Tanel Kiik: Keskerakond toob suurimad peretoetused, erakorralise pensionitõusu ja eakate täiendava maksuvabastuse

Eesti Keskerakonna Riigikogu 2019 valimisplatvormi töörühma esimehe Tanel Kiige sõnul on erakonna eesmärk kogu riigi terviklik areng ning seetõttu on ka valimisplatvorm koostatud võimalikult laiapõhjalise vaatega.

„Keskerakonna valimisplatvorm sündis koos rahvaga ja iga inimese heaks. Oma mõtete ja ettepanekutega on panustanud nii „101 rahvakohtumise“ üritustel osalejad, mitmed kodanikuühendused kui ka erasektori esindajad. Valimisplatvormi töörühma kuulusid meie ministrid, Riigikogu liikmed, paljud omavalitsustegelased ning erinevate eluvaldkonna asjatundjad. Keskerakonna valimisplatvorm keskendub meie riigi peamistele lühi- ja pikaajalistele eesmärkidele ja väljakutsele ning kõnetab seeläbi tervet ühiskonda,“ selgitas valimisplatvormi töörühma esimees Tanel Kiik.  

„Koos lisadega 50-leheküljeline platvorm on kogu erakonna ühistööna valminud kompromiss ambitsioonikuse ja realistlikult saavutatava, kõikehõlmavuse ja detailsuse ning erinevate seisukohtade vahel. Keskerakond ei keskendu vaid üksikutele teemadele või sihtrühmadele, vaid toob välja oma peamised sihid nii majanduse ja maksunduse, tervishoiu ja sotsiaalpoliitika, maaelu ja keskkonna kui hariduse, siseturvalisuse, riigikaitse ning välispoliitika valdkonnas. Tegemist on meie ühise lähtekohaga, mille pinnalt soovime alustada 4. märtsi hommikul koalitsioonikõnelusi,“ rõhutas Kiik. 

„Keskerakonna põhilubadused – peretoetuste tõstmine, erakorraline pensionitõus, aktsiisilangetused, eakate täiendav 250-eurone maksuvabastus ning abivajajatele hooldekodu koha tagamine – lähevad maksma suurusjärgus 500 miljonit eurot aastas. Olulisi eesmärke ja ettepanekuid on aga märksa rohkem ning nende täpsemad kulud arvutame lähiajal välja koostöös rahandusministeeriumiga. Lisaks on valimisplatvormis palju põhimõttelisi mitterahalisi seisukohti, kuidas muuta riigivalitsemist inimkesksemaks, efektiivsemaks ja õiglasemaks,“ selgitas Tanel Kiik. „Peamiste katteallikatena näeme tugevat ja jätkusuutlikku majanduskasvu, riigieelarve laiapõhjalist revisjoni, varimajanduse piiramist ning õiglase astmelise tulumaksu kehtestamist.“