Eesti Keskerakonna kongress toimub 13. augustil Tartus

Apr 10

Eesti Keskerakonna XIX kongress toimub käesoleva aasta 13. augustil Tartus Vanemuise teatrimajas. Kongressi päevakorras saab olema muu hulgas erakonna esimehe ja juhatuse liikmete valimine.

Erakonna peasekretär Andre Hanimägi sõnas, et sel korral otsustati kongress pidada Tartus, kus see oli viimati pea 20 aastat tagasi. „Kongress on erakonna suurim ja olulisim sündmus. Hea meel on jõuda ringiga enne 2023. aasta Riigikogu valimisi ülikoolilinna, et vaadata tagasi viimastele aastatele ning panna heade mõtetega paika järgmised eesmärgid ja valida need, kes need ideed ka ellu viivad,“ sõnas ta. Viimased kongressid on toimunud Tallinnas, Pärnus ja Paides. 

Esimeeste ja juhatuse liikmete kandidaadid selguvad suve jooksul, oma eelistust erakonna juhtkonna ja teiste erakonna valitavate ametite osas annab ca 800 kongressi delegaati. Lisaks valimistele antakse erakonnaliikmetele ülevaade valitsuse, riigikogu fraktsiooni, Euroopa parlamendi liikme ja erakonna volikogu ning kogude tegevustest. „Kindlasti saab olema kongressil oluline rõhk riigikogu valimisteks valmistumisel,“ rõhutas Hanimägi.