Keskerakonna regionaalpoliitika lubaduste fookuses on tulubaasi kasv ja tolmuvabad teed

Keskerakonna põhilubadused regionaalpoliitikas näevad ette kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ning tulubaasi suurendamist. Samuti on keskseks teemaks teede seisukorra parandamine ja teenuste parem kättesaadavus kohalikul tasandil.

 Keskerakonna Omavalitsuskogu esimehe Anneli Oti sõnul on Keskerakonna eesmärk vähendada regionaalse arengu suurt ebaühtlust. „Sotsiaalselt tasakaalustatud areng peab säilima ka väljaspool suuremaid keskusi. Seetõttu peame oluliseks kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ja tulubaasi suurendamist, et omavalitsuste roll Eesti elu korraldamisel kasvaks. Omavalitsused on pidanud minevikus seisma silmitsi tõsiste väljakutsetega, mida süvendas pikalt maapiirkondi mittearvestav poliitika. Eesti riik on aga nii tugev kui tugevad on meie omavalitsused,“ ütles Anneli Ott.

Endise Võru linnapea sõnul ei tohi Eesti-sugusel väikeriigil olla ääremaid. „Tänane valitsus on esimesed sammud astunud ning regionaalprogrammide kaudu investeeritakse järgmisel neljal aastal Ida-Viru piirkonda ligi 20 miljonit eurot ning Kagu-Eestisse 3,2 miljonit eurot. Eesti peab olema terviklik ning regionaalprogrammid võimaldavad meil aidata piirkondi, kes seda enim vajavad. Seetõttu seisab Keskerakond nende siseriiklike programmide toetuse mahu suurendamise eest,“ ütles Riigikogu keskfraktsiooni kuuluv Ott, kes avaldas lootust, et sama eesmärki teenivad programmid võiksid lähiaastatel käivituda ka mujal Eestis. Lisaks toetab tema sõnul kohaliku tasandi jätkusuutliku arengut otseselt ka teede seisukord, mis vajab samuti suuremat riigipoolset panust. „Eelmise valitsuse poolt aastaid kestnud kohalike teede alarahastamise ning vaid suurematele teeprojektidele tähelepanu pööramise asemel soovime parandada just teede olukorda ka maapiirkondades,“ ütles ta.

Riigikogulane tõdes, et üle Eesti on piirkondi, kus kruusateede seisukord on väga halb, mõjutades märkimisväärselt nii sealset ettevõtlus- kui ka elukeskkonda. „On positiivne, et tänane valitsus on varasemaga võrreldes panustanud enam kruusateede tolmuvabaks muutmisesse, kuid näeme ette rahastamise suurendamist, et teede tolmuvabaks muutmist kiirendada,“ tõi Anneli Ott välja ja lisas, et kütuseaktsiisilt kogutud vahendid peaksid jõudma taas vähemalt 75% ulatuses teehoidu. Lisaks näeb erakonna platvorm ette ka Eesti kolme põhimaantee, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu, laenu abil neljarealiseks ehitamist. „Laenuta jääme ka järgmised aastakümned neljarealistest maanteedest vaid rääkima või kannatavad nende ehitamisel ülejäänud teed,“ tõdes Ott.

Maapiirkondades elavate inimeste liikumisvõimaluste parandamiseks toetab Keskerakond oma valimisplatvormis ühistranspordi liinivõrgu korrastamist ning nõudetranspordi suurendamist. „Juulist alustanud maakonnasisene tasuta ühistransport on andnud ninanipsu kõigile kriitikutele, sest statistika näitab, et sõitjate arv on suurenenud kõigis maakondades. Arendame liinivõrku, et see vastaks reisijate muutuvatele vajadusele. Tasuta ühistransport peab olema kõigile Eestimaa inimestele ühtselt kättesaadav. Toimiva süsteemi kaotamine ei tule kõne alla,“ ütles Anneli Ott.