Jüri Ratas: tõestame oma tegevusega, et seisame kõigi Eesti inimeste eest

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas tutvustas täna erakonna volikogule koalitsioonilepingu põhimõtteid ning rõhutas, et loodav valitsusliit seisab nii Eesti arengu kui ka Keskerakonnale oluliste väärtuste ja põhimõtete eest.

 

Ratas ütles erakonnakaaslaste ees peetud kõnes, et loodav valitsusliit hakkab tööle Eesti tervikliku arengu nimel ning seisab iga inimese heaolu eest, ka nende, kes tulevast valitsust veel ei toeta. Ta tõdes, et loodavale koalitsioonile on antud hävitavaid hinnanguid enne koalitsioonilepingu valmimist, kuid kolme erakonna roll ja kohustus on kartusi maandada ning ühiskonda rahustada. „Tõestame oma tegevusega, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus seisab Eesti tervikliku arengu, iga inimese heaolu ning Keskerakonnale oluliste väärtuste ja põhimõtete eest,“ rõhutas Ratas.

Erakonna esimees tutvustas ka olulisemaid punkte loodava valitsusliidu 15 peatükist koosnevast ning ligi 40-leheküljelisest dokumendist. Valitsusliit pole kokku leppinud ühtegi maksutõusu, vaid otsitakse võimalusi aktsiiside langetamiseks, oluliseks eesmärgiks seadis kolmikliit Ratase sõnul pensionitõusu. Samuti jätkub tasuta ühistranspordi võimaldamine, kaasatakse senisest enam Eesti inimesi otsustusprotsessidesse, vähendatakse bürokraatiat, tugevdatakse solidaarset tervishoidu ning panustatakse senisest enam eesti keele õppesse, luues sealjuures riigikogu juurde eesti keele õppe probleemkomisjoni. Saavutati ka mitu olulist kokkulepet, mis muudavad Eestimaa elanike jaoks Eesti kodakondsuse saamise lihtsamaks. Rõhutati, et edendada tuleb sidusat, sallivat ja turvalist ühiskonda, kus rahvuste vahelise vaenu ilmingutel, antisemitismil ning ühiskonda lõhestaval retoorikal pole kohta.

Ratas ütles, et ühiselt tuleb tasandada kahetsusväärselt suureks paisunud lõhesid siinsete kogukondade vahel – jõukamate ja vaesemate vahel; maapiirkondade ja linnade vahel; liberaalse ja konservatiivse maailmavaatega inimeste vahel. “Meil on ainult üks Eesti ja see on loomulikult meie kõigi Eesti. Ma ei kujuta ette, et see saaks olla kuidagi teisiti,“ sõnas ta.

Jüri Ratas kinnitas kõigile kriitikutele, et Keskerakond ei lõhene ega murene, vaid läheb edasi veel tugevamana. Erakonna esimees tänas nii kolme erakonna delegatsioone kui ka erakonnakaaslasi ja toetajaid, kes ei tormanud uksi paugutama, vaid ootasid ära konsultatsioonide tulemused ning koalitsioonilepingu kavandi. „Lõplikke otsuseid ei ole kunagi mõistlik teha esmaste emotsioonide ja hirmude pinnalt. Lähtuda tasub siiski reaalsetest faktidest,“ leidis Ratas, kes avaldas kahetsust, et Riigikogu Keskerakonna fraktsioonist lahkus erakonna toel parlamenti valitud inimene. Ta lisas, et kuigi endise juhatuse liikme kandideerimine Euroopa Parlamenti kahjustab valimistel erakonda, taotleb Keskerakond tugevat tulemust ning peab realistlikuks ühte või kahte kohta Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlamendi valimisnimekirja, mida veab praegune eurosaadik Yana Toom, annab erakond sisse täna.