AITÄH KESKERAKONDA TOETAMAST! KOOS EHITAME ÕIGLAST RIIKI KÕIGILE!

 

Hääletamis- ja valimistulemused on kättesaadavad SIIT

 

ÕIGLANE RIIK kindlustab väärika pensioni!

• Erakorraline pensionitõus
• Solidaarne pensionisüsteem
• Tööstaažist sõltuv I sammas (1=1)
• Keskmine pension jäägu maksuvabaks
• Pensioni tasuta kojukanne

ÕIGLANE RIIK pakub arstiabi kõigile!

• Solidaarne ravikindlustus
• Lisaraha tervishoiule
• Üle-Eestiline digiregistratuur ravijärjekordade lühendamiseks
• Hambaravihüvitise laiendamine
• Iga-aastaste tervisekontrollide propageerimine

ÕIGLANE RIIK toetab lapsi, noori ja perekondi!

• Esimese ja teise lapse toetuse tõus 100 €
• Igale lapsele üks tasuta huviring
• Noortele peredele eluasemelaen ilma omafi nantseeringuta
• Tasuta lasteaiakoht igale lapsele
• Kujundame riigihalduse ministri ametikohast rahvastiku- ja regionaalministri

ÕIGLANE RIIK tagab õiglase palga!

• Maksuvaba tulu reform
• Õpetajate, kultuuritöötajate, politseinike, päästjate jt palgatõusud
• Kolmepoolsed kohtumised Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga
• Maapiirkondades töökohtade loomine

ÕIGLANE RIIK hoolib kõigist oma inimestest!

• Hooldekodu koha tagamine igale eakale
• Omastehoolduse suurem toetamine
• Rehabilitatsiooni ja taastusravi võimaluste suurendamine
• Kõigi tööealiste inimeste kaasamine tööturule
• Puuetega inimestele vajalike teenuste tagamine

ÕIGLANE RIIK arendab elu nii linnas kui maal!

• Omavalitsuste tulubaasi tõstmine
• Üleminekutoetuste maksmine põllumeestele
• Riigipalgaliste töökohtade viimine maakondadesse
• Tasuta ühistranspordi laiendamine
• Regionaalsete programmidega jätkamine (sh väikesaared)