Majandus- ja taristuminister Kadri Simson külastab Järvamaa Ühistranspordikeskust

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson külastab täna Kesk-Eesti visiidil Järvamaa Ühistranspordikeskust, et uurida, milline on nende valmisolek üleminekuks tasuta maakonnasisesele bussiliiklusele. 

Täna on Eestis olemas neli maakondlikku ühistranspordikeskust, kuid tulevikus peaks taolisi keskusi olema rohkem. „Kui me soovime 2018. aastal üle minna tasuta maakonnasisestele bussiliinidele, on meil vaja maakondlikke ühistranspordikeskuseid, sest täna ühistransporti korraldavad maavalitsused lõpetavad järgmise aasta alguses tegevuse. Maakondade ettevalmistus tasuta süsteemile üleminekul on erinevas järgus ning seetõttu on oluline, et alles loodavad keskused saaksid tugineda juba olemasolevate üksuste teadmistele ja kogemustele,“ selgitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Lisaks Järvamaa Ühistranspordikeskuse külastamisele on minister varasemalt juba väisanud Pärnumaa Ühistranspordikeskust. „Mulle teeb heameelt, et ka maavanemad on tasuta ühistranspordi teemal üha aktiivsemalt sõna võtmas. See tähendab, et maapiirkondade jaoks minu hinnangul väga vajalik teema on muutunud viimaks erakondasid ühendavaks küsimuseks. Nii on hea projektiga edasi liikuda,“ ütles Simson.