Keskerakonna volikogu avaldus: seisame Eesti energiajulgeoleku eest ja väärindame oma maavarasid

Jun 21

Eesti riigi julgeolek on Keskerakonna jaoks olnud alati üheks olulisemaks prioriteediks, millest rääkides ei tohi unustada riigi energiajulgeolekut. Eesti on Euroopas tuntud rikkalike põlevkivivarude tõttu, mis on aastakümnete jooksul hoidnud üleval riigi elektrienergia varustuskindlust, kuid põlevkivisektor on miljardite eurodega panustanud ka Eesti SKT kasvu, kindlustanud inimestele töökohti ja heaolu, toonud lisavahendeid põlevkivipiirkondade omavalitsuste eelarvetesse ning võimaldanud arendada paremaid avalikke teenuseid ja ettevõtluskeskkonda.


Üleminekul kliimaneutraalsele majandusele ei saa põlevkivist elektrienergia tootmine väga pikalt jätkuda, mis siiski ei tähenda, et põlevkivi kasutamine peaks kohe lõppema. Põlevkivist elektrienergia tootmine paratamatult tulevikus kahaneb, kuid tuleb leida uusi võimalusi, kuidas kahanemine Eesti kasuks tööle panna. Põlevkivil põhinevaid elektrijaamasid ei tohi sulgeda enne, kui oleme suutnud leida samaväärse alternatiivi. Elektrienergia varustuskindlust saame lähiaastatel tagada vaid oma elektrijaamadega.

Üleminekuperioodil on tähtis koht põlevkivist õli tootmisel, mis kindlustab tööhõivet Ida-Virumaal ja toetab Eesti majandust. Toetame uue põlevkiviõlitehase rajamist, mis loob 500 uut töökohta ja eraldab kasvuhoonegaase kordades vähem kui põlevkivist elektri tootmine. Uus õlitehas vastab Eesti kliima- ja energiakavale, milles oleme võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside koguheidet 2030. aastaks 70% võrreldes 1990. aastaga, kui Euroopa Liidus on võetud uueks eesmärgiks 55%. 


Samal ajal panustame aktiivselt taastuvenergeetika arendamisse, et Eestis oleks võimalik rajada tuuleparke nii maismaal kui merel ning senisest suuremat kasutust leiaks päikeseenergia. Peame toetama teadus- ja geoloogilisi uuringuid, mis aitavad kaasa maavarade senisest paremale kasutusele, sealhulgas ei tohi unustada haruldasi muldmetalle, fosforiiti ja rauamaaki. Peame paremini õppima tundma süsiniku püüdmise tehnoloogiaid, leides võimaluse erinevaid uusi tehnoloogiaid piloteerida ning olemasoleval taristul katsetada, panustama automatiseerimisse, digitaliseerimisse, robotiseerimisse, kuid arendama ka muid keskkonna- ja rohetehnoloogiatele keskenduvaid tööstusvaldkondi. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata vesiniku kasutusvõimaluste laiendamisele. 


Praeguseks Vabariigi Valitsuse poolt langetatud otsused toovad Ida-Virumaale järgmise kümne aasta jooksul uusi investeeringuid kokku üle kahe miljardi euro. Erinevate programmide toel luuakse tuhandeid uusi töökohti ning toetatakse ligi 400 väikest, keskmist ja suurt ettevõtet. Õiglase ülemineku protsessi raames on plaanis toetada tööstusinvesteeringuid, VKE-sid, majanduse mitmekesistamist, töökohtade loomist, innovatsiooni, digitaliseerimist ja investeeringuid taastuvenergiasse. Toetame ka töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamist ja ümberõpet, arendame kutseõpet ja rakenduskõrgkoole, avame neis uusi õppekavasid.


Rohepööre ei ole ühe sektori kiire väljasuretamine, vaid see on pikaajaline ulatuslik ressursside ümber suunamine, mille eesmärgiks on uute tulevikukindlate võimaluste ja ettevõtluse arendamine. Selle käigus tuleb tagada, et üleminekul kliimaneutraalsele majandusele ei kannataks Eesti energiajulgeolek, peab tõusma inimeste heaolu ja paranema elukeskkond.

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela