Eesti Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kõne erakonna volikogu istungil

Sept 10

Sügis on koputamas uksele ning uue aastaajaga kaasnevad mitmed väljakutsed. Juba sel esmaspäeval, 12. septembril kell 14 korraldab Eesti Keskerakond meeleavalduse Toompeal, Eesti Vabariigi parlamendihoone ees, et tuletada valitsusele ja parlamendisaadikutele alanud istungjärgul meelde – talv on tulemas. Ka meie siin, aga ka erakonna fookus laiemalt ja valimisplatvorm keskendub just inimeste toimetulekule ja energiahindadele. Muudmoodi ei saakski see olla.

Me näeme, et järjepanu otsustavad Euroopa riigid väga mahukaid ja olulisi abipakette oma elanikele ja ettevõtetele. See on ka mõistetav, sest meid on ootamas ees keerulised ajad. Energia hinnad on olnud juba südasuvel sellised, mille puhul on nii Eesti toidutootjad, töötlev tööstus, turismisektor… Eestimaa ettevõtjad tõdenud, et neil on hirm, kas nad peavad energiakriisile, eriti pärast pandeemiat, enam vastu. See mure peab olema ühine, sest me räägime töökohtadest ja me riigi majandusest. Inimesed hoiavad kokku, et talvel mitte võlgu jääda.

Ometi tulevad sõnumid valitsuselt kas väga suure viitega, on täiesti vastandlikud või on sellised, kus vastutus on suunatud kellelegi teisele - ootame ja vaatame, mida teeb Euroopa. Aga Euroopa riigid ammu tegutsevad. Me nägime seda aeglust juba möödunud talvel, mil Keskerakond pidi väga palju oma energiat kulutama selleks, et selgitada toonasele koalitsioonipartnerile Reformierakonnale vajadust täiesti anomaalses olukorras inimestele ja ettevõtete appi minna. 

Me suutsime seda, läbi raskuste, aga ära tegime. Need olid väga olulised otsused ja säilitasid meie majanduse konkurentsivõime, aga ka inimeste säästud, et eelseisvale uuele hooajale veidigi paremas olukorras vastu minna. Valitsus pühkigu tolm meie poolt aasta algul esitatud mõtetelt ning kuulaku uusi. Keskerakond on valmis igal juhul siin aitama, pakkuma lahendusi ja ulatama valitsusele abikäe. 

Meie ettepanekud Reformierakonna juhitud valitsusele on konkreetsed, tuleb:


1. langetada toiduainete käibemaksu, et pidurdada toidu- ja esmatarbekaupade hinnarallit;
2. toetada Eesti põllumehi ja toiduainetetööstust meie toidujulgeoleku tagamisel. Laual peab olema Eesti liha ja kala mõistliku hinnaga;
3. tõsta erakorralist pensioni 20 euro asemel 50 euro võrra, et eakate toimetulek paraneks;
4. langetada kütuse kui olulise energiasisendi käibemaksu. Nii vähendame transpordikulusid ning anname hingamisruumi ettevõtetele;
5. väärtustada põlevkivi rolli, mis on me parim võimalik variant tootmisvõimsuse ja energiajulgeoleku tagamiseks, renoveerida olemasolevad põlevkivienergeetika jaamad ja ehitada valmis õlitehas, mis koos õliga toodab ka elektrit;
6. reformida ulatuslikult tänane mittetoimiv ja läbipaistmatu elektribörs;
7. aidata elektri-, kaugkütte- ja gaasitarbijaid, aga ka küttepuude kasutajaid! Kehtestada tuleb hinnalagi, kaotada taastuvenergiatasu ja CO2 tasu või see külmutada 30 eurot tonnile;
8. toetada ettevõtteid, kehtestades neile energia hinnalaed sarnaselt kodutarbijale. Sellest sõltuvad nii töökohad kui ka kaupade hinnatase poodides.

Vajame julgeid otsuseid, tegevusetus ei ole enam variant!

Head kuulajad!


Vaevalt võib uhkust tunda selle üle, et Eesti hoiab hetkel lausa kaht kõige negatiivsemas mõttes liidrikohta Euroopa Liidu riikide seas – meie tarbijahindade kasv on juba mitmendat kuud kiireim ja meie majanduse kasv oli teises kvartalis Euroopa Liidu viletsaim.

Majanduseksperdid kordavad kui ühest suust: Eesti on hinnatõusu poolest Euroopa tipus… Ostujõu vähenemine piirab tarbimist… Majapidamiste säästud vähenevad… Euroopa Keskpank tõstab intressimäära… Eesti majanduslangus tuleb oodatust sügavam... Investeeringud vähenevad… Ettevõtted paluvad abi… Ja lisaks veel meie senises praktikas esmakordne, pretsedenditu eelarvenõukogu otsus, et Eesti tähtsaim majandusprognoos tugineb valedel andmetel. Peaminister küll kinnitab, et „tegeleb“ mitme kriisiga korraga, kuid positiivsetes tulemustes see paraku ei kajastu.

Järsk hinnatõus õõnestab ostujõudu ning sunnib madalama ja keskmise sissetulekuga leibkondi kärpima muid kulusid, et tasuda energia ja toidu eest. Lisaks energia- ja toiduhindadele on kallinemas ka inimeste laenud, lüües veelgi enam keskklassi ja noori peresid. Seetõttu on mul hea meel ja soovin tunnustada 13 omavalitsuspoliitikut üle Eesti, kes juhivad parlamendierakondade tähelepanu toetada noori peresid maapiirkondadesse elama asumisel. Nende ettepanek, et parlamendierakonnad koostöös Vabariigi Valitsusega töötaksid välja konkreetse tegevuskava, mis toetab reaalselt noori peresid maale elama asumisel, on täna eriti asjakohane ja Keskerakond seda initsiatiivi kahtlemata toetab.

Head Eestimaa inimesed!


Et oleme kõigist teistest Euroopa Liidu riikidest kõige kehvemas positsioonis kiireima hinnakasvu poolest, on meie inimeste ja ettevõtete olukord kõige keerulisem. Ei ole enam kohane lihtsalt korrata, et talv tuleb raske või et tihendage aknaid. Riigi tasemel tuleb võtta julgeid otsuseid ja asuda kindlalt tegutsema. Palju aega on kaotatud, kuid suudame veel hullema ära hoida!

Arvestades, et Eesti riigi võlakoormus on madal ja eelarvelist ruumi erakordseteks meetmeteks on meil enam kui piisavalt, peab käituma riigimehelikult ning oma rahvale ja ettevõtetele kriisis appi tulema. Oma inimesi ja ettevõtteid tuleb hoida. Abita jätmine on tee sügavama majanduslanguse ja kõrgema hinnakasvu suunas.

Tuletan meelde, et pandeemia tingimustes suutis Keskerakond valitsuses olles ajutiste, õigeaegsete ja hästi suunatud fiskaalmeetmete abil leevendada tollase kriisi vahetut mõju haavatavatele leibkondadele ja ettevõtetele. Statistikaameti viimaste täpsustatud andmete kohaselt vähenes Eesti majandus 2020. aastal vaid 0,6%, millele järgnes 8,0%line kasv 2021. aastal. Meil oli teistsugune ja julgen väita, et ka parem lähenemine kui Reformierakonnal eelmises, 2009. aasta suures kriisis, kus riigi kulusid agaralt kärpides saadi küll pisut parem eelarve tasakaal, kuid viidi majandus oluliselt sügavamasse langusesse.

On selge, et Venemaa algatatud julm sõda Ukrainas mõjutab väga negatiivselt nii meid kui ka kogu maailmamajandust, kuid seetõttu ongi mitmetahulised meetmed praegu erakordselt vajalikud. Ajutiste meetmete abil suudame pehmendada negatiivsete šokkide mõju juba sel sügisel ja talvel, leevendada toidu- ja energiakulude suurenemise vahetut mõju tarbijatele ja ettevõtetele ning sillutada teed võimalikult kiirele majanduse taastumisele.

Vaatamata sellele, et me ei ole täna enam valitsuses, ei kavatse me oodata ja vaadata, mida teevad teised. Vastupidi, mul on hea meel, et riigikogu Keskerakonna fraktsioon ja erakond tervikuna on aktiivne uute ja vajalike algatuste ning arutelude eestvedamisel: olgu selleks maksudebatt või arutelud energiakriisi lahenduste üle, aga ka väga terava pilgu hoidmisel tänase koalitsiooni tegemistel.

Need arutelud on kindlasti vajalikud, sest näeme juba täna, et olulised lahendused viibivad ja juba antud lubadused on savijalgadel. Selle ilmekaks näiteks on paraku üks tõsisemaid murekohti Eestis - hoolekanne. Kui Euroopa Kontrollikotta suudeti väikeste naginate saatel kandidaat kenasti ära kinnitada, siis välja hõigatud lubadus hooldekodukohast keskmise pensioni eest kadus koalitsioonilepingust ning poliitikute suudelt.

Neid näiteid on veelgi, kus näeme, et inimestele on lihtsalt puru silma aetud ja me kindlasti toome need asjad ka välja. Selleks on aga iga erakonna liikme abi ja toetust vaja. Me peame olema ühtsed ning mõistma oma sõnade kaalu ja vastutust. Seda selleks, et suuta lahendada väga mitmeid sisulisi probleeme, mis seisavad Eesti ühiskonna ees ja teha otsuseid, mis aitaksid igaüht sõltumata nende emakeelest, elukohast või vanusest.
Head erakonnakaaslased!

Paraku ei ole see viimasel ajal meil alati õnnestunud ning seda on märganud ka valijad. 6. septembril tuli erakonna juhatusel teha raske, kuid vajalik otsus: arvata välja parlamendisaadik, pikaaegne erakonna liige Mihhail Stalnuhhin tema sõnavõtu ja mõtete eest, mis ei ühtinud kuidagi erakonna väärtustega ja mis ei olnud mitte ainult vale, vaid lausa ohtlik.

Stalnuhhinil on kahtlemata olulised teened eesti keele õpetamise arendamisel, juhtides parlamendis vastavat probleemkomisjoni, kirjutades lasteraamatuid ja töötades õpetajana. Ka pikaaegne töö Narvas väärib tunnustust. Ometi oli pärast tema sõnavõttu selge, et meie teed on läinud lahku ning mõttemaailm on liialt erinev. Tema ei veennud juhatust oma tões, juhatus teda enda omas.

Selleks, et veenda valijaid meie tões, ei piisa ainult meie töövõitude nimekirjast ega ka tulevikuplaanidest. Peame olema usaldusväärsed, kindlad ja ühtsed. Igal erakonna liikmel on täna vastutus hoida erakonna lippu kõrgel. Ainult siis saame võidelda tugeva tulemuse eest riigikogu valimistel ning seista taas sidusama ja jõukama ühiskonna eest nii, nagu tegime seda möödunud pea kuue aasta jooksul.

Ma kutsun teid üles osalema aktiivselt erakonna tegemistes. Aktiivse valimiskampaaniani on veel veidi aega, kuid juba täna on erakond alustamas telgikampaaniat siinsamast Pärnust ning jõuab kõikjale üle Eesti. Meie eesmärk on tutvustada erakonna seisukohti ja kutsuda neid, kes hoolivad me riigi käekäigust, erakonda. Ma tänan kõiki piirkonnaesimehi ja liikmeid ning erakonna bürood selle väga vajaliku kampaania korraldamisel.

Olen veendunud, et suudame vaatamata me ees seisvatele raskustele anda endast maksimumi ning konkureerida riigikogu valimistel esikohale. Näen, et Keskerakonda, meie lähenemist ja arusaama, kogemusi ja töökust on järjest enam vaja. Ainult tugev tulemus annab meile võimaluse Eesti elus koalitsiooni tasemel kaasa rääkida. See on väga vajalik ja täpselt sama vajalik on teie energia selle saavutamiseks, head erakonnakaaslased.

Ma soovin meile kõigile sügist, mis jääb meelde eelkõige selle ilus, mitte valus. Soovin Eesti inimestele jõudu ja jaksu hakkamasaamisel ning valitsuselt soovin julgeid ja asjalikke otsuseid, mis on suunatud paljudele, mitte üksikutele.

Jõudu Eestile, jõudu Keskerakonnale!
 

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela