Jüri Ratas: Keskerakonna jaoks on inimeste toimetulek tähtsam poliitilistest kombinatsioonidest

Jun 11

Eesti Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kõne Salme kultuurikeskuses toimunud erakonna volikogu istungil.


Lugupeetud Keskerakonna volikogu liikmed, head Eestimaa inimesed!


Viimased nädalad on Eesti poliitikas toonud niivõrd palju keerdkäike, et ka kõige vilunumal poliitikavaatlejal on tekkinud segadus – mis ja miks toimub? Valitsus on ja ei ole laiali, peaministrierakond tegeleb parlamendi töö takistamisega, koalitsiooni ja opositsiooni piirid on nihkunud, tehakse parlamendiülest koostööd, aga ka hirmutatakse maksutõusude ning lausa sisevaenlastega. Lühike vastus on, et käes on valimisperiood. Meilgi tuleb sellega arvestada.


Eelmisel reedel viis peaminister Kaja Kallas ootamatult presidendile oma soovi vabastada ametist seitse Keskerakonna ministrit. See käik oli üllatav nii mulle, erakonna juhtkonnale kui ka meie valitsusliikmetele. Lausa niivõrd, et ministrid, kes olid tegelemas oma töökohustustega või suundumas mõnele olulisele väliskohtumisele, kuulsid alles meediast, et nende teeneid enam ei vajata. Ja mitte ainult – põhjendusena sellise käigu õigustamisel toodi välja, et Reformierakond oli 15 kuud olnud valitsuses erakonnaga, kes nüüd ühtäkki on nende hinnangul lausa et kremlimeelne.


Kui ministrite sellisel moel vallandamine ei ole minu hinnangul kohane ega kuidagi kooskõlas hea tavaga, siis sellised väga tõsised ja alusetud süüdistused kahjustavad tegelikult kogu Eestit. Ja see on suurem probleem kui küsimus viisakuses.


Meile püütakse väita, et mitmeid valimisi võitnud erakond, mis on valitsusvastutust kandnud aastast 2016 kõikide parlamendierakondadega ning olnud seejuures ka peaministrierakond, on nii-öelda parketikõlbmatu. Sellise valemulje jätmine Eesti suurimast erakonnast nii siseriiklikult kui me välispartneritele on minu hinnangul suur probleem. Ei olnud Reformierakond valitsuses üksi, kui lepiti kokku riigikaitse eelarve suurendamine, sealhulgas konkreetselt meie taotletud keskmaa õhutõrje soetamine, suurem tugi tsiviilkaitsesse ja sisejulgeolekusse, aga ka Ukraina toetamine nii sõjaliselt, majanduslikult kui ka poliitiliselt.


Valitsuskriisi saatev retoorika ei ole vastutustundlik. Seda eriti veel ajal, mil julgeolekuolukord siinsamas Euroopas on Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse aastakümnete hapraim. Ükski sisepoliitiline punkt ei ole sellist käitumist väärt.
 
Head erakonnakaaslased!
Oleme ausad, pea kõik vaidlused lõppenud valitsuskoalitsioonis olid tegelikult meie inimeste ja ettevõtete toetamise üle. Eesti Keskerakonna eestvedamisel võtsime eelmisel aastal vastu lisaeelarve COVID-19 kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks ning langetasime kütuseaktsiise. Reformierakond oli alguses mõlema ettepaneku vastu, kuid saime nad siiski nõusse.


Täpselt samamoodi vaidlesime sel talvel pikalt energiakriisi toetusmeetmete teemal. Ka siin suutsime Reformierakonna algse vastuseisu murda ning inimeste ja ettevõtete elektri- ja küttearveid oluliselt vähendada.


Tõsiseid debatte pidasime ka käesoleval aastal lisaeelarvet koostades. Toetame igati Ukraina sõjapõgenike aitamist ning meie riigi siseturvalisusesse ja julgeolekusse panustamist, kuid taotlesime suuremat abi meie inimeste toimetuleku toetamiseks ülikiire hinnatõusu tingimustes. Paraku saatis meid siin vaid osaline edu.


Nüüd oleme veelgi suuremas debatis peretoetuste tõstmise teemal. Neli Riigikogu erakonda algatasid lapse- ja peretoetuste tõstmise eelnõu, mille vastuvõtmist Reformierakond kõigi meetoditega takistab. Loodan siiski, et parlamendi enamuse tahe jääb siin peale ning juba uuest aastast tõuseb esimese ja teise lapse toetus 100 euroni, kahekordistub üksikvanema lapse toetus ning lasterikka pere toetus tõuseb sõltuvalt laste arvust 700 ja 900 euroni.


Mul on hea meel, et seisime valitsuskoalitsioonis alati endale oluliste põhimõtete eest. Et saime vaatamata suurtele vaidlustele aidata inimesi ja ettevõtteid energiakriisis, teha olulisi otsuseid Eesti julgeoleku parandamiseks ning kaitsevõimekuse suurendamiseks, tõsta inimeste toimetulekut ja leppida kokku palgatõusudes ning erakorralises pensionitõusus. Selle eest ma kindlasti tunnustan ka Reformierakonda. Küll aga on mul kahju, et parlamendi enamuse soov tõsta perede ja laste toimetulekut, on toonud kaasa alatu poliitilise rünnaku ning seejuures on Eesti kaotanud töövõimelise valitsuse.


Valitsuse, kus on olnud meie poolt väga tublid inimesed, kelle panust ma hindan ja keda siin kogu erakonna poolt tänan – Jaak Aab, Kristian Jaani, Tanel Kiik, Eva-Maria Liimets, Erki Savisaar, Taavi Aas ja Tiit Terik. Aitäh teile ja teie meeskondadele! Ühtlasi tänan ka Anneli Otti ja Tõnis Mölderit nende töö eest sel perioodil.
 
Head sõbrad!
Kas ja kui tugevalt tuleb meile oluliste asjade eest seista? Kuigi toimetulekuteemadel olid me erimeelsused koalitsioonipartneriga selgelt varemgi olemas, sai perehüvitiste eelnõu kahjuks tänase olukorra ajendiks. Koalitsiooni töö lõppes ja seda vaatamata korduvatele valitsuse usaldushääletustele parlamendis, kus Keskerakonna hääled peaministri ja valitsuse esitatud seaduseelnõude toetamiseks pidasid.


Reformierakonna eesmärk koalitsioon laiali saata täideti, peaministri lubadus tagasi astuda, et moodustada uus ja toimiv meeskond, aga mitte. See ongi toonud paraku rohkelt segadust, mille lahendamisse peavad kõik parlamendierakonnad täna panustama. Eestile on vaja uut ja toimivat koalitsiooni ning valitsust, kus üks minister ei pea tegema mitme tööd, kus ühe partei tõde pole absoluutne.


Keskerakonna juhatus otsustas, et erakond on valmis valitsusvastutust kandma ning oleme teinud ettepaneku Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale ning Erakond Isamaale konsultatsioonide alustamiseks võimaliku ühisosa leidmiseks ja koalitsiooni loomiseks. Just täna ja praegu toimuval Isamaa volikogul saab selgeks, kas nende eelistus võimukõneluste alustamiseks kaldub Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna või Keskerakonna ning Konservatiivse Rahvaerakonna poole. Selline ongi tänane parlamendimatemaatika. Ükskõik, millised konsultatsioonid algavad, tuleb head mõtted tulevasel valitsusel realiseerida – olgu see perehüvitiste eelnõu edasiminek või muudatused energiaturu toimimises selleks, et Eesti inimesed ja ettevõtted täna ning tulevikus hakkama saaksid.


Minu käest on küsitud, kas me tõepoolest oleme valmis moodustama EKREga taas valitsuse, arvestades nende retoorikat ja meie erakondade erinevusi. Soovime alustada läbirääkimisi, sest just valitsuses saab ellu viia meie põhimõtteid ja seista selle eest, mida peame õigeks ning inimeste eest, kes meid usaldavad. Ka siis, kui kõik tehtu ja öeldu meile ja meie valijatele alati ei sobi, tuleb leida parlamentaarses riigis valitud erakondadega koostööpunkte. Muidugi oli muresid ja teineteise mittemõistmist, aga ma leian, et see liit toimis ja tegi Eesti jaoks olulisi asju. Ja praegu peab koalitsioon toimima ja tegema julgeid otsuseid.


Oleme valmis alustama kõnelusi, kuid oleme valmis töötama me valijate ja Eesti eest ka opositsioonis. Iga hinna eest, me valitsusse ei lähe. Igal juhul on juba täna selge, millega kõik parlamendierakonnad peavad tegelema nii valitsuses kui ka opositsioonis – ja see on inimeste toimetuleku parandamine hinnatõusude valguses ning valmistumine eelseisvaks kütteperioodiks.

Head kuulajad!
Mul on kahju, et Reformierakonna obstruktsiooni tõttu on Riigikogus juba toimunud ja ees ootamas järgmised ööistungid. Ma tänan siinkohal kõiki Keskerakonna saadikuid ja teisi parlamendierakondi, kes on olnud valmis töötama sellises väga kurnavas töörütmis. Soovin teile vastupidavust ja palju tervist! Me oleme valmis pingutama perehüvitiste eelnõu vastu võtmiseks igal juhul edasi.


Meie eesmärk on tõsta perede kindlustunnet, tõstes esimese ja teise lapse toetuse 100 euroni, suurendades kolme ja enama lapse toetust 700 eurole ning seitsme ja enama lapsega pere toetust 900 euroni. Usume, et tänases olukorras vajavad Eestimaa pered suuremat tähelepanu.


Sama arvab ka Lasterikaste Perede Liit, kes on samas tõdenud, et selles debatis on kahetsusväärselt jõutud ka isiklikule tasandile ja sildistamiseni. Ei saa lastega pered nii rikkaks, et vanemad ei pea enam tööle minema, ei saa nad müstilist ebavõrdset eelist ning ei pea valitsus tõstma laste pärast kütuseaktsiisi. Selline vastandamine ja hirmutamine ei ole õige.


Eesti Lasterikaste Perede president Aage Õunap ja juhatuse liige Katrin Kiisk kirjutavad: „Õige oleks tegeleda probleemide ennetusega, aga oleme tänaseks jõudnudki selle piirini, et kui me midagi ette ei võta, langeb suur osa peresid ja lapsi tagasi sellesse vaesusesse, millest riik nad alles 2017. aastal välja aitas.“ Viidates 2017. aastal jõustunud lasterikka pere toetusele 300 eurot kuus.


Nad toovad välja, et peretoetused tuleb indekseerida, et need ajale jalgu ei jääks. Samuti on toetuste liiga järsk lõpp väga suureks väljakutseks peredele. Ka vaesusrisk on suurem nendes peredes, kus on rohkem lapsi, sest suurem pere vajab muuhulgas suuremat elamispinda, mahukamat autot ja muud. Kulutused on suuremad, kuid palju keerulisem on saada laenu või minna laste kõrvalt aktiivselt tööturule. Rõõmustav on, et lasterikka pere toetus on aidanud uuringute järgi kaasa vähemalt 3000 lisasünnile.


Perehüvitiste eelnõu on aga muidugi vaid üks küsimus mahukamas paketis, mida toimetuleku parandamiseks teha tuleb. Me ei saa nõustuda kuidagi väidetega, et otsused inimeste toetamiseks nende pööraste hinnatõusude ajal, on valed või kuidagi ennatlikud. Vastupidi. Mul on hea meel, et meie initsiatiivil on kokku lepitud ühekordsed toetused sügisel lastele ja eakatele, et uuel aastal on kavas erakorraline pensionitõus, maksuvabastus pensionidele, tõsteti toimetulekutoetust ning üksi elava eaka toetust 200 euroni.


Inflatsioon on normaalne nähtus, aga 20-protsendiline inflatsioon pole seda kuidagi. Hinnatõus on ületanud selgelt euroala keskmist ning suur osa tuleneb energiahindade ja toiduhindade kallidusest. Statistikaameti värsked andmed toovad välja, et 2022. aasta mais on tarbijahinnad tõusnud võrreldes eelmise aasta maiga 20%, sellest elekter 146,3%, soojusenergia 61,2%, gaas 217,3%, kokku kaubad 15,7% ja teenused 28,8%. Need on murettekitavad numbrid, mis peegeldavad vajadust leida kiiresti lahendus inimeste toimetulekule.


See olukord mõjutab järjest enam igaüht ja lööb kõige valusamalt just väiksema sissetulekuga inimesi. Seetõttu peame  õigeks, et elektri- ja kütusehindade alandamine läbi aktsiisi ja käibemaksu langetuse peavad olema valitsuse tööplaanis selgelt laual, samuti toiduainete käibemaksu langetamine. Tarbimismaksude alandamine tooks märkimisväärse võidu neile inimestele, kes peaaegu kogu oma sissetuleku kulutavadki just toidu- ja esmatarbekaupadele ning kodukuludele.


Kriisides suureneb väärtuste polariseerimine ja majanduslik ebavõrdsus. Saame olla edukad vaid siis, kui liigume edasi kõik koos, ületades lõhesid ja vältides lõkse, millega jäetakse kehvemasse seisu osa meie elanikkonnast. Tasandades kriiside negatiivseid mõjusid, tugevdame meie ühiskonna vastupidavust ja solidaarsust.


Keskerakonna pakutud meetmed on ka paljude teiste Euroopa riikide tööriistakastis. Euroopa Komisjon ja enamik liikmesriikidest tunnistavad, et püsivalt kõrgetel energiahindadel on Euroopa Liidu elanikele ja ettevõtetele üha negatiivsem mõju ning tuleb otsida võimalusi varustuskindluse ja taskukohasemate energiahindade tagamiseks. Järgmiseks talveks valmistumiseks peab meetmeid võtma vastu koheselt, kriisiolukordades peame jätkama erakordsete rahaliste vahendite eraldamist inimeste hakkamasaamise toetamiseks. Seda enam, et kõrged hinnad tähendavad ka läbi maksude rohkem raha riigieelarves, mis suuremat abi võimaldavad.


Olen päris kindel, et tänaste kütusehindade puhul ei teki massilist tankimist ja lõbusõite ka siis, kui hind langetada veidigi mõistlikumaks. Ehk juttudel tarbimise liigsest soodustamisest ei ole reaalse eluga suurt pistmist. Niisamuti nagu soovitused hoida kokku elektritarbimise ja kütmise pealt pole ju lahendused.


Muidugi on see õige, kuid niigi ilmselge ja mitte alati võimalik ega tarbija enda teha. Muidugi tuleb leida ka pikaajalisi lahendusi, parandada hoone soojustust või vähendada elektritarbimist, kuid see kõik võtab aega ja nõuab kulutusi.  Juba täna tuleb mõelda, millised peavad ja saavad olla meetmed hinnatõusu leevendamiseks uuel kütteperioodil ning need ette valmistada. Vastasel juhul saavad me inimesed ja ettevõtted hoobi, kust taastume väga pikalt.


Seega ei saa me mõttevahetusi inimeste aitamiseks pidada kunagi tulevikus lootuses, et äkki läheb mööda, äkki ei ole inimeste valulävi veel ületatud ja nad saavad vaatamata kõigele ikkagi hakkama. Paljud saavadki, aga paljud ei saa. Me peame selgelt inimeste toimetuleku seadma nende kestvate kriiside ajal prioriteediks number üks. Eespool excelitest, eespool eelarvetasakaalust.


Pikemas perspektiivis peavad riigieelarve kulud ja tulud liikuma tasakaalu poole ja selleks tuleb pidada enne riigikogu valimisi maha ka maksudebatt. Meie lähenemine on aastakümneid püsinud sama – jõukamatelt suurem panus tugeva ja sidusama ühiskonna jaoks.

Lugupeetud volinikud!
Täna on teie tööplaanis mitmeid olulisi otsuseid, sealhulgas 13. augustil Tartus toimuva  kongressi päevakava kinnitamine ning volikogu esimehe valimised. Soovin edu ja kordaminekuid järgmisele volikogu juhatusele ja esimehele ning tänan volikogu esimeest Tõnis Mölderit ja volikogu juhatust tehtud töö eest. See pole kahtlemata olnud kerge, koroonaviirus ei ole võimaldanud saada kokku nii palju, kui olnuks soovi. Mul on väga hea meel, et oleme täna leidnud võimaluse siin koguneda ning rääkida muredest ja rõõmudest teineteisega vahetult. Vaatamata kaugtööle on erakonna volikogu võtnud vastu olulisi otsuseid ja avaldusi ning andnud suuna erakonna tööle.


Võime olla tehtu üle kindlasti uhked. Keskerakonna riigikogu fraktsioon on olnud aktiivne tõstmaks üles erinevaid küsimusi, läbi viimas kohtumisi ja algatusi. Ma tänan fraktsiooni esimeest Jaanus Karilaidi ja kõiki me riigikogulasi. See üles näidatud aktiivsus on oluline ning on aidanud meil väga tugevalt seista oma põhimõtete eest ning seda ka näidata.


Avalikkusele oleme näidanud sedagi, mis puust on tehtud Eesti Keskerakond ja selle liikmed. Pean silmas 843 000 euro tasumist kampaaniate eest, mis tehtud aastatel 2009-2015. Mõistan, et on ka pettunuid, kes lootsid, et me ei saa sellega hakkama, et me põrume ja kaome Eesti poliitikast. Erakonna liikmete ja toetajate abil seda ei juhtunud. Ma tänan veelkord kõiki teid, kes te leidsite võimaluse ükskõik millise summaga erakonda aidata. See abi oli tohutult oluline.


Ma soovin, et te kindlasti leiaksite sel suvel aega olla oma pere ja lähedastega ning puhata. Samas tuleb meil kõigil meeles pidada ja tõdeda, et see aasta ei saa tulema kerge. Valimised on meid ees ootamas. Palun siingi teie aktiivsust ja jõudu. Oleme koostamas valimisplatvormi, kuhu kõik head mõtted on väga oodatud. Valimisplatvormi töörühma juhib tänane volikogu esimees Tõnis Mölder. Meie ideed ja liikmete aktiivsus peavad olema need tugipostid, millele me kampaania suuresti saab toetuma. Erakonna valimiskampaania saab olema konkurentidest tõenäoliselt mahult väiksem, nagu seda oli ka kohalike omavalitsuste valimiste aegu, kus aga valijad usaldasid selgelt enim just meid.


Ühtne, sihikindel, erakonda ning teineteist hindav töö on meid läbi raskuste aidanud alati eesmärgini. See eesmärk on sel ja järgmisel aastal selge – saada eelseisvatel valimistel suurim toetus, et viia ellu me programmi kogu Eestis, kõigi Eestimaa inimeste heaks!


Jõudu Eestile! Jõudu Keskerakonnale!
Aitäh ja töist volikogu teile!
 

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela