Keskerakonna volikogu kinnitab üle Ühtse Venemaa koostööprotokolli kehtetust

Mär 02

Laupäeval toimuva Eesti Keskerakonna volikogu istungi üheks päevakorrapunktiks on kehtivate koostöösuhete ülekinnitamine. Ühtlasi kinnitab volikogu, et koostööprotokoll Eesti Keskerakonna ja Ühtne Venemaa vahel ei kehti, toona kirja pandud ühised huvid pole täitunud ning erakondade vahel ei ole kontakte.


"Ligi kaks kümnendit tagasi Eesti Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud koostööprotokollis välja toodud tegevusi ei ole sisuliselt toimunud ja see dokument on kehtetu," ütles Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder. "Olukorras, kus Putini juhitud režiim on alustanud sõda iseseisva Ukraina vastu ning läinud sellega karmi vastuollu rahvusvahelise õigusega, peame vajalikuks selgelt ja üheselt üle kinnitada koostööprotokolli lõppemist.“


Tõnis Mölder rõhutas, et peame osutama igakülgset abi Ukraina inimestele: "Meie jaoks on oluline toetada Ukraina rahvast nende iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitses. Ukraina elanikud on sõjas väga palju kannatada saanud. Kutsume üles kõiki andma oma panust ning aitama Ukrainat ja selle elanikke nii palju kui võimalik,“ ütles Mölder. 


Keskerakond kavatseb jätkata aktiivset suhtlust sarnast maailmavaadet omavate erakondade ja organisatsioonidega. Keskerakonnal on kehtivad koostöölepingud MTÜ Murtud Rukkilill ning Eesti Ametiühingute Keskliiduga.


Keskerakonna volikogu istung toimub videosilla vahendusel ja algab 5. märtsil kell 11. Üritust kajastada soovivad ajakirjanikud on oodatud erakonna büroosse.