Monika Haukanõmm liitus Keskerakonnaga

Keskerakonnaga liitus Tallinna Perearstikeskuse juhatuse esimees ja Riigikogu XIII koosseisu liige Monika Haukanõmm.


"Olles aktiivselt tegev tervishoiuvaldkonnas tunnetan vajadust panustada sotsiaalhoolekandesse ja tervishoidu, sest valdkond vajab mõningaid muutusi ning nende elluviimiseks peab ise aktiivselt kaasa lööma," ütleb Monika Haukanõmm. "Eestis on vaja julgeid otsuseid, et hooldekoduteenus oleks inimlikult soe ja hooliv, samas kaasaegne ja  inimestele taskukohase hinnaga, mis aitab inimestel väärikalt vananeda. Samuti olen valmis pingutama, et omastehooldus oleks laiapõhjalisem ning tugisüsteem puuetega inimestele tõhusam."

Monika Haukanõmm lisab, et Eestil tuleks võtta eeskuju heaoluriikidest, kus sotsiaalkulude osakaal avaliku sektori eelarvest on märksa kõrgem. "Sel viisil saame senisest rohkem panustada tervist ja toimetulekut toetavatele tegevusele. Elame järjest kauem, aga haigemana ehk tervena elatud aastad lühenevad. Pean oluliseks, et kvaliteetne tervishoiuteenus oleks kättesaadav üle Eesti. Selleks on aga vaja tugevdada perearstisüsteemi," lausub Monika Haukanõmm.
Monika Haukanõmm lööb aktiivselt kaasa vabatahtlikus tegevuses - ta on Eesti Paralümpiakomitee president, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu liige.


Oma eesmärkide elluviimiseks on Monika Haukanõmm nõus kandideerima järgmise aasta kohalike omavalitsuste ja 2023. aasta Riigikogu valimistel. „Monika Haukanõmm on ennast tõestanud nii tervise- ja sotsiaalvaldkonnas kui laiemalt poliitikas panustades. Tal on tahet, oskusi ja teadmisi, kuidas Eesti sotsiaalpoliitikat senisest inimkesksemaks kujundada. Keskerakond on alati toetanud solidaarse ja õiglase riigi ehitamist ning tähtsustanud seejuures tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna arengut. Olen kindel, et Monika Haukanõmme ühinemine meiega aitab neid olulisi valdkondi nii kohalikul kui riigi tasandil tugevdada,“ sõnas peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas.