Keskerakonna Roheliste kogu esimeheks valiti Rea Raus

Okt 31

Keskerakonna Roheliste kogu aastakoosolekul valiti esimeheks kasvatusteaduste doktor ja jätkusuutliku arengu asjatundja Rea Raus.


"Keskkonna ning jätkusuutlikkusega seotud küsimused on juba muutunud ja muutuvad tulevikus veelgi olulisemaks filtriks läbi mille hinnata ja suunata ühiskonna arenguid ning plaane. Vajadus jätkusuutlikku tulevikku luua on kriitiline, toetudes nii maailma kui Eesti teadlaste uuringutele ja suurele hulgale rahvusvahelistele strateegiatele. Potentsiaal selliseks tulevikukujunduseks on Keskerakonnas olemas, koostöö teeb sellest reaalsuse," ütleb Rea Raus, rõhutades vajadust suurema koostöö järele nii erakonnasiseselt kui laiemalt ühiskonnas, et leida vastuseid keerukatele küsimustele üleminekul kestlikuma ühiskonnakorralduse poole.


Juhatusse valiti Helmut Hallemaa, Andres Kollist, Oksana Kotkas, Kristjan Mark, Priit Nõgisto, Mihkel Palk, Ivar Raig ja Erki Savisaar ning esindajaks Keskerakonna volikogus Helmut Hallemaa.


Euroopa Liidu eesmärk on minna aastaks 2050 üle kliimaneutraalsele majandusele ning neid püüdlusi toetab erinevate tegevuste kaudu ka Eesti riik. Ühtlasi on Keskerakond otsustanud senisest enam pühendada tähelepanu keskkonna ja jätkusuutliku arengu küsimustele.


"Puhtast elukeskkonnast sõltub inimese tervis ja heaolu. Õnnelikud inimesed on eduka riigi eelduseks. Seetõttu on oluline, et ka Eesti riik seaks keskkonnapoliitikas esikohale ülemineku taastuvenergiale ja aastaks 2050 kliimaneutraalsele majandusele, et hoida ära tervet planeeti ja meie kõigi tulevikku ähvardav keskkonnakatastroof. Meil tuleb juba praegu mõelda sellele, millise planeedi me järeltulevatele põlvedele jätame," lausus Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas. "Keskerakonna Roheliste kogult ootan sisendit erakonna poliitika kujundamisel ja aktiivsust valdkonnaga seotud üritustel."