Keskerakonnaga liitus majandusteadlane Ivar Raig

Jun 05

Keskerakonnaga on liitunud majandusteadlane ja Saku vallavolikogu liige Ivar Raig. Eesti Maa-Keskerakonna asutaja ja kauaaegne esimees ning Riigikogu VII koosseisu liige Ivar Raig on andnud muuhulgas panuse Eesti iseseisvuse taastamisse ka Molotovi-Ribbentropi pakti kehtetuks tunnistamisele kaasaaitamise kaudu Moskvas. Lisaks osales ta valitsuskomisjoni esimehe ja hiljem liitumisläbirääkijana Eesti liitumise protsessis Euroopa Liiduga.

"Pärast koroonaviiruse levikust tingitud kriisi seisavad Eestil ees uued väljakutsed ning tahan innovatiivsete ideede väljatöötamisel ja teostamisel oma panuse anda. Üksikisikuna ja kohaliku omavalitsuse tasandil on jäänud minu käed mõningate mõtete elluviimisel lühikeseks. Keskerakonna kaudu on mul võimalus anda suurem panus Eesti riigi arengusse," ütleb Ivar Raig.

Ivar Raigi sõnul sümpatiseerib talle, et Keskerakonna valimisprogrammis on tähtsal kohal ühiskonna teaduspõhine juhtimine. "Eelmise majanduskriisi ajal jäi Andrus Ansipi valitsus paljuski kõrvalvaatajaks, käesolevas olukorras on Jüri Ratase juhtimisel palju efektiivsemalt tegutsetud," võrdleb Ivar Raig. "Teen ettepaneku, et Eesti seaks oma uueks eesmärgiks liitumise globaalse väikeste majanduslikult edukate riikide ühendusega, kuhu Euroopast juba kuuluvad näiteks Šveits, Iirimaa ja Soome. Lisaks tuleks Eestis riiklikul tasemel senisest aktiivsemalt toetada uute ja nutikate ideede teostamist. Skype'i ja Bolti kõrval on meil vaja uusi edulugusid."

Saku vallavolikogusse kuuluv Ivar Raig loodab koostöös riigiga arendada eelkõige biomajanduse, rohemajanduse ja ringmajanduse valdkonda. "Saku valla logogi näitab, et elanikud vaatavad maailma läbi rohelise akna. Väikeses kogukonnas on lihtsam suuri muudatusi ellu viia ja seetõttu võiksime olla mitmete keskkonnasõbralike ettevõtmiste teerajajaks," räägib Ivar Raig.

Keskerakonna juhatuse liige Jaanus Karilaid ütleb, et Ivar Raig tõstab erakonna võimekust eelkõige majanduspoliitika uute arengusuundade väljatöötamisel. "Soovime Ivar Raigi suurt kogemustepagasit ja niinimetatud kastist välja mõtlemist kindlasti Keskerakonna poliitika kujundamisel rakendada," lisab Jaanus Karilaid. "Keskerakonna eesmärk on järjest rohkem kanda kinnitada ka Tallinna ümbritsevates omavalitsustes. Hiljuti tõusime võimule Viimsis, järgmise aasta kohalikel valimistel soovib Keskerakond teha korraliku tulemuse ka Saku vallas."