Ratas Balti ja Poola peaministrite kohtumisel: meie julgeoleku kindlustamisega tuleb edasi minna

Peaminister Jüri Ratas arutas täna Vilniuses Leedu ja Läti valitsusjuhtide Saulius Skvernelise ja Māris Kučinskisega ning Poola kolleegi Mateusz Morawieckiga kaitse- ja julgeolekuküsimusi, Euroopa Liidu päevakajalisi teemasid ning ühiseid energia- ja transpordiprojekte. Ratas märkis kohtumisel, et suuresti tänu edukale omavahelisele koostööle, sõpradele Euroopa Liidus ning liitlastele NATOs on Balti riikide ja Poola elanike elujärg on parem kui kunagi varem ja turvalisus kindel. 

„Nii nagu hiljutise Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, on ka NATOs Eestile oluline ühtsus. Ühtsuse tagab see, kui me ei mõtle vaid endile, vaid ka teistele. NATO tegeleb kõigi liitlaste julgeolekumuredega. Eesti panustab julgeoleku tagamisse Liibanonis, Iraagis, Afganistanis ja mujal,“ ütles Ratas. Ratase sõnul tuleb samal ajal Balti piirkonna ja Poola julgeoleku kindlustamisega edasi minna. „Peame jätkama tööd selle nimel, et NATO lisaväed jõuaksid vajadusel võimalikult kiiresti Balti riikidesse,“ rääkis peaminister. Peaministrid arutasid pikemalt Euroopa Liidu päevakajalisi teemasid. „Käimas on kahed väga olulised läbirääkimised, mis mõjutavad tugevalt kõigi inimeste ja tegevusvaldkondade tulevikku: Ühendkuningriigi lahkumine ja järgmine mitme-aastane eelarve. Meie huvides on, et Euroopa Liidu ühine rahakott on pärast Brexitit võimalikult samas suuruses kui praegu, sest seda tõenäolisem on Euroopa Liidu ja Balti riikide ühiste prioriteetide rahastamine,“ selgitas Ratas.

Balti riikidel on lähiaastail plaanis ellu viia mitu väga olulist ühisprojekti, mis parandavad nii inimeste elu, ettevõtluskeskkonda kui ka julgeolekut. Üks neist projektidest on Rail Balticu valmisehitamine, et ühendada Eesti, Läti ja Leedu ülejäänud Euroopaga. Rail Baltic võimaldab tulevikus kaupade sujuvamat liikumist Skandinaavia põhjaosast Vahemere maadeni. „Me oleme kokku leppinud, ja Eesti parlament on andnud ka heakskiidu sellele, kuidas Rail Balticu suurprojekti ellu viia. Projekt liigub jõudsalt edasi. Kui peame kinni kokkulepetest ja täidame tööplaani, on lootust, et 2026. aastal algab liiklus uuel raudteel,“ ütles Ratas. Teine oluline ühisprojekt on Balti elektrisüsteemide lahti ühendamine Venemaast ning liitmine Euroopaga, et kindlustada Balti riikide energiajulgeolekut ja kaasajastada elektrivõrke. „Kevadel valmivad uuringud, mille tulemused ja järgnevad sammud arutame suve hakuks läbi. Seejärel algab töö Euroopa Liidust kaasrahastuse taotlemiseks veel käesoleval eelarveperioodil,“ märkis Ratas.