Jüri Ratase kõne Eesti Keskerakonna volikogu istungil

Dets 10

Lugupeetud Eesti Keskerakonna volikogu liikmed, head eestimaalased!


2022. aasta on jõudmas lõpusirgele. Järgmisel korral kohtume juba uuel aastal ja uute päevakorrapunktidega, kuid siiski veel sama sihiga – teha tugev tulemus Riigikogu valimistel ning seista julgelt Eestimaa inimeste heaks. Pärast seda juba taas valitsuses.


Täna veel on aga paslik vaadata aastale tagasi ning anda edasi oma tunnetus Keskerakonna mõtete, meeskonna ja võimaluste osas see eesmärk saavutada. Ühtlasi tuleb meil mõista, miks me seda kõike teeme. Miks on Keskerakonda vaja? Oleme kahe äärmuse vahel tasakaalustajaks. Tänane poliitiline olukord ei rahulda meid ega tohiks rahuldada ka kedagi teist, kes Eestist hoolib.


Oleme viimastel nädalatel näinud totaalset segadust valitsuselt, mis pärast meie väljaheitmist koalitsioonist väga suurte rahadega kokku kleebiti. Meenutan, et Keskerakond nägi vajadust tõsta laste- ja peretoetusi ajal, mil elukallidus teeb uusi rekordeid, kodulaenud on muutunud kallimaks ja kindlustunne homse osas on puudu. Sellest tõusis tüli, mis jättis meid koalitsioonist välja.


Me olime liiga jäigad, väideti. Täna on peretoetused, küll veidi kärbitud kujul, kenasti siiski eelarves ja Riigikogus äsja vastu võetud. Ja me toetasime riigieelarve vastuvõtmist vaatamata sellele, et oleme opositsioonis. Eelarves on palju rohkemgi, asju, mida Reformierakond polnud nõus meiega isegi arutama. Aga ka kogu see raha ei ole suutnud panna toimima valitsust, mis peaks tegema vajalikke ja julgeid otsuseid Eesti inimeste ning ettevõtete heaks. 


Head sõbrad!


Aastaga on hinnad tõusnud rohkem kui 21 protsenti. Kogu tõusust veidi üle 30 protsendi andsid toidukaubad. Statistilised numbrid maalivad küllaltki trööstitu pildi: tahkekütus 110,9 protsenti, kodudesse jõudnud elekter 72,6 protsenti, soojusenergia 62,3 protsenti ja gaas 18,9 protsenti kallim kui möödunud aasta novembris. Toidukaupadest on enim kallinenud suhkur – 104,2%, jahu ja tangained on kallinenud 74,9 protsenti, munad 59,6 protsenti jne. Eesti Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing on öelnud, et niisugust hinnatõusu, kus kallinevad eranditult kõik toidukaubad, pole varem olnud.


Keskerakond nägi hüppelise inflatsiooni mõjusid ette juba suvel, kui tegime ettepaneku langetada toidukaupade käibemaksu 9 protsendile. Peaminister ütles, et see käik ei toovat poodides hindu alla ja koalitsioon ei toetanud Keskerakonna fraktsiooni eelnõu.
Praegu on Riigikogus menetluses Keskerakonna algatus langetada toidukaupade käibemaks viiele protsendile. Käibemaksu langetamisele on toetust avaldanud Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja teised valdkonnaga seotud sektorite esindajad. Valitsuskoalitsiooni seisukoht paraku on aga teada – see ei ole nende hinnangul vajalik meede. Oleme üks neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, kus ei rakendata käibemaksu soodusmäära. Ju on suurem osa riikidest siis eksiteel.


Kaubanduskettide esindajad tõdevad, et hüppeliselt on kasvanud soodsamate, peamiselt välismaiste toiduainete müük. Selles ei ole midagi eriskummalist, sest meie toidutootjad ongi võrreldes nendega ebavõrdsemas olukorras. Praegu töötab suur osa Eesti toiduainetetööstusest importkauba hinnasurve tingimustes ellujäämise piiril. Aga uppuja päästmine tundub olevatki praegu uppuja enda teha. Valitsusel on muid tegemisi.


Ettevõtlusminister on konfliktis ettevõtjatega ja leiab, et ega elektrihind ettevõtlust mõjutagi. Siseminister soovis lasteaedasid ehitada ja Isamaa erakond toetab endaga seotud mittetulundusühinguid. LNG laeva ja sadamaga on ikka segadus ja omavahel tuleb raadiokutsungeid vahetada, et peaminister ja ministrid teineteist tabaksid. Seejuures väidab peaminister, et tal ei olnud katuserahadest teada, endine Reformierakonna rahandusminister aga ütleb, et rahajagamise soov sellisel kujul ei tohi küll kellelegi tulla üllatusena.


Mulle tundub, et see piin võiks lõppeda. Valitsus on lakanud töötamast ja on ilmselgelt valimiste režiimile lülitunud. On seda tegelikult olnud selle loomisest saati. Kes ja kas siis sellise segaduse eest pea igas valdkonnas vastutab? Kas tõesti Keskerakond, kes on olnud koalitsioonis nii Isamaa, EKRE, sotsiaaldemokraatide kui ka Reformierakonnaga, kes meid liialt ebameeldivaks partneriks pidas, või tuleks viimati nimetatul siiski peeglisse vaadata? Peaminister on korduvalt parlamendi suures saalis avaldanud muret, et juba valitud Riigikogu esimeest ei saa välja vahetada. Olen lohutanud, et saab küll – juba viiendal märtsil. Aga siis on võimalus välja vahetada ka peaminister.


Vaatamata lähedal olevatele valimistele, tahaks valitsuselt siiski eeldada tegevust, mis ei tundu täieliku tsirkuse või kreisiraadiona, sest tegelikult on ju asjad naljast kaugel. Muutunud ei ole julgeolekusituatsioon – Venemaa algatatud sõda Ukrainas on jätkumas ning ebakindlus majanduses on alles hoogu võtmas. Sellises olukorras on vaja muudatusi, arusaama, kuidas inimesed elavad, kuidas ettevõtted hakkama saavad ning mida vajame selleks, et me ühiskond ja majandus oleksid võimalikult vastupidavad.
Head kuulajad!


Toiduainete käibemaksu alandamise ning perede toetamise kõrval on muudatusi vaja teha muidki. Eesti ettevõtetele on vaja ulatada abikäsi, me räägime siinkohal töökohtadest. Eesti eakaid on vaja aidata läbi väärika, vähemalt 1000-eurose pensioni ning üksi elava pensionäri toetuse ja lesepensioni kaudu, sest just nemad on jätkuvalt suurimas vaesusriskis. Maale kolimist on mõistlik soodustada ja maal elavate inimestega on vaja arvestada. Elektri varustuskindlust tuleb tõsta, hoida meie põlevkivijaamu ja kiirendada taastuvenergiale üleminekut. Ravijärjekordade lühendamine peab taas tulema jõuliselt päevakorda, mitte ununema sootuks, nagu see on täna. Riik peab olema kaitstud.


Peame ette mõtlema ka suuremate investeeringute realiseerimisele, nagu Tallinna haigla, Rohuküla raudtee või neljarealised maanteed, kui erasektori hoog raugeb ja  majanduse väljavaated muutuvad negatiivseks. Oleme paraku majandusliku ebakindluse lävel ning 2009. aasta meetodid kriisist väljatulemiseks tuleb jätta minevikku. Need ei töötanud siis ega töötaks ka praegu. 


Aga Reformierakonnal on raske jätta vana ja tolmune minevikku. Seda näitab seegi, et maksupoliitikas on neil jätkuvalt põhimõtteks lihtsus, mitte õiglus ja tõhusus, mida hindab ülejäänud Euroopa. Peaministrierakonna plaan tõsta tulumaksuvaba kõigile haukab väga suure tüki - 340 miljonit eurot - riigieelarvest ning annab kõige enam nendele, kes saavad mitte ainult hakkama, vaid kes suudaksid anda ka veidi suurema rahalise panuse selleks, et ühiskond oleks tugevam ja sidusam. Selle asemel, et jätta rohkem raha kätte madalat ja keskmist palka teenivatele inimestele, soovitakse anda kõige enam neile, kel seda kõige vähem vaja.


Me ei saa  sellise reformierakondliku arusaamaga nõustuda. Mitte ainult seetõttu, et selle mõju on eelarvele väga suur, vaid just seepärast, et selline lihtne lahendus ei ole õiglane. Seetõttu selgitame täna, milline on meie plaan. Ja see on astmeline tulumaks. Lihtne ja selge, kolme astmega. See süsteem, mis on kasutusel suuremas osas arenenud riikidest ja selline, kus tulumaksuvaba miinimum oleks vähemalt sama suur kui alampalk, kus väikest ja keskmist palka teenivad inimesed tõepoolest võidaks ning mitmekordset Eesti keskmist palka teenivad inimesed panustaksid ühiskonda veidi rohkem selleks, et me kokkuvõttes oleksime tugevamad, jõukamad, edukamad riigi ja rahvana. Meie pakutava astmelise tulumaksuga võidaks madalama palgaga inimesed ja keskklass kuni 1740 eurot aastas. Kõrgem maksuaste algaks alles kahekordset keskmist palka ületavast sissetulekust. 


Euroopaliku maksusüsteemi rakendamine ei ole raketiteadus. See on suhtumise, tõekspidamiste küsimus. Täpselt nii, nagu näitas suhtumist tulumaksuvaba miinimumi tõstmine 500 euroni Keskerakonna juhitud valitsuse poolt. See pretsedenditu hüpe tõi igas kuus kuni 64 lisaeurot sadadele tuhandetele tööinimestele. Ometi tekitas see suure tormi veeklaasis ja tänaseni püütakse meid veenda, kuidas erinev maksustamine on saatanast. Ei ole. Juba ammu on aeg teha ära tõeline astmeline tulumaks. Lihtsad ja üldistavad lahendused ei tööta, pole kunagi töötanud.


Volikogu teine avaldus puudutab muret, millega seisavad silmitsi paljud eestimaalased. Need, kelle kodune emakeel ei ole eesti keel. Pärast 24. veebruari on hakatud otsima vaenlast kaasmaalastest, majadest, mälestistest, keelest, passi kaante värvist, haridusest ja usust. See on tekitanud mõnes hirmu, mõnes apaatsust, aga mõnes ka viha. Mitte ühelegi nendest emotsioonidest ei ole võimalik laduda tugevat vundamenti. Selline kodu ei püsi.


Selles sõjas saame hinnata inimesi mitte keele või passi järgi, vaid nende tõekspidamiste, inimlikkuse ja tegutsemise järgi ning võtta seejuures vastu ka väga selgeid ja resoluutseid seisukohti. Ja Keskerakond on seda ka teinud.


Head erakonnakaaslased!


Keskerakond on teinud nende aastate jooksul, mil me olime valitsuses, palju häid ja vajalikke asju. Meie eesmärk ei saa olla vähem kui see, et jätkame tehtut pärast 5. märtsi 2023. Selleks on kõik eeldused olemas: tugevad kandidaadid, asjalikud mõtted ja tahe teha Eestit iga otsusega paremaks. Reitingutes oleme mõõna ületanud ning viimased uuringud on andnud selgelt märku - Keskerakonda on vara maha kanda! Ei ole mõtet teha sama eksimust, mis 2021 kohalike valimiste eel, mille võitsime.


Valimisperioodid on näidanud, et tulemus sõltub väga palju just sellest, kes on nimekirjas. Kes on need, kelle poolt saab oma hääle anda. Väidan, et Keskerakonna nimekiri kõigis 12 ringkonnas saab olema esinduslik. Nendes on kogenud poliitikud, noored ja hakkajad, oma ala eksperdid, ettevõtjad, aktivistid, kodukandi ja Eestimaa patrioodid. Nendes on sisu. Vastavalt põhikirjale on erakonna juhatus täna kinnitamas ringkondade nimekirjasid ning 14. jaanuaril tuleb auväärsel volikogul kinnitada erakonna üldnimekiri. Ma tänan kõiki, kes on otsustanud kandideerida ning neid, kes aitavad ühel või teisel moel kandidaate ja erakonda. Valimised on meeskonnatöö. Igaühe panus on vajalik.


Ma soovin tänada ka valimisplatvormi juhti Tõnis Mölderit ning kõiki eestvedajaid ja kaasamõtlejaid tänu kellele saavad meie järgmise nelja aasta põhimõtted sõnastatud. Meil saab olema väga tugev valimisplatvorm, mis mitte ainult ei kõla hästi, vaid on ka reaalset elu arvestav. Oleme korduvalt tõestanud, et Keskerakond seisab kõigi Eestimaa inimeste eest ja see on toonud meile edu. Toob ka sel korral. Ja me saavutame seda mitte kõige kõvemini röökides, mitte provotseerides, mitte isiklike rünnakutega ega negatiivse kampaaniaga. Me saavutame edu oma maailmavaateliste seisukohtade ja tugevate kandidaatidega. 


Me läheme jõuludele vastu rõõmsalt, saadame ära vana aasta mured, võtame julgelt vastu uue aasta väljakutsed ja lahendame need. Täpselt nii, nagu oleme seda teinud juba aastast 1991. Head volikogu jätku, ilusat pühadeaega ja jõudu meile nendeks 86 päevaks, mil tuleb pingutada ja panustada tavapärasest veelgi enam!


Jõudu Eestile!
Jõudu Keskerakonnale!

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela