
Poliitika on meeskonnaala, kus üksinda ei saavuta midagi. Seetõttu olen ausalt välja öelnud, kes on juhatuse kandidaadid, kes toetavad mind erakonna esimehena. Minu toetusmeeskond on ennast tõestanud nii üleriigilises kui kohalikus poliitikas ning panustanud läbi aastakümnete Keskerakonna arengusse. 
 
Palun lavale oma toetusmeeskonna Keskerakonna juhatuse valimistel:
 
• Riigikogu liige, varasem edukas Lasnamäe linnaosavanem ja Lasnamäe piirkonna aseesimees Maria Jufereva-Skuratovski;
• Mitmekordne minister ja Riigikogu liige, Viljandimaa piirkonna esimees, erakonna asendamatu raudvara Jaak Aab;
• Jõgeva vallavanem, endine Tallinna linnapea ja minister, Jõgevamaa piirkonna juhatuse liige Taavi Aas;
• Rakvere armastatud linnapea ja Lääne-Virumaa piirkonna juhatuse liige Triin Varek;
• Riigikogu liige ja Haapsalu volikogu esimees, Läänemaa piirkonna esimees Jaanus Karilaid; 
• Riigikogu liige ja kõrgelt tunnustatud lauluhääl, Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi;
• Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuht, endine minister ja Riigikogu liige, Põlvamaa piirkonna esimees Ester Tuiksoo;
• Riigikogu väärikaim liige, mees nagu ENNtsüklopeedia Enn Eesmaa;
• Kahekordne peaminister, endine Tallinna linnapea ja Riigikogu esimees, praegune Riigikogu aseesimees ja Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas.
 
Head sõbrad!
 
Täna valitava esimehe ja juhatuse kohus on taastada töörahu, tugevdada meie organisatsiooni ja piirkondi ning laiendada Keskerakonna kandepinda ühiskonnas. Kindlasti peame pärast kongressi minema edasi ühtse meeskonnana. Minu juhitavas erakonnas ei saa olema leere ega erakonnaliikmete jaotamist rahvuse, maailmavaate või muude tunnuste alusel. Minu erakonnas on üks leer – Eesti Keskerakonna leer!
 
Meie kõigi valikutest sõltub, kas suudame taastada töörahu erakonna sees ning saame taas keskenduda poliitilisele tööle nii erakonna arendamisel, riigi tasandil kui kohalikes omavalitsustes. Sõbrad, me kõik saame aru, et keskerakondlased ei tohiks olla erakonna suurimad kriitikud. Meie poliitilised vastased on mujal.
 
Kallid delegaadid, palun teie toetust endale ja oma meeskonnale, et viia erakond uuele tõusule. Tugevat Keskerakonda ja õiglast riiki ehitame üheskoos!
 
Elagu Eesti! Elagu Eesti Keskerakond!
 

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela