Aug 17

Jüri Ratase UUDISKIRI, 28.09.2020

JÜRI EESSÕNA

Järjest enam on nii maailmas kui ka Eestis selliseid terviseprobleeme, mis on ühel või teisel moel seotud keskkonna saastatusega, liigsete kemikaalide kasutamisega tarbitavates toodetes ja mujal. Nii keskkonna parandamine kui ka inimeste ravimine on oluliselt kulukam ja pikaajalisem protsess, kui lühiajaline kasu, mille annab keskkonna ja inimese tervist kahjustav käitumine. Seega on tark riik eelkõige see, kes suudab inimese ja keskkonna hoidmist vaadata terviklikult ning prioriteediks seada.

Keskkonna hoidmine, kaitsmine ja tervendamine on riigi, ettevõtjate kui ka iga inimese ühine vastutus. Me kõik peame iga päev langetama palju otsuseid keskkonna kaitseks ja kasuks. Näiteks tehes keskkonnapoliitilisi otsuseid, valides kauba tootmiseks ja tarbimiseks keskkonnasõbralikumaid lahendusi, sorteerides kodus prügi, säästes vett, majandades kestlikult metsa või veel palju muud.

Riigi roll ja eeskuju keskkonna hoidmisel peab väljenduma peamiselt erinevates arendustes ja uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtule kaasaaitamises, et liikuda kindlate sammudega loodust säästvamate valikuteni ja seeläbi tervema ühiskonnani. Olgu nendeks siis vesinikbussid, elektrifitseeritud raudtee, ringmajandus, päikeseenergia kasutamine või veel midagi teistsugust.

Innovaatilisusega kaasneb paraku tihtilugu ka majanduse ümberkorraldamine. Peame arvestama, et selle muutumisega kaasnevad ka sotsiaalsed mured. Palju on räägitud põlevkivist ja selle kadumisega seotud mõjudest tööstuspoliitikas. Meil tuleb näiteks pingutada, et põlevkivisektoriga seotud Ida-Virumaa piirkonnale, inimestele kui ka põlevkivi tootjatele tekiksid uued väljavaated.

Igaühe panus eraldi on äärmiselt oluline ning meie ühine panus on määrav!

 

MIHHAIL KÕLVART
TALLINNA LINNAPEA

"Rohepöördega algust teinud ettevõtteid tuleb tunnustada ja eeskujuks seada teistele"

Tallinna kogemuste põhjal saame juba väita, et ühtne arusaam keskkonnavaldkonna prioriteetsusest valdkondade üleselt on meil juba olemas. Nii toimib puhtama tuleviku nimel juba koostöö Tallinna kui suurima omavalitsuse ning riigi, teiste omavalitsuste, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonide vahel. Seega on kõigi osapoolte kätes meie ühine tulevik. Tallinn on üks Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta finaali jõudnud linnadest.

See ei oleks olnud võimalik ilma sidusa ja funktsionaalse koostööta kõigi linnas toimetavate sektoritega. 

 
Loe edasi...

 

REA RAUS
Keskkonnaaktivist, kasvatusteadlane


“Mida saavad inimesed ise ära teha keskkonna kaitsmisel ja säästmisel?”

Elame ajal, kus keskkonna kaitsmiseks ei piisa enam ainult prügi sorteerimisest või plastikust joogikõrte asendamisest looduslikega. Probleem pole niivõrd selles, kui mitmesse kasti prügi sorteerida, vaid miks seda üldse nii palju tekib.  Kodus on esimene prügikast, mis üle ääre hakkab ajama, ikka pakendite oma. Mitmekordsed pakendid on sageli aga kaugelt toodud kaupade pärisosa.

Jätkusuutlikud lahendused võtavad arvesse mitmeid tegureid, enne kui saame midagi tõeliseks “ökoks” või keskkonnasõbralikuks nimetada. 

LOE EDASI...

 


 

LIITU UUDISKIRJAGA!

< TAGASI