Yana Toom Euroopa Liidu Nõukogu vaikimise vandenõu vastu

Täna, 479 poolthäälega, võttis Euroopa Parlament vastu Yana Toomi ja Jo Leineni raporti Euroopa Liidu Nõukogu töö läbipaistvuse kohta.

EL õigusaktid töötatakse välja Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus. Nõukogu koosneb liikmesriikide valitsuste ministritest. Ministrid tulevad kokku ja töötavad välja ühise seisukoha, siis istuvad mõlemad institutsioonid koos Euroopa Komisjoniga läbirääkimiste laua taha ja lepivad kokku, milline saab olema see või teine Euroopa seadus.

„Euroopa Parlamendi töö on täiesti läbipaistev,” kommenteerib Euroopa Parlamendi liige Yana Toom, „kuid Euroopa Liidu Nõukogu käitub nii, nagu nad valiks Rooma paavsti: ministrid kogunevad kinniste uste taga - ja kõik teised ootavad korstnast valget suitsu. Me ei tea ei üksikute riikide seisukohti ega läbirääkimiste käiku, isegi päevakorda mitte. Selle tulemusena tekib olukord, kus minister, tulles tagasi koju, teatab, et ta võitles ebapopulaarse direktiivi vastu nagu lõvi, kuid me ei saa kunagi teada, kas ta räägib tõtt või mitte. ”

Euroopa Ombudsman Emily O'Reilly on korduvalt kutsunud Euroopa Liidu Nõukogu liikmeid üles meelde tuletama, et nende puhul on tegemist samasuguse demokraatliku organisatsiooniga, nagu Euroopa Parlament, kuid edutult. „Lõpuks palus Emily parlamendi toetust ning Jo Leinenile ja mulle sai osaks au ette valmistada täna vastu võetud raport. Loodan, et saame teha lõppu vaikuse vandenõule EL otsuste tegemisel. Igal eurooplasel on õigus teada, millest üks või teine tema riigi minister Euroopa Liidu Nõukogus rääkis ja millest kartis juttu teha,” ütleb Yana Toom.