Riigikogu kiitis heaks 2022. aasta riigieelarve

Dets 08

Riigikogu kiitis heaks 2022. aasta riigieelarve, mille tulude maht on 13,132 miljardit eurot, kulude maht 13,633 miljardit eurot ja investeeringute maht 724 miljonit eurot.


🔹 Peatame elektrienergia, diislikütuse, eriotstarbelise diislikütuse, maagaasi ja kütteainena kasutava vedelgaasi aktsiisitõusu.
🔹 Lõpuni jõuab Võõbu-Mäo teelõigu neljarajaliseks ehitamine, mis on viimane lõik Kose ja Mäo vahelisest 40-kilomeetrisest uuest maanteest. Jätkub Tartu linnas Riia maantee eritasandilise ristmiku rajamine, et muuta seni üks ohtlikumaid ringristmikke turvaliseks. Uutest neljarajalistest maanteedest alustatakse ehitustöid Pärnu-Uulu teelõiguga.
🔹 Algab olemasoleva raudtee elektrifitseerimine, et 2024. aasta lõpus saaks sõita elektrirongiga kõikidesse suurematesse jaamadesse. Ootame 6 täiendava elektrirongi valmimist, mis on planeeritud samuti aastaks 2024. Jätkuvad Rail Balticu projekteerimis- ja ehitustegevused.
🔹Logistikasektori toetuseks jätkab riik järgmise aasta lõpuni vähendatud veeteede tasudega, et vähendada maksukoormust ning säilitada sektori kaubamahte ja töökohti.
🔹 Elamumajanduses toetame muuhulgas nii eraomanikele kui omavalitsustele kuuluvate elamute rekonstrueerimist ning kasutusest välja langenud ehitiste lammutamist.
🔹 2022. aastal tõuseb üksi elava pensionäri toetus 115 eurolt 200 euroni. Tegemist on oktoobrikuus makstava toetusega, mida saab ca 80 000 inimest.
🔹 1. aprillil tõuseb keskmine vanaduspension indekseerimise tulemusel 38,6 euro võrra 591 euroni.
🔹 Pikendame 2021. aasta jaanuarist kehtinud haiguspäevade varasema hüvitamise korda, mis võimaldab inimestel juba esimeste haigussümptomite ilmnemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel töölt koju jääda, aidates säilitada nende sissetulekuid.
🔹 Kindlustame tervishoiutöötajate palgatõusu aastateks 2021-2022 kollektiivlepingus kokkulepitud mahus, vähendamata vajaliku arstiabi ja teiste tervishoiuteenuste kättesaadavust inimeste jaoks.
🔹 Vaimse tervise abi kättesaadavuse parandamiseks rahastame psühholoogide kutseaastat ja vaimse tervise teenuste arendamist nii kogukonna tasandil kui eriarstiabis ning toetame tõenduspõhiste ennetustegevuste arendamist.
🔹 Laiendame kõrgendatud piirmääras hambaravi hüvitist saavate isikute sihtrühma registreeritud töötute ja toimetulekutoetust saavate isikutega.
🔹 Päästjate miinimumpalk tõuseb 2022. aastal ligi 12% ja eesliinil töötavate politseinike palk ligi 5%.
🔹 Kuni 50% käendustasu kompensatsioon maapiirkonna ettevõtjatele, kel ei ole piisavalt tagatist.
🔹 Maapiirkonna eluasemelaenu kuni 80% käendus, et asendada hüpoteek riikliku käendusega.
🔹 Kultuuriministeeriumi valitsemisala hallatavates asutustes, avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes ja riigi asutatud sihtasutustes töötavate kõrgharidusega kultuuritöötajate palgafond suureneb 2022. aastal 5%.
🔹 Eesti film saab juurde 2 miljonit eurot ehk järgmisel aastal on filmide tootmiseks ja levitamiseks 7 miljonit eurot (5+2).
🔹 Jätkame jalgpalli sisehallide ehitamisega maakonnakeskustesse, 2022. aasta riigieelarves on ette nähtud vahendid rajada hallid Narva, Jõgevale, Viimsisse ja Paidesse.
🔹 Kultuuriranits 1 miljon eurot. Suurendab noorte võimalust kultuurist osa saada ning eesmärk on kasvatada igakülgselt haritud ja kultuurseid ühiskonna liikmeid.
🔹 Vähendame raiesurvet riigimetsas, et tagada elupaikade sidusus ja liikide elupaikade hea seisund.
🔹 Tõstame Keskkonnaameti töötajate palkasid 5% võrra.
🔹 Kompenseerime erametsaomanikele looduskaitselistest piirangutest ja metsa majandamata jätmisest saamata jäänud tulu, inventeerime vääriselupaigad ning eraldame täiendavaid vahendeid vääriselupaikade kaitseks lepingu sõlmijatega kasutusõiguse tasu maksmiseks.

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela