Taavi Aas: Eesti toetab Euroopa Liidu säästva transpordistrateegia ettepanekuid

Mär 04

Valitsus kinnitas täna Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi kümne aasta tegevuskava ettepanekutele, mis seab eesmärgid digitaliseeritud ja keskkonnasäästlikule transpordile. Eesti jaoks on tähtis üleminek alternatiivsetele kütustele ning vastava taristu arendamine.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on EL-i ettepanekud suuresti mõistlikud, kuid seoses uute bensiini- ja diiselmootoritega sõidukite heitmenormide ülevaatamisega tasub olla ettevaatlik võimalike sammudega uute sisepõlemismootoritega sõidukite müügi piiramiseks. Sealjuures ei tohiks ministri sõnutsi piirata kasutatud sõidukite edasist kasutamist ja müüki.

„Peame eelnevalt läbi viima põhjalikud mõjuanalüüsid, et oleks tagatud piisav üleminekuperiood, inimeste toimetulek ja riikide konkurentsivõime,“ lisas ta. „Uued tehnoloogiad on kallimad ja see seab piirangud neile inimestele, kes ei suuda soetada rohelisemaid, kuid samas kallimaid sõidukeid.“

Eesti toetab raudteetranspordi osatähtsuse suurendamist ning nii kauba- kui ka reisijateveoteenuste edendamist. Kaubavedu peab hõlmama erinevaid transpordiliike ning arvestama e-veoselehtedega.

Aas märkis, et Eesti peab vajalikuks ka tervikliku isejuhtivate sõidukite kasutuselevõttu toetava keskkonna väljaarendamist Euroopa Liidu üleselt. „Intelligentsete transpordisüsteemide lahendused tuleb teha kõigile kättesaadavaks,“ lausus ta.

Säästva ja aruka liikuvuse strateegia on ELi transpordisüsteemi tegevuskava järgmisteks aastakümneteks, mis seab eesmärke digi- ja roheüleminekuks ELi transpordisektoris. Samuti pakub see välja lahendusi, kuidas suurendada sektori vastupidavust tulevastes kriisides.

2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks peab ELi transpordisektor vähendama kasvuhoonegaaside emissioone 1990. aastaga võrreldes 90 protsendi võrra. Transport on ainuke sektor, kus emissioonid on 1990. aastaga võrreldes praegu kõrgemad ning on alates 2013. aastast kasvanud.

MKM on koostamas transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035, mille põhieesmärgid seostuvad Euroopa Liidu strateegiaga.
 

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela