Jaak Aab: lesepension aitaks tõsta üksi jääva eaka elukvaliteeti

Keskerakonna üheks eesmärgiks saab lesepensioni sisseviimine, mille puhul tõstetaks abikaasa surma puhul lese pension võrdväärseks lahkunu pensioniga. Endine sotsiaalminister Jaak Aab selgitas, et abikaasa surma puhul tuleb silmitsi seista mitte ainult emotsionaalselt raske ajaga, vaid ka elukvaliteedi langusega.

„Paraku näitab oodatav eluiga, et naistel tuleb abikaasata elada keskmiselt üheksa aastat enam. Laste kasvatamise või muude põhjuste tõttu on naised samas tööturult kauem eemal, mistõttu on nende pension vanaduspõlves mehe omast tavaliselt väiksem,“ selgitas Aab, et abikaasa surma puhul jääb üksi elav eakas hätta.

Aabi sõnul on just seetõttu käimas arutelud, kuidas lisaks 115-eurosele ühekordsele üksi elava pensionäri toetusele leida püsivam lahendus. „Üks variant selleks ongi lesepension, mis võrduks surnud abikaasa pensioniga ehk pensionitõus oleks abikaasade pensioni vahe,“ rääkis Aab. Ta tõi näite, et juhul kui lese pension on 360 eurot ning lahkunu oma 430 eurot, tõuseks lese pension 430-euroni ehk 70 euro võrra. „Kaaluda tuleks seejuures ka teatud ülempiiri, kui palju saaks pension lahkunud abikaasa arvelt kasvada,“ ütles keskerakondlane.

Keskerakond on ka varem vastavasisulise eelnõu esitanud, mis nägi ette, et õigus lesepensionile tekib siis, kui abielus on oldud vähemalt 16 aastat, koos on kasvatatud vähemalt üht last ning kelle abikaasa on vanaduspensioni eas surnud. „Tänasel päeval valimisplatvormi arutelud veel käivad, mistõttu tuleb hinnata, kas see mõte võiks toimida samamoodi ka praegu või tuleb midagi muuta. Seejärel saab ka täpsemalt öelda, kui suur on mõju riigieelarvele,“ sõnas Aab. Keskerakonna valimisplatvorm valmib uuel aastal.