Jüri Ratase kõne Eesti Keskerakonna volikogu istungil

Apr 23

Lugupeetud Keskerakonna volikogu liikmed, head Eesti inimesed


Kaks kuud tagasi oli 23. veebruari õhtu veel vaikne ning elasime Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva ootuses. Öösel vastu 24-ndat veebruari maailm muutus aga tundmatuseni. Putini väed alustasid täiemahulist sõda Ukraina riigi vastu. Homme on Ukraina rahvas kannatanud juba 60 päeva pommide all, vägivalla tõttu, millel ei ole ühtegi õigustust. Mälestame kõiki, kes on selles sõjas oma elu kaotanud ning toetame neid, kes on kaotanud oma kodu, oma lähedase, oma ligimese.


See sõda on meile kõigile oma jälje jätnud – kaastunne, hirm, viha, mure tuleviku pärast on vaid mõned emotsioonid, mis on me päid ja südameid läbinud. Niisamuti on sellel kõigel kahtlemata mõju ka Eestile, meie majandusele ja inimeste hakkamasaamisele, meie ühiskonnale, aga ka meie erakonnale.


Leppisime koalitsioonipartneriga kokku lisaeelarves, mille eesmärk on tugevdada riigikaitset, tagada energiajulgeolek ning toetada meie inimesi ja neid, kes sõja eest siin varju leidsid või leiavad. Eesti teab oma ajaloo tõttu hästi, mida tähendab võõrvõimu eest pagemine ning teiste riikide-rahvaste toetus sellisel hetkel. Nüüd on meie kord aidata.


Eesti huvide eest seismine ei ole siia jõudvate naiste ja laste tõrjumine, nendega hirmutamine või nende alavääristamine. Vastupidi, see pole mitte ainult inimlik, vaid ka mõistlik, et sõjapõgenikud saaksid siin rahu, vajalikku tuge ja abi, et olla meie ühiskonna täisväärtuslikud liikmed, töötada ja harida oma lapsi. Oleme lisaeelarves ette näinud muu hulgas kohanemisprogrammi, kus lisaks Eesti elu ja väärtuste tutvustamisele õpetatakse ajutise kaitse saanutele ka eesti keelt.


Eestisse on jõudnud enam kui 30 000 sõjapõgenikku, mis kahtlemata on meie väikese riigi jaoks katsumus. Aga Eesti inimesed ja ettevõtjad on tublid ja suure südamega. Oleme seda näinud selgelt esimesest päevast saati. 


Tõsi, on ka neid, kes ei mõista põgenikele osaks saavat tähelepanu. Meie erakond ei ole kunagi kontrollimatut massiimmigratsiooni toetanud. Täna räägime aga hoopis millestki muust. Eesti Keskerakond peab õigeks sõja eest põgenenud naiste, laste ja oma perekonda hoidvate isade aitamist. Muidugi peame seejuures hoidma ka üksteist ning toetama siin elavaid inimesi.

Head mõttekaaslased!
Seisime lisaeelarvet kokku pannes kindlalt selle eest, et Eesti pered ja eakad saaksid riigipoolset tuge, et meie põllumehed oleksid konkurentsivõimelisemad ja me lauale jõuaks Eesti toit. Et toimetulekutoetus kasvaks 200 euroni. Et valmistuksime täna järgmiseks kütteperioodiks, aga ka aegadeks, mis loodetavasti kunagi meie maale ei jõua – lisaraha sai tsiviilkaitse arendamine. Aitäh meie ministritele Jaak Aabile, Taavi Aasale, Tanel Kiigele, Kristian Jaanile, Eva-Maria Liimetsale, Erki Savisaarele ja Tiit Terikule, tänan meie fraktsiooni ja selle esimeest Jaanus Karilaidi.


Tõsi, meie soov oli suurem kui täna kokkulepitu, kuid teeme mitmed olulised sammud. Seda me julgeoleku tagamisel, sealhulgas nii siseturvalisusesse panustamisel, aga ka keskmaa õhutõrje hankimisel, mille vajadust me kaitseekspertidele tuginedes rõhutasime. Energiajulgeoleku jaoks tegime vajalikud otsused: varume gaasi, investeerime LNG terminali rajamisse ning liigume edasi analüüsiga tuumajaama ehitamiseks. Tuumajaama rajamisele on ka austatud Keskerakonna volikogu oma toetuse andnud. 50 eurot igale lapsele ja eakale annab sügisel kütteperioodi algul veidigi lisatuge. Muidugi ei vii see summa inimeste elukvaliteeti uuele tasemele, kuid on abiks, aga ka märgiks, et riik on me elanike kõrval ja nende jaoks.


Paraku on selge, et inimeste toimetuleku küsimus kerkib lauale veelgi. Seda nii toidu- kui ka energiahindade kallinemise, aga ka majanduse ümberstruktureerimise tõttu, mis sõja ja sanktsioonidega kaasneb. Laualt ei saa maha tõsta toiduainete käibemaksu langetamist ega kütuseaktsiisi ning muid meetmeid, mis ei pruugi olla peatselt lihtsalt võimalus, vaid vajadus.


Rahandusministeeriumi viimase prognoosi kohaselt, mis sisaldab juba esimest hinnangut sõja mõjude kohta, on tänavune inflatsioon keskmiselt 12,7%. Karmimate stsenaariumite korral ilmselt rohkemgi. Tarbijahinnad kasvasid märtsis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 15,2%. Need on muret tekitavad numbrid. Näeme väga selgelt, et erakorraliste pensionitõusude eest võitlemine on olnud õige ja vajalik. Hinnad lähevad palkadel-pensionidel eest ning seda tihti just sundkulutustel, kus mitte-tarbimine ei ole võimalik.


See on ka üks põhjus, miks näeme väga selgelt tarvidust vaadata üle perehüvitiste süsteem. Aeg on edasi läinud ning on päris selge, et toetus lastele ja peredele peab tõusma. Nii, nagu pensionid, tuleb ka perehüvitised indekseerida. Võiksime võtta suuna, et esimese ja teise lapse toetus tõuseks 100 euroni ning lasterikaste perede igakuist toetust tõstetakse 300 eurolt vähemalt 700 euroni. Lahendamist vajav murekoht on seegi, et kui kolme lapsega pere puhul saab vanim koolis käiv laps 19-aastaseks, kaob lasterikka pere toetus. Mõistlikum oleks proportsionaalne lähenemine, et pere sissetulek ei teeks nii suure hüppe alla, vaid kohanemine oleks sujuvam.


See ja paljud teised saavad olema kindlasti keerulised küsimused, mis meie riigi ja erakonna ees seisavad. Ei saa öelda, et lisaeelarvegi kokkupanek ülemäära kerge oli, kuid Eesti inimeste toimetuleku eest seisab Keskerakond nii täna kui ka homme, alati.


Oleme seda teinud nii COVID-19 kriisi tingimustes, toetades me elanikke ja ettevõtjaid, aga ka möödunud talvel, mil kütte- ja elektriarved olid šokk niivõrd paljudele eestimaalastele ja ettevõtetele. Hakkama saavad inimesed, investeeringud tulevikku ning ettevõtluse toetamine keerulistel aegadel loob tugevamat majandust. Ja just selleks on vaja ka tugevat Keskerakonda.

Lugupeetud erakonnakaaslased!
Ma tänan kõiki teid, kes te olete andnud oma rahalise panuse erakonna heaks, et saaksime õigeaegselt tasuda otsuse, mille järgi tuleb meil veel ca 850 000 eurot maksta 2009-2015 aastate valimiskampaaniate eest. Selle kohustuse tähtaeg on meil juba varsti – 13. mail. Head sõbrad, ma ei saa täna siin teie ees seista ja öelda, et vajalik summa on koos. Küll aga saan öelda, et koos teiega on see võimalik. Aitäh, kel on võimalik panustada.


Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimese kvartali aruande järgi nägime, et Keskerakonna liikmed olid kõige hoolsamad, kogusime liikmemaksu rohkem kui teised erakonnad kokku. See näitab, et erakonna tulevik läheb meie inimestele korda. Ja valimised on näidanud, et Keskerakonna põhimõtted ja teod on inimestele olulised ning vajalikud. Kõige olulisematel päevadel oleme näidanud oma võimekust ja võimsust.


Muidugi soovime, et meie toetusnumber reitingutes oleks täna kõrgem. Veel aasta algul oli neli erakonda pretendeerimas esikohale, nende hulgas muidugi Eesti suurim ja vanim – Eesti Keskerakond. Vene agressioon Ukrainas on mõjutanud ka meie toetust ja seda kahjuks negatiivselt. Me oleme teinud vigu, aga ka järeldusi ja parandusi. Oleme selgelt välja öelnud, et seda sõda saab ainult ja üheselt hukka mõista. Siin ei ole halle varjundeid.


Mõistan, et Eestimaa inimeste, sh meie valijate seas on neidki, kes ei jaga täielikult samu arusaamu ja vaateid, kuid ajal, mil inimesed hukkuvad ja kannatavad sõjategevuses, ei ole poliitiline pragmaatilisus võimalik. Oleme selgelt nii Riigikogu saalis kui ka Tallinna Linnavolikogus ning mujalgi näidanud ühtsust, konkreetsust ja kindlameelsust seismaks Ukraina ja Eesti eest ning see on oluline sõnum ka meie valijatele. 


Norstati viimane küsitlus 20. aprillil näitas, et meie toetus on taas tõusma hakanud, kuid pikk tee on veel minna. Kindlasti on positiivne, et meiega liituvad uued inimesed, sh tuttavad näod ning oma ala vaieldamatud eksperdid – endine Kaitseväe peastaabi juht, tänane Kaitseliidu vanematekogu esimees kindralmajor reservis Neeme Väli ning tuntud poliitik ja vaimulik Igor Gräzin. Muidugi on palju tööd veel teha, peame näitama selgelt, mida ja miks teeme, hoidma seniseid toetajaid ning saama usaldusväärseks partneriks uutele valijatele.

Head Eestimaa inimesed!
Keskerakonna siht on keskklassi tugevdamine, meie põhiväärtusteks demokraatlik, haritud, jõukas ja jätkusuutlik rahvas. Seejuures on meie erakonna suurim pluss olnud alati Eestimaal elavate kogukondade ühendamine, läbi poliitikute ja poliitikate. Meie liikmeskonnas on nii eesti kui ka vene emakeelega inimesi, oleme erakond, kus kõigil on võimalus jõuda Eesti poliitika täielikku tippu. See on suur pluss, kuid tähendab ka vastutust.


Anname endast parima, et kõnetada kogukondi ja rahvuseid. Täna on see roll eriti oluline. Lõhede löömise asemel tuleb meil kõigil pingutada teineteise mõistmise ja ühisosa leidmise nimel. Ees on ootamas 9. mai ning selle kuupäeva ümber on arusaadavalt väga palju emotsioone ja erinevaid tõlgendusi. Eriti nüüd, mil Ukrainas lõõmab sõda, on kerkinud üles palju küsimusi, kuidas tuleb meil sellele päevale vastu minna.


Erakonna seisukoht on lihtne – neil, kes soovivad Teises Maailmasõjas hukkunute mälestust hoida ning viia Kaitseväe kalmistul asuvale pronkssõdurile lilleõie, peab selline võimalus kindlasti olema. Sõda on läbi ajaloo olnud kohutav ning selles kannatavad alati kõik. Neid kannatusi ei tohi unustada ja mõistame neid, kes soovivad seisatada ja lahkunuid mälestada. 


Samas teame, et Ukrainas sooritatakse sõjakuritegusid kaaperdatud sümbolite ja märkidega, mille kasutamine ei sobi kokku rahusooviga ega eesmärgiga väärikalt sõjas hukkunuid meenutada. Ma palun jätta praegusel pingelisel ajal kõrvale kõik sümboolika, mis ei ole sobilik või võib tekitada arusaamatusi ja erinevaid tõlgendusi. Palun kõigil hoiduda provokatsioonidest ja töötada selle nimel, et Eestimaa elu oleks rahulik. Vastasseisu asemel peame jagama ühiseid tugevaid väärtusi, hoidma kokku ning vaatama üheskoos tulevikku.

Head sõbrad!
Vähem kui 11 kuu pärast toimuvad Eestis Riigikogu valimised. Keskerakond on alustanud valimiskampaania ettevalmistamist ning erakonna valimisplatvormi koostamist. Me oleme alati suutnud panna kokku tugeva platvormi. Seekord peame ennast veelgi ületama. Seal kirjas olevad ideed saavad olema oluliseks tugisambaks erakonna edule.


Valimisplatvormi juht on volikogu esimees Tõnis Mölder ning igaüks teist võib selle loomisesse panustada. Ma väga palun, et teeksite seda. Et te räägiksite oma tuttavate ja naabritega, Eesti elanikega ja kaasaks neid meie ees seisvate murede lahendamisse ning tehtu paremaks muutmisesse. See on meie tugevus ja selle tugevuse kasutamine on olulisem kui kunagi varem. Meil ei saa olema teiste erakondadega sarnast võimekust teha massiivset kampaaniat meediakanalites. Igaüks peab pingutama. See on kurnav, kuid kohalike omavalitsuste valimistel me seda suutsime. Suudame ka nüüd.


Meie volikogu on väga olulisel ja sümboolsel päeval. Täna on Riigikogu sünnipäev. 23. aprillil 1919 kogunes Estonia kontserdisaalis avaistungile Eesti Vabariigi esimene rahvaesindus. Vabadussõja ajal loodud Vabariigi esimese parlamendi ehk Asutava Kogu eesootavad ülesanded olid aukartustäratavad. Meie esivanematel tuli luua oma riigikorraldus, luua Eesti riigile alus, võtta vastu põhiseadus ja maaseadus. 


Samuti on täna veteranipäev, mil täname kõiki mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel Eesti julgeolekut ja meie rahvusvahelist positsiooni tugevdanud.

Soovin teile tänasel jüripäeval ilusat ja toimekat kevadet!

Jõudu Eestile, jõudu Keskerakonnale!

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela