Antti Leigri jätkab Keskerakonna Hiiumaa piirkonna juhina

Mai 29

Keskerakonna Hiiumaa piirkonna aastakoosolekul valiti piirkonna esimeheks tagasi Antti Leigri. "Tänan piirkonna liikmeid üksmeelse usalduse eest. Keskerakond on Hiiumaal viimastel aastatel näidanud, et isegi vallavolikogus opositsioonis olles, suudame tuua Hiiumaale investeeringuid, mida saarelisel vallal on väga vaja," lausus Antti Leigri.

Hiiumaa piirkonna aseesimeheks kinnitati haridustöötaja Maia Jõpiselg. Juhatusse valiti veel Katre Pinte, Ants Vahtras, Toomas Remmelkoor, Tarmo Rajang ja Kalev Kask. "Keskerakond on Hiiumaal tegudega näidanud, et soovime arendada meie kodusaare igat piirkonda, arvestades sellega, et vallakeskus on Kärdla linn ja saare väärtuseks erinevad piirkonnad kõikide oma pakutavate kodulähedaste võimalustega," rääkis Antti Leigri.

"Keskerakonna Hiiumaa piirkond peab väga vajalikuks jätkata Kärdlas sotsiaalkeskuse teise etapi ehitusega ehk sellega, mida on kohalikud eakad aastaid oodanud," lisas Antti Leigri. "Lisaks töötame juba praegu selle nimel, et rajada maakonda korralik kultuurikeskus kõikide võimalustega, mida esinejad igatsevad. Koos piirkonna juhatusega vastutan, et sügisestel kohalikel valimistel on Keskerakonnal Hiiumaal tasakaalukas nimekiri erinevate kandidaatiga, kes teavad piirkondade vajadusi ja seisavad hiidlaste eest."