Eesti Keskerakonna volikogu avaldus: toetame lisamiljonitega elu vee peal ja sadamates

Nov 27

Eesti Keskerakonna volikogu võttis vastu majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poolt ette kantud avalduse "Toetame lisamiljonitega elu vee peal ja sadamates". Uhke mereriigina peab Keskerakond oluliseks toetada sõnas ja teos elu vee peal ning sadamates sini-must-valge lipu all.

AVALDUS
Keskerakond on seisnud selle eest, et järgmise aasta riigieelarve eelnõusse sisse viia muudatused, millega antakse Eesti kui mereriigi jaoks üliolulisele merendussektorile 16 miljonit eurot lisaraha, et jätkuvalt kasvatada Eesti konkurentsivõimet.


Suuri lainetusi on olnud viimasel kahel aastal nii reisi- kui kaubalaevanduses. Reisilaevanduses konkureerivad Läänemere riigid omavahel ning laevandusettevõtted peavad kaaluma, millises riigis on majanduslikult kõige otstarbekam enda tegevust korraldada.


Eesti kui mereriigi majanduse jaoks on merekaubandus ja sadamate käekäik olulise tähtsusega. Merendusega seotud ettevõtted moodustavad ca 4% sisemajanduse kogutoodangust, mis on võrreldav põllumajandusega. Merekaubanduse ulatuslikum mõju ei piirdu mõistagi vaid merendusega – juurdepääs sadamatele mõjutab oluliselt kogu investeerimis- ja majanduskeskkonda. Väliste arengute realiseerumise üle Eestil kontroll puudub. Peamine, mida meie saame teha, on hoolitseda selle eest, et Eesti oleks konkurentsivõimeline tootmise asukohana nii välis- kui Eesti enda investorite jaoks.


2020. aastal alanud COVID-19 kriisist tingituna seiskus suures osas reisijate vedu erinevate sadamate vahel Soome ja Rootsi suunal, kuid jätkus teatud ulatuses kaubavedu. Sellest tulenevalt sattusid reisilaevade operaatorid kriitilisse olukorda, sest reisijateveoks mõeldud laevadega polnud võimalik suuri püsikulusid katta.


Seoses piirangute leevendamisega on reisiparvlaeva liiklus osaliselt taastunud, kuid kriisieelsele tasemele pole jõutud ning reisijate numbrid näitavad ca 50% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.


Keskerakonna välja pakutud maksutoetuste meede aitab laevaomanikel kulusid vähendada, kiirendada COVID-19 kriisist väljumist ning tagada töökohtade ja nendelt tuleneva maksutulu säilimise riigile. Keskerakonna jaoks on väga oluline, et 2022. aastal on veeteetasud vähendatud 50% võrra ning reisilaevade operaatoritele hüvitatakse tööjõukulusid 7,7 miljoni euro eest. Veeteetasude alandamine omab positiivset mõju kogu Eesti logistikasektorile, mistõttu on vajadus jätkata alandatud tasumääraga ka järgnevatel aastatel. See tagab Eestit läbivate kaubamahtude jätkuva kasvu, mis omakorda mõjub positiivselt ka riigieelarvele läbi suurenenud kaubamahtude ning nendelt laekuvate maksude.


Seni kehtinud alandatud veeteetasude määrad on tõstnud Eesti sadamate kaubamahte. Näiteks tõusid Tallinna sadama kaubamahud 1,4 miljonit tonni, samas kui teiste Läänemere sadamate mahud langesid. Meie sadamaid läbivates transpordikoridorides liikuvad kaubavood saavad põhja-lõuna suunal tulevikus lisa Rail Baltica rajamisega seoses. See aitab meie sadamatesse tuua Soome transiitkaupa, aga loob eeldused ka tootmise ja lisandväärtust andva ümbertöötlemise tekkeks uue raudtee lähedusse.


Maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Euroopast kaugemale ning rahvastiku vananemine ja vähenemine meie maailmajaos on trendid, mis mõjutavad globaalsete kaubavedude geograafilist jaotust. Sellegipoolest prognoositakse merekaubavedude mahtude kasvu ja Eestil on võimalus sellest kasu lõigata. Logistikasektori asjatundjate hinnangul merekaubavedude konkurentsivõime näiteks maantee- ja raudteetranspordi suhtes ei halvene.


Veeteetasude 50% alandamise hinnanguline kulu riigieelarvele on ligikaudu 9 miljonit eurot, samas positiivne mõju võib ulatuda ca 16 miljoni euroni. Alandatud määraga mittejätkamine võib tuua kaasa sadamate kaubamahtude vähenemise, mis Eesti Sadamate Liidu hinnangul võib ulatuda 7,5 miljoni tonnini, mis tähendaks ca 87 miljonit eurot negatiivset mõju.


Uhke mereriigina peab Keskerakond oluliseks toetada sõnas ja teos elu vee peal ning sadamates sini-must-valge lipu all.

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela