JÜRI RATASE UUDISKIRI, 24.08.2020

Tanel Kiik, Eesti Vabariigi sotsiaalminister


"Peame pakkuma õppevõimalusi mitte ainult töö kaotanud inimestele, vaid ka tööinimestele enese täiendamiseks"

Meie inimestele väärika palgaga töövõimaluste tagamine ja selleks vajaliku ettevõtluskeskkonna loomine on aastaringne töö, mida tuleb teha nii enne kui pärast COVID-19 kriisi ning eriti intensiivselt just kriisi ajal. Sotsiaalministrina pean väga oluliseks tihedat koostööd ametiühingute ja tööandjatega, et leida ja rakendada kõige õigemaid toetusmeetmeid. Heaks näiteks on ühiselt kokku lepitud töötasuhüvitis, mille toel maksime läbi töötukassa märts-juuni vahemikus kokku 256 miljonit eurot hüvitist 137 000 töötajale üle Eesti. Seeläbi aitasime 17 562 tööandjal säilitada raskel ajal inimeste töökohti ja vältida suuremahulisi koondamisi.

Samal ajal tuleb tähelepanu pöörata ka täiendus- ja ümberõppevõimalustele, et tõsta meie inimeste konkurentsivõimet pidevalt muutuvas maailmas. Siinkohal teeme tihedat koostööd töötukassa ning haridus- ja teadusministeeriumiga kaasates loomulikult nii töötajate kui tööandjate esindusorganisatsioone. Seejuures pean väga oluliseks, et pakume erinevaid õppevõimalusi mitte ainult töö kaotanud inimestele, vaid ka tööinimestele enese täiendamiseks.

 < TAGASI