Eesti Keskerakonna volikogu kinnitas üle: koostööprotokoll Ühtse Venemaaga ei kehti

Mär 05

Eesti Keskerakonna volikogu kinnitas üksmeelselt üle, et 2004. aastal sõlmitud koostööprotokoll erakonnaga Ühtne Venemaa on raugenud. Otsuse poolt oli 103 volinikku, erapooletuid ja vastuhääletajaid ei olnud.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et volikogu otsusest antakse ametlikult teada ka koostööprotokolli teisele osapoolele. "Koostööprotokollis välja toodud tegevusi ei ole sisuliselt toimunud ja see dokument ei olnud meie hinnangul kehtiv. Olime seda ka varasemalt deklareerinud. Siiski pidasime praeguses olukorras vajalikuks selgelt ja üheselt üle kinnitada koostööprotokolli lõppemist ka erakonna volikogu tasandil," ütles Hanimägi. 

Andre Hanimägi sellekohast avaldust saate vaadata SIIT.

Volikogu kinnitas tänase otsusega üle, et koostööprotokoll on raugenud ning toona protokollis välja toodud ühised huvid ei ole realiseerunud. „Lugeda kehtetuks Tallinnas 11. detsembril 2004. aastal allkirjastatud ning volikogu otsusega 19. märtsil 2005 kinnitatud Eesti Keskerakonna ja Venemaa poliitilise erakonna „Ühtne Venemaa“ koostööprotokoll. Volikogu kinnitab tänase otsusega üle, et koostööprotokoll on raugenud ning välja toodud ühised huvid ei ole realiseerunud. Antud volikogu otsusest informeerida Venemaa poliitilist erakonda „Ühtne Venemaa“,” seisis otsuses.