Berezovski: Rajasalu umbusaldati kehva juhtimise tõttu

Tallinna Linnavolikogu ja Pirita linnaosakogu liige Miroslav Berezovski peab kohatuks reformierakondlase Ülle Rajasalu süüdistusi tema suunas seoses 10. detsembril toimunud umbusaldushääletusega.

„Mul on väga kahju, et Ülle Rajasalu püüab asja isiklikuks teha ning on asunud mulle ette heitma minu igapäevast tööd ettevõtjana,“ ütles Berezovski, „umbusalduse põhjused on ju Rajasalule väga hästi teada: esiteks, koosolekud muutusid jututoaks, kus unustati sisuline arutelu ning teiseks üleolev ja halvustav suhtumine kolleegidesse.“ 

„Ma ei ole kunagi oma igapäevast tööd varjanud ning kindlasti poleks ka kandideerinud linnavolikogusse ja linnaosakogusse kui tahaksin midagi salaja korda ajada. Kui Ülle Rajasalu on vaid selliste ettevõtjatega kokku puutunud, siis on see muidugi kurb,“ lisas Berezovski.

Linnavoliniku hinnangul on umbusaldatud linnaosakogu juht asunud tegelema pelgalt Riigikogu valimiste kampaaniaga ning teinud umbusalduse selle üheks osaks. „Peamine on see, et Pirita linnaosakogu saaks võimalikult kiiresti uue juhi, kes oskab hoida konstruktiivset ja töist õhkkonda ning suhtub lugupidamisega kõigisse linnaosakogu liikmetesse. See on Pirita jaoks kõige tähtsam.“