Edendame elu maal ja linnas

Jan 03

 

• Tasuta ühistranspordi laiendamine
• Üleminekutoetuste maksmine põllumeestele
• Riigipalgaliste töökohtade viimine maakondadesse
• Omavalitsuste tulubaasi tõstmine
• Regionaalsete programmidega jätkamine (sh väikesaared)

 

Majandus ja ettevõtlus, transport, energeetika 
Eesti viimaste aastate majanduskasvuga võib jääda rahule, kuid see ei tähenda, et saame jääda loorberitele puhkama. Riigid konkureerivad investeeringute pärast ning see konkurents ainult tiheneb. Eesti peab kasutama oma eelist väikeriigina – olema paindlik ning kiire kohanemisvõimega. Me oleme suutnud luua sobivad regulatsioonid uutmoodi majandusele, kuid samas ei tohi ära unustada klassikalist tööstust ning transiidisektorit. Majanduskasv ei tohi olla eesmärk iseenesest, vaid see peab jõudma iga Eestimaa pereni. Peame väga oluliseks, et jätkuks nii keskmise palga, alampalga kui pensionite ja erinevate toetuste tõus. Samuti ei tohi kasvada suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal.

 

Maksupoliitika ja rahandus
Üle kahekümne aasta Eestis kehtinud maksusüsteem on jõudnud oma loomuliku lõpuni ning oleme järk-järgult üle minemas astmelisele tulumaksule. Seeläbi on paranenud madala ja keskmise sissetulekuga inimeste igapäevane toimetulek. Keskerakonna maksupoliitika eesmärgiks on soodustada netosissetulekute kasvu ja pidurdada hinnatõusu. Meil tuleb muuta Eesti maksusüsteemi kaasaegsemaks ja tõhusamaks keskendudes enam kõrgemate tulusaajate maksustamisele ning vähendades kõigi toodete ja teenuste kaupu mõjutavaid kütuse- ja elektriaktsiise.

 

Regionaalareng
Väikeriigil ei tohi olla ääremaid. Meie eesmärk on vähendada regionaalse arengu suurt ebaühtlust ning tagada Eesti eri piirkondade sotsiaalselt terviklik ja tasakaalustatud areng. Keskerakonna juhitud valitsus on käivitanud Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti regionaalarengu programmid, hoogustanud tugimaanteede väljaehitamist ja raudteeühenduste parandamist ning lairiba rajamist üle Eesti. Kõigile piirkondadele tuleb tagada hea füüsiline ja digitaalne taristu. Elamistingimuste parandamiseks meie maakondades on alustatud üürimajade programmiga. Riigipalgaliste töökohtade väljaviimine, ettevõtluse ja töökohtade loomise toetamine maapiirkondades on suurendanud võimalusi elada täisväärtuslikku elu terves Eestis. 

 

Kohalik omavalitsus
Eesti riik on nii tugev kui tugevad on meie omavalitsused. Demokraatlik, elanike vajadusi mõistev ning arvestav kohaliku omavalitsuse süsteem on toimiva riigikorralduse eelduseks. Eesti Keskerakond peab oluliseks kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ja tulubaasi tugevdamist. Kohalike probleemide lahendamisel on omavalitsus riigi keskvõimu partner. Meie juhitud valitsus on otsustanud suurendada omavalitsuste tulubaasi nelja aasta jooksul ligi 200 miljoni euro võrra. Lõpetasime sellega Reformierakonna valitsusaja ebaõigluse omavalitsuste suhtes, mis algas suure rahalise kärpega 2009. aastal. Keskerakonna juhitav valitsus andis valdadele ja linnadele juurde otsustusõigust ning ülesandeid koos täiendava raharessursiga. Need otsused võimaldavad luua paremat elukeskkonda, pakkuda tasemel teenuseid ja abi kohalikul tasandil üle kogu Eesti.

 

Riigihaldus
Keskerakond jätkab riigireformiga toetamaks riigi tasakaalustatud arengut ning tõhusat ja avatud valitsemist. Muudatused riigihalduses nii keskvõimu kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil peavad olema suunatud bürokraatia vähendamisele, demokraatia arendamisele ja kaasamise suurendamisele. Eesti riik peab pakkuma oma inimestele kvaliteetseid teenuseid, olles tõhus ja tulemuslik. Keskerakonna juhitud valitsus algatas üle tuhande riigipalgalise töökoha väljaviimise pealinnast, et elavdada tööjõuturgu maakonnakeskustes ja võimaldada inimestel töötada riigisektoris üle Eesti. Algatasime riigimajade rajamise, et kokku hoida riigi kulusid ning tõsta riigi abi ja teenuste kättesaadavust maakondades. Piirasime riigi ja ettevõtete vahelist ning avaliku sektori sisest bürokraatiat, mis vähendab inimeste ja ettevõtjate halduskoormust.

 

Puhas ja kvaliteetne Eesti toit kodu- ja välismaal
Eestis on paarsada suurfarmi ning tuhandeid väiksemaid talusid, mis toodavad ja müüvad kvaliteetset ja maitsvat kodumaist toitu. Eestis tegutseb umbes 500 toidutööstusettevõtet, mis annavad tööd ligi 15 000 inimesele. Ligi 70% toidutööstuste toodangust jõuab eestimaalaste toidulauale, kolmandik aga eksporditakse. 

 

Maapiirkondade areng
Igal Eestimaa inimesel peab olema võimalik elada seal, kus ta tunneb, et on tema parim paik – olgu see siis maal või linnas. Maapiirkondade arengu võtmetähtsusega küsimus on olemasolevate töökohtade säilitamine ja uute loomine. Kohaliku piirkonna arendamisel ja kohaliku tasandi probleemide lahendamisel tuleb senisest suurem otsustusõigus anda kohapeale. Selleks, et Eestimaa külad ja maapiirkonnad elaksid, tuleb jätkata kogukondade aktiveerimisega. Meie eesmärk on, et maapiirkondades oleksid tugevad ja toimivad kohalikud kogukonnad, keda kaasatakse kohalikku tasandit puudutavate otsuste tegemisesse

 

KOGU MEIE VALIMISPLATVORM ON KÄTTESAADAV SIIT! 

TAGASI