Nov 29

Täna Sillamäel toimuval Keskerakonna volikogu istungil peetud ettekandes käsitles Keskerakonna esimees Edgar Savisaar poliitilist olukorda valimiste eel, analüüsis konkurentide olukorda ja käsitles kevadiste parlamendivalimiste põhiküsimusi.

Loe edasi
Nov 27

Tallinna linn tagab järgmisel aastal lasteaiakoha munitsipaallasteaias kõigile järjekorras olevatele lastele, seda nii aia- kui ka sõimerühmades.

Tallinna linnapea Edgar Savisaar märkis, et tuleva aasta prioriteet on kaotada lasteaedade järjekorrad ja tagada igale lapsele munitsipaallasteaiakoht. „Järgmisel aastal valmib renoveeritav Tallinna 26. Lasteaed, kuhu muuhulgas ehitatakse ka ruumid kahe uue rühma jaoks. Uue lasteaia tarbeks renoveeritakse Koidula tänav 23 asuv hoone 120 kohaga. Nõmmel on aga kavas renoveerida aadressil Pihlaka tänav 10 olev hoone, ühtlasi renoveeritakse  Järveotsa tee 33 maja Haabersti linnaosas,“ täpsustas linnapea.  

Loe edasi
Nov 27

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon esitas riigieelarve kolmandaks lugemiseks seitse muudatusettepanekut, mis hõlmavad endas koolitoidu rahastamise suurendamist, maakonnaliinidel tasuta bussiliikluse tagamist, põllumeestele täiendava 23 miljoni euro suuruse toetuse eraldamist, kohalike teede korrashoiu rahastamist ning Politsei- ja Piirivalveameti töötajate palgatõusu. Täiendava muudatusettepanekuna näeb Keskerakond ette ka riigikontrollile valitsuse reservist 250 tuhande euro eraldamist, et tagada riigikaitsekulutuste auditeerimise võimekus.

Loe edasi

Keskerakond on Eesti suurim erakond!

Meie peamised eesmärgid

Iseseisvus ja sõltumatus

Tagame riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, seisame põhiseadusliku korra ja rahva elujärje parandamise eest.

ÜHISKONNAKORRALDUS

Euroopaliku ühiskonnakorralduse aluseks on jõukas ja arvukas keskklass. Selle tekkimine on Keskerakonna keskne poliitiline eesmärk.

heaoluriik

Meie sihiks on turvaline euroopalik heaoluriik. Inimene töötab innuga ja armastab oma riiki siis, kui riik teda kaitseb.