Ratas: tuleva aasta riigieelarve aitab kaasa Eestimaa terviklikule arengule

Peaminister Jüri Ratase sõnul andis valitsus täna riigikogule üle vastutustundliku ning jätkusuutlikku eelarvepoliitikat toetava riigieelarve, mis annab positiivse tõuke kogu Eestimaa terviklikule arengule. "Enam kui 11 miljardi eurose mahuga riigieelarve võlgneme me kõigile tublidele ettevõtjatele ja inimestele, kes on sel aastal ning varasemate aastakümnete jooksul meie riigi ehitamisse panustanud," ütles Ratas riigieelarve eelnõu algatamisel.

 Tema sõnul läheb Eesti majandusel hästi: sisemajanduse kogutoodang kasvab üheksandat järjestikust aastat ning viimased aastad on toonud varasemast kiirema majanduskasvu. "Samm-sammult liigume üheskoos pingutades iga aastaga lähemale meist jõukamatele Lääne-Euroopa riikidele ja Põhjamaadele. Loomulikult seisab Eestil veel pikk teekond ees, kuid eesmärk peabki alati olema ambitsioonikas," lausus ta.

Positiivsest majandustsüklist lähtub peaministri sõnul ka 2019. aasta riigieelarve, mis on nominaalselt ülejäägis ning struktuurselt tasakaalus. Maksukoormus püsib lähiaastatel alla 34 protsendi ning võlakoormus langeb prognooside kohaselt 2018. aasta 8,2 protsendilt järgmisel aastal 7,4 protsendini. 2019. aasta toob ettevõtetele ja inimestele tema sõnul maksurahu, mis pakub täiendavat kindlustunnet. Ratas rõhutas ka, et majanduskasv peab olema jätkusuutlik ja kaasav ehk jõudma kõigi Eestimaa inimesteni. Seetõttu on valitsus tema sõnul otsustanud panustada tööinimeste sissetulekute kasvu ning suurendada riigieelarvest palka saavate töötajate palgafondi. Kõige märgatavamad palgatõusud ootavad ees hariduse, kultuuri, sotsiaalhoolekande ja siseturvalisuse valdkonda. "Iga inimene väärib oma töö eest õiglast tasu. Kavandatud palgatõusud annavad kindluse, et meie kõigi turvalisuse ja tuleviku seisukohast olulistel ametikohtadel panustavad inimesed on väärikalt tasustatud. Kahtlemata tuleb vajalike palgatõusudega edasi minna ka tulevastel aastatel," rääkis Ratas.

Tema sõnul panustabki tuleva aasta riigieelarve eelkõige inimestesse, avalikesse teenustesse ja maapiirkonna arengusse. "Panustades kvaliteetsetesse teenustesse – olgu selleks haridus, tervishoid või turvalisus –, investeerime tugevamasse, sidusamasse ja jõukamasse ühiskonda. Seejuures on ametisolev valitsus algusest peale väärtustanud ja rõhutanud kohalike omavalitsuste rolli ning maaelu olulisust," ütles Ratas riigikogu ees.