Jüri Ratas tõi välja Keskerakonna peamised eesmärgid valitsuses

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas selgitas eile Riigikogu kõnepuldis arupärimistele vastates erakonna peamisi eesmärke valitsuses.

„Kui te küsite, miks Keskerakond valitsusse läks, siis meil on väga selged eesmärgid. Me soovime suurendada ühiskondlikku võrdsust, tõsta inimeste igapäevast sissetulekut, tagadasolidaarsemad pensionid. Me töötame kaasava majanduskasvu nimel, mis jõuab iga inimeseni. Keskerakonna jaoks on oluline Eesti elanike arvu tõus. Soovime, et Eesti inimesed leiaksid tööd, sobiva elukoha ning looksid oma pere just siin Maarjamaal. Tahame, et siit lahkunud naaseksid kodumaale,“ lausus Ratas.

Jüri Ratase sõnul soovib erakond suurendada sidusust Eesti ühiskonnas: „Kaduma peab pidev Tallinna ja maapiirkondade vastandamine, lõppema peab inimeste lahterdamine nende soo, vanuse või rahvuse alusel. Soovime, et meie inimesed tunneksid siin Eestimaal, et Eesti on nende kodumaa.“

„Viime ellu konkreetseid samme nende eesmärkide täitmiseks. Maksureform, pensionireform, omavalitsuste rolli suurendamine, põllumeestele täies mahus toetuste maksmine, õpetajate palgatõus. Samuti riiklikud investeeringud, olgu selleks lairibaühendus, investeeringud taristusse, kaitsekulutused või Tallinna Linnahalli renoveerimine,“ loetles Ratas. „Samamoodi panustame inimeste turvatunde tagamisse eraldades lisaraha näiteks vabatahtlikele päästjatele ning hoides ja tugevdades Eesti liitlassuhteid.“