Eesti Keskerakonna volikogu avaldus "Presidendi otsevalimiste toetuseks"

Aug 22

Eesti Keskerakond on aastaid seisnud presidendi otsevalimiste eest. Sellist soovi on käimasolev kohati arusaamatu ja pikaleveninud valimisprotsess ainult võimendanud. Inimesed saavad aru, et jutt "rahva presidendist" pole täna veel piisavalt veenev. Muudatust on vaja, et erakonnad Riigikogus, fraktsioonid ja saadikud arvestaksid tulevikus just eelkõige rahva soovi. Presidendi otsevalimised sunnivad poliitikuid rohkem väljuma erakondlikust egoismist.


Iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi presidendi kuvandi lõi Lennart Meri, kes sai aastal 1992 Arnold Rüütli järel teisena järgmisesse valimisvooru. Paraku nende, 29 aastat tagasi toimunud valimistega piirdubki rahva osalus protsessis kaasa rääkida. Sellele võõrdumistendentsile saab lõpu teha üksnes valimiskord, mis annab hääleõiguse rahvale. Aeg on teha oma riigi suhtes aus ning õiglane otsus ja muuta põhiseaduslikku presidendi valimise korda. Anda Riigikogu eestvõttel rahvale tagasi tema hääl.


Eesti kõrgeim võim on rahvas. Kahjuks pole usaldanud riigijuhid rahvast endale riigipead valima. Samuti tänavused presidendivalimised ning seda ümbritsev segadus on selgelt näidanud, et presidendi valimiskord vajab muutmist. Keskerakonna hinnangul tuleb anda rahvale õigus presidenti otse valida. Oleme veendunud, et rahva poolt valitud president tunnetab paremini riigijuhile pandud ootusi. Aeg, mil president ainult erakondade tasemel kokku lepitakse, peab jääma möödanikku.


Erinevad arvamusküsitlused näitavad, et suurem osa Eesti kodanikest toetab presidendi otsevalimisi. Presidendi valimise õiguse rahvale andmine suurendaks riigipea sidet Eesti inimestega ning lähendaks riiki ja rahvast. President peab suutma kõnetada kõiki Eestimaa elanikke, andma oma lisapanuse ühiskonna arengusse ning esindama tasakaalukalt riiki rahvusvahelisel tasandil.


Levinud vastuväide, nagu rahvas ei oskaks väärikat presidenti valida ning langeks odava populismi lõksu, on täiesti sisutühi. Hea näide on võtta Läänemere põhjakaldalt - Soomes on inimestel võimalus otse oma arvamust avaldada. Presidendil pole seal täidesaatvat võimu, kuid ta on oluline arvamuse kujundaja ja ühiskonna liitja.


Keskerakonna Riigikogu saadikud on varasemalt korduvalt teinud ettepanekuid presidendi otsevalimiste algatamiseks. Erakondadel tuleb saavutada Riigikogus selle rahva jaoks olulises küsimuses suurem üksmeel. Praegune valimiskord ei soosi avalikku kampaaniat ega laiapõhjalisi arutelusid. Kui meil kehtiks presidendi otsevalimised, algaks kandidaatide esitamine oluliselt varem ning me näeksime kindlasti tõsist debatti Eesti sõlmprobleemide ja tulevikusihtide üle. Presidendikandidaadid avaldaksid arvamuslugusid, annaksid intervjuusid ning osaleksid väitlustel ja rahvakohtumistel kõikjal Eestis. Seeläbi saaks ka inimesed neile oma mõtteid, küsimusi ja ettepanekuid esitada.


Eesti Keskerakond kutsub kõiki erakondi üles ühinema seadusalgatusega anda riigipea valimise õigus kõigile Eesti Vabariigi kodanikele. Eesti rahvas väärib sellist usaldust. Keskerakonna fraktsioon algatab presidendi otsevalimiste seaduseelnõu Riigikogu sügisistungjärgu alguses.

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela