Väike-Maarja vallavolikogu hakkab juhtima Hans Kruusamägi

Nov 04

Väike-Maarja vallas kirjutasid koalitsioonilepingule alla Keskerakond, Reformierakond, Isamaa ja valimisliit Pandivere. Koalitsioonilepingu järgi kuulub vallavanema koht Reformierakonnale, volikogu hakkab aga juhtima Keskerakonda kuuluv kohalik suurpõllumees Hans Kruusamägi.


Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna juhi Siret Kotka sõnul ei olnud koalitsiooniläbirääkimised kerged, kuid partneritega leiti selge ühisosa. "Keskerakonna jaoks on oluline, et Väike-Maarjas oleksid loodud head tingimused nii elamiseks, töötamiseks, liikumiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Mul on hea meel, et koalitsioonilepingus kajastuvad ka Keskerakonna jaoks olulised prioriteedid nagu Väike-Maarja alevikku staadioni ehitamine ja kergliiklustee rajamine Müürikult Triigini," lausus Kotka. 


Uue võimuliidu üheks oluliseks ühisosaks peab Siret Kotka valmidust koostöös riigiga kaotada lasteaia kohatasu ning rajada eakatele teenusmaja. "Lisaks tasuta kooliharidusele pean väga oluliseks, et kõigil lastel oleksid võrdsed võimalused tasuta haridusteeks alates lasteaiast," ütles Riigikogu liige Siret Kotka. 


Kohalikku elu tuleb järjepidevalt investeeringutega toetada, rõhutas Siret Kotka. "Iga küla on Väike-Maarjas oluline ning peame just väiksematesse asulatesse rohkem investeerima, et vältida ääremaastumist. Ka väljaspool linnu ja alevikke on elu," lisas Keskerakonna juhatuse liige Siret Kotka.