Narva linna koalitsioonileping panustab töökohtade loomisesse ja laste heaolusse

Nov 27

Keskerakond, valimisliit Meie Narva ja Narva Linnavolikogu saadik Mihhail Stalnuhhin (Keskerakond) allkirjastasid 25 punktist koosneva koalitsioonilepingu, mille prioriteetideks on töökohtade loomine ning lastele kaasaegse elukeskkonna ning kvaliteetse hariduse kindlustamine.

"Toetame tööstusinkubaatori rajamist Narva Tööstusparki, et meie elanikud saaksid töötada kodu lähedal ja saaksid konkurentsivõimelist töötasu. Narval on suur potentsiaal olla Eesti tööstuse vedur," lausus Narva Linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tamara Komlova. "Renoveerime kaks põhikooli ja alustame riigigümnaasiumite ehitamist. Narvas antav haridus peab toetama kohalike ettevõtete vajadusi. Euroopa Liidu õiglase ülemineku kava ja riiklik Ida-Virumaa programm pakub piirkonna arenguks laialdasi võimalusi."

Euroopa Liidu vahenditest taotletakse vahendeid, et arendada Narva haiglat, hooldekodu ja elamuehitust. "Suurem osa kortermaju Narvas ehitati vähemalt 40-50 aastat tagasi ja enamik neist on prognooside kohaselt kasutuses veel ka käimasoleva sajandi keskel. Uuringud näitavad, et 40 protsenti kogu energiast tarbitakse hoonetes. Renoveerimislaine toob soojad kodud, väiksemad küttearved ja ilusama linnapildi. Koos riigiga on kavas välja töötada tugisüsteem Ida-Virumaa korteriühistute tõhusamaks toetamiseks," ütles Tamara Komlova.

Spordivaldkonnas on võetud eesmärgiks jalgpalli sisehalli rajamine ja sellekohase toetuse saamine 2022. aasta riigieelarvesse. Linnaelanikele antakse võimalus kasutada soodustingimustel Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse basseini teenuseid.


Foto: Ilja Smirnov/Põhjarannik

 

KOALITSIOONILEPING

Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni ja fraktsiooni Meie Narva koostööleping Narva linna juhtimiseks 2020-2021
 
Koalitsioonilepingu sõlmivad Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon, fraktsioon Meie Narva ja volikogu saadik Mihhail Stalnuhhin ning see tugineb Narva linna arengukavadele ning kahe fraktsiooni liikmete 2020. aasta novembris saavutatud kokkulepetele. 
 
Koalitsioonileping toob välja ühiselt kokku lepitud prioriteedid ja tegevused 2021. aastal, mis aitavad seada ja täita Narva linna strateegilisi eesmärke.
 
Mitme lepingus nimetatud ülesande täitmine oleneb Euroopa Liidu, Eesti riigi ja Narva linna rahalistest võimalustest, mis on otseselt seotud üldise majanduskeskkonnaga. Koalitsioonilepingu täitmisel tagame linnaeelarve tasakaalu.
 
 
1. Teeme linna juhtimise läbipaistvaks. Kaasame linnavolikogu komisjonidesse kõik linnavolikogu liikmed. Pakume opositsioonile tööd revisjonikomisjonis ja linnavolikogu komisjonide aseesimeeste ametikohtadel. Uuendame linnavolikogu asjaajamist reguleerivaid dokumente, sealhulgas näeme ette elektrooniliste koosolekute pidamise võimaluse koos hääletustulemuste nimelise näitamisega.
2. Panustame uute töökohtade loomisse ja seniste säilitamisse.
3. Toetame tööstusinkubaatori rajamist Narva Tööstuspargis.
4. Panustame Narva haigla arendamisse ja meditsiiniabi kvaliteedi tõstmisse.
5. Koostame eeldokumentatsiooni Euroopa Liidu erinevatest fondidest finantsvahendite taotlemiseks (Narva haigla, hooldekodu, elamuehitus).
6. Panustame Raekoja platsi ja raekoja rekonstrueerimise projekti õigeaegsesse lõpetamisse.
7. Jätkame ajaloolise linnakeskuse väljaarendamise protsessiga, mille eesmärgiks on taaselustada vanalinn ja luua sinna omanäoline ja turvaline elukeskkond.
8. Panustame kahe põhikooli renoveerimise ja riigigümnaasiumite ehitamise alustamisse ja nende projektide õigeaegsesse eluviimisse.
9. Jätkame venekeelsetele noortele emakeelse hariduse andmist vastavalt Eesti seadusandlusele, edendame eesti keele õpet ja keelekümblust lasteaedades. 
10. Koostame jalgpalli sisehalli ehitamise projekti ja esitame selle 2022. aasta riigieelarvesse.
11. Korraldame ümber Narva linna elanike informeerimissüsteemi ilma sekkumiseta meedia vabasse konkurentsi (Narva Linnaleht).
12. Tagame linna koolides ja koolieelsetes lasteasutustes toitlustusteenuse kooskõlas riigihangete seadusega. 
13. Arendame sotsiaalteenuseid. Vaatame ümber kehtivad korrad ja toetuste summad. Taastame täiskasvanute päevahoiuteenuse. 
14. Vaatame ümber linnale kuuluvate elamispindade haldamise ja rahastamise poliitika.
15.Täiendame Narva arengukava punktiga, mis keelustab Narva Vee erastamise ilma linnaelanike nõusolekuta, mida saab küsida vaid referendumil.
16. Aitame koos riigiga välja arendada uue tugisüsteemi Ida-Virumaa korteriühistute tõhusamaks toetamiseks.
17. Jätkame bussipeatuste valgustamise ja sinna istumiskohtade rajamise projektidega.
18. Jätkame kergeliiklusteede rajamist Narva linna haldusterritooriumil.
19. Asutame elukestva õppe keskuse, et pakkuda Narva täiskasvanud elanikele mitmekülgset huviharidust.
20. Anname linnaelanikele võimaluse kasutada Sisekaitseakadeemia basseini teenuseid soodustingimustel.
21. Jätkame sotsiaal-, haridus- ja spordivaldkondades tegutsevate ühenduste toetamist.
22. Suurendame kodanikualgatuse eelarve mahtu kuni 300 000 euroni.
23. Teeme koostööd kõigi organisatsioonidega, kes tegelevad hüljatud ja hulkuvate koduloomade probleemide lahendamisega
24. Renoveerime koostöös riigiga Narva lasteaia Punamütsike.
25. Jätkame kaasaegse ja turvalise õpikeskkonna toetamist Narva linna haridusasutustes.
 

Salvesta
Küpsiste kasutamine lehel
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumise ning liikluse analüüsimiseks.
Luba kõik
Keela kõik
Privaatsuspoliitika
Marketing
Turundusega seotud küpsiseid kasutatakse külastajate jälgimiseks eri veebilehtedel. Selle eesmärk on näidata kliendile reklaame, mis on kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmanda osapoole reklaamijatele väärtuslikumad.
Facebook
Luba
Keela
Google
Luba
Keela
Analytics
Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt.
Google Analytics
Luba
Keela
Jetpack
Luba
Keela