Ratas osaleb Euroopa Ülemkogul ja Aasia-Euroopa kohtumisel

Peaminister Jüri Ratas sõidab täna pärastlõunal Brüsselisse, kus arutab Euroopa Ülemkogul teiste Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtidega rände-, sisejulgeoleku- ja Euroopa Liidu välispoliitikat, Suurbritannia lahkumisläbirääkimiste seisu ning euroala arengut. Ülemkogule järgneb Aasia ja Euroopa kohtumine.

 Täna, 17. oktoobri õhtul arutavad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi valitsusjuhid ja riigipead Brexiti pealäbirääkija Michel Barnieriga Suurbritanniaga peetavate lahkumisläbirääkimiste seisu. „Mul on hea meel, et Brexit ei ole löönud mõra 27 Euroopa Liidu riigi ühtsusesse ning samal ajal oleme saanud 28 riigi liiduna jätkata lahenduste otsimist Euroopale olulistes küsimustes nagu ränne ja julgeolek,“ ütles Ratas ülemkogu eel.

„Kell tiksub siiski halastamatult. Ma loodan, et saavutame lahkuminekus mõlemale poolele sobiliku kokkuleppe. Kõige olulisem on jätkata sõpradena. Suurbritannia lahkub küll kahjuks Euroopa Liidust, kuid jääb ka tulevikus meie kõrvale ning meile oluliseks partneriks.“ Homme, 18. oktoobril arutavad Euroopa Liidu juhid, kuidas peatada ebaseaduslikku rännet ning tugevdada liidu sisejulgeolekut. „Euroopa Liidu välispiir peab olema kontrolli all. See vajab kõige uuemaid ja paremaid turvalahendusi ning ühtseid nõuded valvamisele,“ sõnas Ratas.

„Teiseks tuleb keskenduda küberruumile, kus võitlus kuritegevusega on sama oluline kui tänavatel. Eriti oluline on töötada viivitamatult välja sanktsioonid küberrünnakutele.“ Lisaks toimub homme euroala kohtumine, kus on teemaks Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise läbirääkimiste seis. Homme õhtuks jõuavad Brüsselisse ka Aasia riikide juhid. Euroopa ametikaaslastega tulevad kõne alla võimalused, kuidas parema ühenduvuse kaudu kasvatada ja elavdada majandust, luua töökohti, soodustada investeeringuid ning tagada turvaline digikoostöö. Seejuures on Euroopa laiem eesmärk kaitsta keskkonda, pidurdada kliimamuutusi ning kinnitada pühendumust rahvusvahelisele õigusele, kokkulepitud reeglitele ja põhiväärtustele. Lisaks arutavad Aasia ja Euroopa juhid julgeolekuolukorda maailmas, sealhulgas võitlust terrorismiga, küberjulgeolekut ning rändevoogude haldamist.

Peaminister Ratas kohtub eraldi ka mitmete Aasia riikide esindajatega. Aasia-Euroopa kohtumise veerel saavad allkirjad Euroopa Liidu ja Singapuri vabakaubandusleping ning investeeringute kaitse leping. Aasia ja Euroopa juhid otsustasid 1996. aastal hakata iga kahe aasta tagant arutama ühiseid olulisi teemasid. Tänaseks võtavad koostööst osa 51 riiki ja 2 rahvusvahelist organisatsiooni.