Tuus-Laul: Riigikogul tuleb ühiskonna nõrgemaid puudutav seaduseauk kiirelt parandada

Riigikogu liikmed toetasid täna õiguskantsleriettepanekut muutmaks sotsiaalhoolekande seadust nii, et kodus elaval või hoolekandeasutuses viibival inimesel ei teeks riik abivahendeid soetada aidates vahet. Sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus-Laul tõdes, et seni kehtis põhiseadusevastane olukord, kus hoolekandeasutuses viibivatel inimestel polnud võimalus riigi toel hankida vajalikke abivahendeid, näiteks käimisabivahendit, audiolugerit või isegi mähkmeid. 

„Kodus elavale inimesele sai riik tulla selliste elukvaliteeti oluliselt parandavate vahendite soetamisel appi, makstes suurema osa ostu või rendihinnast. Need inimesed aga, kes peaksid olema riigi erilise hoole all hoolekandeasutuses, jäid sellisest väga vajalikust toetusest ilma,“ selgitas Tuus-Laul. Ta sõnas, et tegemist on 16 aastat kehtinud veaga, mis tuleb kiiremas korras parandada ning tal on hea meel, et üks abivajaja pöördus õiguskantsleri poole, kes sellele puudusele tähelepanu juhtis. „Kõikidele inimestele tuleb võimaldada võimalikult kvaliteetne igapäevaelu ja hõlbustada neil ühiskondlikus elus osaleda. Ühtegi inimest ei tohi riik panna seejuures ebavõrdsesse olukorda ning peame koos selleks ka panustama,“ rõhutas Tuus-Laul.

Riigikogulane tõi ka välja, et oluline küsimus on ka hoolekandeteenuste kättesaadavus Eestis. „Hoolekandeasutuste tase on väga erinev, kuid paraku on olukord tihtipeale selline, et vaid pensionist kohatasu maksmiseks ei piisa ning väga suure osa peab juurde maksma. Paljudel inimestel pole see kuidagi võimalik, seega on see igal juhul koht, mis vajab riigipoolset lahendust,“ ütles Tuus-Laul.