Sarapuu: eurokampaania peab keskenduma sotsiaalsele julgeolekule

Apr 24

Kolmapäeva õhtuses ETV poliitikasaates „Foorum“ osalenud Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu rõhutas, et eurovalimiste kampaanias on vajalik keskenduda sellele, kuidas tuua euroopalikku sotsiaalset julgeolekut Eesti inimesteni.

„Keskerakond peab õigeks, et kehtiksid ühised sotsiaalsed standardid kõigile Euroopa Liidu riikidele, kus teatud teenuseid ja toetuseid poleks liikmesriikide valitsustel nii lihtne kõrvale heita,” rääkis Sarapuu, „teeme ettepaneku kehtestada üle-Euroopaline miinimumpension, mis vähendaks ebaõiglaselt suurt lõhete „vana ja uue” Euroopa eakate elatustasemes. Eesti ja tegelikult kõigi kolme Balti riigi pensionäridel on sellest ainult võita.”

Sarapuu rõhutas ka sotsiaalse julgeoleku tähtsust Eesti piirialadel. „Ülimalt tähtis on suurendada riigi olemasolu eriti just idapiiri läheduses olevatel aladel. Suunates sinna investeeringuid, tõstes elatustaset ja senisest palju enam kaasates suureneb sotsiaalne julgeolek ning Eesti muutub ühtsemaks. See on rahu ja ühiskonna solidaarsuse seisukohalt väga oluline.”

„Ma leian, et Eesti eurosaadikutel võiks ja peaks olema väga suur roll selles, et tuua euroopalikke väärtusi ja euroopalikku sotsiaalset heaolu Eestisse. Tulevastel eurosaadikutel seisab ees Eesti sotsiaalse julgeoleku suurendamise töö,” lisas Sarapuu.