Hoiame oma inimesi lõpetagem rahvuspõhine vastandumine!

Dets 10

Eesti Keskerakonna volikogu võttis 10. detsembril Tobia külas peetud volikogu istungil vastu avalduse "Hoiame oma inimesi – lõpetagem rahvuspõhine vastandumine!".

Praegusel pingelisel ajal on eriti oluline säilitada ühtsus ja üksteisemõistmine kodumaal. Alates 24. veebruarist elame tundmatuseni muutunud maailmas. Venemaa sõda Ukraina vastu tõstis oluliselt ka meie ohutunnetust ning tegeleme koostöös liitlastega aktiivselt Eesti kaitsevõime tugevdamisega. Samal ajal toetame igati Ukraina riiki ja rahvast ning sõjapõgenikke nii riigi, kohalike omavalitsuste kui kodanikuühiskonna poolt. Meie ühine soov on, et Venemaa väed lahkuksid viivitamatult kogu Ukraina territooriumilt ja saabuks taas rahu. 

Paraku näeme, kuidas sõja puhkemise süüd püütakse laiendada ka kohalikule venekeelsele elanikkonnale. Sellised arengud on vastuvõetamatud. Vabariigi President Alar Karis, Riigikogu ja mitmed arvamusliidrid rõhutasid sõja alguses õigesti, et see on Putini ja Venemaa juhtkonna sõda, mida ei tohi üle kanda kõigile vene rahvusest inimestele. Valimiste lähenedes on ühiskondlik debatt, sh mitmed erakonnad sellest mõistlikust arusaamast iga päevaga üha enam kaugenemas.

Kohati tundub, et valitsuserakondade ja EKRE vahel käib tihe rebimine, kes suudab jõulisemalt venekeelsele elanikkonnale nii-öelda ära teha. Poliitiliste aktsioonide nimekiri on pikk –Eestimaa elanikelt kodakondsuse alusel valimisõiguse äravõtmise katsed, siinse õigeusu kiriku ründamine, venekeelsete teavituste piiramine või lausa keelamine avalikus ruumis, mis on laienemas vene keele kui sellise vastaseks kampaaniaks ning hoogtöö korras üleminek eestikeelsele õppele olukorras, kus pole piisavalt õpetajaid ega ettevalmistusaega. Lisaks on viimasel ajal julgeoleku ohu sildiga vehkides paika pandud muinsuskaitsjad ja kunstivaldkonna eksperdid ning asutud ka kultuuriväärtuslikku arhitektuuri ja mälestisi ründama.

Iga ühiskonna turvalisuse pandiks on selle ühtsus, vastastikune lugupidamine erinevate rahvusgruppide vahel ning kõigi inimeste õigustega arvestamine riigi poolt. Selline ühtsus on eriti vajalik keeruliste kriiside ajal. Me ei aita Ukrainat, otsides vaenlasi oma inimeste seast. Küll aga nõrgestame nii oma riigi ja ühiskonna võimekust praeguste kriisidega toime tulla ning võime tekitada haavu, millest taastumine võtab aastakümneid.

Eesti Keskerakond on alati olnud inimesi ühendavaks jõuks, erakonnaks, mis suhtub võrdväärselt kõigisse meie ühiskonna liikmetesse, seisab dialoogi, vastastikuse lugupidamise ja iga inimese õiguste eest, sõltumata rahvusest, emakeelest, vanusest, soost või muudest tunnustest. Oleme põhimõtteliselt vastu meie inimeste jagamisele "omadeks" ja "võõrasteks". Ükski Eestimaal elav inimene ei kanna vastutust Venemaa sõja eest Ukrainas pelgalt kodakondsuse alusel või seetõttu, et tema emakeeleks on vene keel. Kriitika ja hukkamõistu aluseks saavad olla vaid konkreetsed sõnad ja teod ning Keskerakond on alati sellest põhimõttest lähtunud.

Kutsume kõiki erakondi ja avalikkust ühtsusele ja üksteisemõistmisele. Rahvuspõhise vastasseisu õhutamine lõhub ühiskonna sidusust ning tekitab täiendavaid pingeid niigi keerulisel ajal kogu meie riigi ja rahva jaoks. Suudame edukalt kriisidest välja tulla ainult üksteist hoides. Meie tugevus on üheskoos tegutsemises ja vastastikuses lugupidamises.

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela