Okt 29

Riigireformi sihtasustuse ettepanekuid kommenteerides sõnas varasem riigihalduse minister Mihhail Korb, et Keskerakond lähtub valitsuskulude kokku tõmbamisel teenuste kättesaadavusest ja kvaliteedist, mitte vaid ametnike arvust. 

Loe edasi
Okt 26

Keskerakonna põhilubadused regionaalpoliitikas näevad ette kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ning tulubaasi suurendamist. Samuti on keskseks teemaks teede seisukorra parandamine ja teenuste parem kättesaadavus kohalikul tasandil.

Loe edasi
Okt 25

Ekspertide töörühm, kuhu kuulusid Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed, Tallinna linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas ja linnavolikogu istungite saali kujundusprojekti autor arhitekt Siiri Nõva, leidis, et ilma põhjaliku ümberehituseta ei ole piisavalt ruumi eesmärgipäraselt tavasuuruses Eesti, Euroopa Liidu ja Tallinna lippu saalis kasutada. 

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.